Tác Giả Tiểu Chủ Tri Cố

Thiên Tai Giáng Lâm Tôi Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Cầu Sống Sót

Thiên Tai Giáng Lâm Tôi Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Cầu Sống Sót

7.4/10
1416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 12
Mẹ Kế Hào Môn Lại Mang Nhãi Con Tham Gia Gameshow

Mẹ Kế Hào Môn Lại Mang Nhãi Con Tham Gia Gameshow

7.4/10
1611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 6
Sau Khi Xuyên Sách Ta Nuôi Dạy Vai Ác Lúc Còn Nhỏ

Sau Khi Xuyên Sách Ta Nuôi Dạy Vai Ác Lúc Còn Nhỏ

7/10
1817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Trao Thâm Tình Cho Em

Trao Thâm Tình Cho Em

7.8/10
13371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 90
Sau Khi Xuyên Sách Tôi Gả Cho Cậu Của Nam Chính

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Gả Cho Cậu Của Nam Chính

7.3/10
21000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 35
Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân

Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân

7.9/10
6396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 24
Vầng Dương Ôm Lấy Em

Vầng Dương Ôm Lấy Em

7.5/10
62789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Mang Thai Con Trai Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu

Mang Thai Con Trai Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu

8.8/10
151980

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 114
Ông Xã Thần Bí

Ông Xã Thần Bí

8.1/10
332642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 825
Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

7.5/10
330403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 114
Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

7.5/10
74644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 67
Khiêm Vương Sát Phi

Khiêm Vương Sát Phi

7.5/10
25557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 105
Hương Yêu

Hương Yêu

7.5/10
72260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
Thập Đại Khốc Hình

Thập Đại Khốc Hình

7.5/10
5681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

7.5/10
14176

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 47
Giang Sơn Không Yêu, Yêu

Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"

7.5/10
14964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Tỷ Phu Vinh Dự

Tỷ Phu Vinh Dự

7.5/10
88895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Quan Trường

Chương 204
Thiên Tai Giáng Lâm Tôi Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Cầu Sống Sót
7.4/10
1416

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Mạt Thế

Mẹ Kế Hào Môn Lại Mang Nhãi Con Tham Gia Gameshow
7.4/10
1611

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Xuyên Sách Ta Nuôi Dạy Vai Ác Lúc Còn Nhỏ
7/10
1817

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Trao Thâm Tình Cho Em
7.8/10
13371

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Gả Cho Cậu Của Nam Chính
7.3/10
21000

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân
7.9/10
6396

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vầng Dương Ôm Lấy Em
7.5/10
62789

Thể loại: Ngôn Tình

Mang Thai Con Trai Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu
8.8/10
151980

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác

Ông Xã Thần Bí
8.1/10
332642

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân
7.5/10
330403

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy
7.5/10
74644

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Khiêm Vương Sát Phi
7.5/10
25557

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hương Yêu
7.5/10
72260

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Đại Khốc Hình
7.5/10
5681

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu
7.5/10
14176

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Giang Sơn Không Yêu, Yêu
7.5/10
14964

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tỷ Phu Vinh Dự
7.5/10
88895

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Quan Trường