Tác Giả Tiểu Cam Cam

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

7.6/10
11129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 174
Khó Lòng Trốn Thoát

Khó Lòng Trốn Thoát

7.3/10
15404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À Anh Đừng Qua Đây

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À Anh Đừng Qua Đây

7.5/10
2825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 152
Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng

7.3/10
2179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 218
Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

8.3/10
1921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 176
Cô Hầu Câm Của Công Tước

Cô Hầu Câm Của Công Tước

8/10
14090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 155
Cô Hầu Câm Của Công Tước

Cô Hầu Câm Của Công Tước

8.3/10
24582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 155
Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À Anh Đừng Qua Đây

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À Anh Đừng Qua Đây

8.5/10
6781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 152
Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng

7.4/10
4486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 218
Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

8.3/10
3735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 176
Trốn Ư Em Đừng Mơ

Trốn Ư Em Đừng Mơ

7.3/10
24408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 128
Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

7.4/10
19209

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 116
Xuyên Nhanh Thú Thế Nữ Phụ Yểu Mệnh Ta Không Làm!

Xuyên Nhanh Thú Thế Nữ Phụ Yểu Mệnh Ta Không Làm!

7.7/10
2097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 21
Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

7.6/10
8321

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 116
Cô Hầu Câm Của Công Tước

Cô Hầu Câm Của Công Tước

7.2/10
68560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 157
Mượn Giống Sinh Con FULL

Mượn Giống Sinh Con FULL

7/10
6135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Chỉ Yêu Em

Chỉ Yêu Em

7.8/10
9490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

7.3/10
20323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 164
Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc FULL

Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc FULL

7/10
25976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 103
Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

7.2/10
34153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 174
Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

7.6/10
85963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 152
Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng!

7.9/10
106176

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 220
Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong FULL

Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong FULL

7.8/10
106667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 176
Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
7.6/10
11129

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khó Lòng Trốn Thoát
7.3/10
15404

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À Anh Đừng Qua Đây
7.5/10
2825

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng
7.3/10
2179

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
8.3/10
1921

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cô Hầu Câm Của Công Tước
8/10
14090

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Hầu Câm Của Công Tước
8.3/10
24582

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À Anh Đừng Qua Đây
8.5/10
6781

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng
7.4/10
4486

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
8.3/10
3735

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trốn Ư Em Đừng Mơ
7.3/10
24408

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử
7.4/10
19209

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Thú Thế Nữ Phụ Yểu Mệnh Ta Không Làm!
7.7/10
2097

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử
7.6/10
8321

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Cô Hầu Câm Của Công Tước
7.2/10
68560

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mượn Giống Sinh Con FULL
7/10
6135

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chỉ Yêu Em
7.8/10
9490

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2
7.3/10
20323

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc FULL
7/10
25976

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
7.2/10
34153

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Nhỏ Nhút Nhát Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
7.6/10
85963

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ Tịch Đừng Ép Người Quá Đáng!
7.9/10
106176

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong FULL
7.8/10
106667

Thể loại: Ngôn Tình