Tác Giả Bàn Cáp - Thương Lan Chỉ Qua

Gặp Dữ Vô Hạn Lưu

Gặp Dữ Vô Hạn Lưu

7.5/10
1253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

7.1/10
2834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Chân Ngắn Phi Thường

Chân Ngắn Phi Thường

7.4/10
4259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 34
Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

8.3/10
15889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 108
Trọng Sinh Tả Duy

Trọng Sinh Tả Duy

7.6/10
42693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

7.8/10
8194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 587
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

7.6/10
6251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

7.8/10
5612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 50
Xuyên Nhanh Ta Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

7.5/10
38280

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

7.3/10
7257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn

Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn

7.8/10
3048

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 18
Thay Lòng Đổi Dạ FULL

Thay Lòng Đổi Dạ FULL

7/10
3108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

7.4/10
28386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 80
Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

7/10
9380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 66
Hoa Gian Sắc

Hoa Gian Sắc

7.8/10
6730

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 48
Hoành Hành Ngang Ngược

Hoành Hành Ngang Ngược

7.5/10
44157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 142
Thịnh Đường Vô Yêu

Thịnh Đường Vô Yêu

7.5/10
28778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 190
Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

7.5/10
135770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 266
Gặp Dữ Vô Hạn Lưu
7.5/10
1253

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng
7.1/10
2834

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chân Ngắn Phi Thường
7.4/10
4259

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần
8.3/10
15889

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trọng Sinh Tả Duy
7.6/10
42693

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo
7.8/10
8194

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
7.6/10
6251

Thể loại: Ngôn Tình

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ
7.8/10
5612

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Nghĩ Làm Ruộng
7.5/10
38280

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương
7.3/10
7257

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn
7.8/10
3048

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thay Lòng Đổi Dạ FULL
7/10
3108

Thể loại: Đam Mỹ

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!
7.4/10
28386

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!
7/10
9380

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hoa Gian Sắc
7.8/10
6730

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoành Hành Ngang Ngược
7.5/10
44157

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Thịnh Đường Vô Yêu
7.5/10
28778

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
7.5/10
135770

Thể loại: Ngôn Tình