Tác Giả Thúy Vy06032008

Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

7.3/10
1056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 33
Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

8.2/10
1753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 33
Thời Khắc Rung Động

Thời Khắc Rung Động

7.1/10
2605

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 52
Khẽ Chạm Vào Em

Khẽ Chạm Vào Em

8.4/10
4065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 70
Lỡ Nhịp Yêu Em FULL

Lỡ Nhịp Yêu Em FULL

7.9/10
4665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 34
Bên Bờ Vực Thẳm

Bên Bờ Vực Thẳm

7/10
6881

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 62
Bất Cẩn Rung Động Một Đời Nâng Niu

Bất Cẩn Rung Động Một Đời Nâng Niu

7.2/10
3123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

7.1/10
2672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 70
Thoả Mãn Ác Ma Xin Hãy Dừng Lại!

Thoả Mãn Ác Ma Xin Hãy Dừng Lại!

7.1/10
3780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Trao Hơi Ấm Cho Em Nhẹ Nhàng Chiếm Lấy

Trao Hơi Ấm Cho Em Nhẹ Nhàng Chiếm Lấy

7.7/10
5315

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 66
Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ FULL

Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ FULL

7.8/10
8981

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 221
Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng FULL

Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng FULL

7.4/10
61548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 229
Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy! FULL

Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy! FULL

7.5/10
19856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 150
Hoa Trong Gương Vô Tình Gặp Người

Hoa Trong Gương Vô Tình Gặp Người

7.3/10
4128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 83
Khẽ Chạm Vào Em

Khẽ Chạm Vào Em

7.3/10
19930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 70
Sắc Dục Khuynh Tâm

Sắc Dục Khuynh Tâm

7.1/10
2836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Tương Lai Của Em Là Anh

Tương Lai Của Em Là Anh

7.1/10
2196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Cô Nàng Xấu Xí Là Bạn Gái Tổng Tài!!

Cô Nàng Xấu Xí Là Bạn Gái Tổng Tài!!

7.1/10
9117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Cô Vợ Mù Bị Ghét Bỏ

Cô Vợ Mù Bị Ghét Bỏ

7.7/10
70566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh
7.3/10
1056

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh
8.2/10
1753

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Thời Khắc Rung Động
7.1/10
2605

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Khẽ Chạm Vào Em
8.4/10
4065

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Lỡ Nhịp Yêu Em FULL
7.9/10
4665

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bên Bờ Vực Thẳm
7/10
6881

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bất Cẩn Rung Động Một Đời Nâng Niu
7.2/10
3123

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em
7.1/10
2672

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thoả Mãn Ác Ma Xin Hãy Dừng Lại!
7.1/10
3780

Thể loại: Ngôn Tình

Trao Hơi Ấm Cho Em Nhẹ Nhàng Chiếm Lấy
7.7/10
5315

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ FULL
7.8/10
8981

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng FULL
7.4/10
61548

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy! FULL
7.5/10
19856

Thể loại: Ngôn Tình

Hoa Trong Gương Vô Tình Gặp Người
7.3/10
4128

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Khẽ Chạm Vào Em
7.3/10
19930

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Sắc Dục Khuynh Tâm
7.1/10
2836

Thể loại: Đam Mỹ

Tương Lai Của Em Là Anh
7.1/10
2196

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Nàng Xấu Xí Là Bạn Gái Tổng Tài!!
7.1/10
9117

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Mù Bị Ghét Bỏ
7.7/10
70566

Thể loại: Ngôn Tình