Tác Giả Tào Thụy Tuyển Thủ

Ăn khuya

Ăn khuya

8.5/10
78532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 100
Dư Tình Nan Liễu

Dư Tình Nan Liễu

7/10
15851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 118
Soda Chanh Đá FULL

Soda Chanh Đá FULL

7.9/10
6114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

7/10
986776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 161
Tín Ngưỡng

Tín Ngưỡng

7.5/10
2135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Lưu Luyến

Lưu Luyến

7.5/10
7820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 17
Mật Máu Cố Yêu

Mật Máu Cố Yêu

8.2/10
686582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Tân Nương Của Baba

Tân Nương Của Baba

8.2/10
38199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12
Ông Xã Em Là Thú Nhân

Ông Xã Em Là Thú Nhân

7.5/10
860244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93