Tác Giả Giang Sơn Thương Lan

Chân Ngắn Phi Thường

Chân Ngắn Phi Thường

7.4/10
3172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 32
Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần

8.3/10
12310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 108
Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

7.8/10
6849

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 587
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

7.6/10
5363

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

7.8/10
4340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 50
Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

7.3/10
6224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

7.4/10
20015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 80
Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

7/10
8250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 66
Hoành Hành Ngang Ngược

Hoành Hành Ngang Ngược

7.5/10
41325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 142
Chân Ngắn Phi Thường
7.4/10
3172

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Mạt Thế

Xuyên Thư Sau Ta Dựa Đương Tình Báo Lái Buôn Thành Thần
8.3/10
12310

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo
7.8/10
6849

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
7.6/10
5363

Thể loại: Ngôn Tình

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ
7.8/10
4340

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Võng Du

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương
7.3/10
6224

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cái Quỳ Này Tôi Nhận!
7.4/10
20015

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!
7/10
8250

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hoành Hành Ngang Ngược
7.5/10
41325

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế