Tác Giả Thương Lan Chỉ Qua

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

7.1/10
1165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Chân Ngắn Phi Thường

Chân Ngắn Phi Thường

7.4/10
2321

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 30
Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

8.3/10
8134

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 108
Trọng Sinh Tả Duy

Trọng Sinh Tả Duy

7.6/10
27691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

7.8/10
3355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 45
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

7.6/10
4169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

7.8/10
3174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 50
Xuyên Nhanh Ta Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

7.5/10
20355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

7.3/10
5353

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn

Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn

7.8/10
2299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 18
Thay Lòng Đổi Dạ FULL

Thay Lòng Đổi Dạ FULL

7/10
2833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

7.4/10
13085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 80
Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

7/10
7500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 66
Hoa Gian Sắc

Hoa Gian Sắc

7.8/10
5421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 48
Hoành Hành Ngang Ngược

Hoành Hành Ngang Ngược

7.5/10
38459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 142
Thịnh Đường Vô Yêu

Thịnh Đường Vô Yêu

7.5/10
25480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 190
Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

7.5/10
127096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 266
Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng
7.1/10
1165

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chân Ngắn Phi Thường
7.4/10
2321

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần
8.3/10
8134

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trọng Sinh Tả Duy
7.6/10
27691

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo
7.8/10
3355

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
7.6/10
4169

Thể loại: Ngôn Tình

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ
7.8/10
3174

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Nghĩ Làm Ruộng
7.5/10
20355

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương
7.3/10
5353

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn
7.8/10
2299

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thay Lòng Đổi Dạ FULL
7/10
2833

Thể loại: Đam Mỹ

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!
7.4/10
13085

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!
7/10
7500

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hoa Gian Sắc
7.8/10
5421

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoành Hành Ngang Ngược
7.5/10
38459

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Thịnh Đường Vô Yêu
7.5/10
25480

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
7.5/10
127096

Thể loại: Ngôn Tình