Tác Giả Đồ Thủ Cật Thảo Môi

Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi

Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi

7.6/10
1212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 9
Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

7.9/10
5792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 60
Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

7/10
5246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 34
Ốm Yếu Tiểu Mỹ Nhân Lâm Vào Vô Hạn Tu La Tràng

Ốm Yếu Tiểu Mỹ Nhân Lâm Vào Vô Hạn Tu La Tràng

7.7/10
8017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 109
Vệ Gia Nữ

Vệ Gia Nữ

7/10
1819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

7.2/10
17376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 1016
Độc Chiếm Hoàng Hậu

Độc Chiếm Hoàng Hậu

7.6/10
14930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 119
Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

7.7/10
11707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo

Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo

8.5/10
5609

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 10
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

8.5/10
22391

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

7.5/10
107510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 202
Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

7.5/10
28635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày

7.5/10
2240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

7.5/10
40751

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 149
Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Tóm Lấy Anh Giúp Việc

7.5/10
12360

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Bạo Nữ Thuần Phu

Bạo Nữ Thuần Phu

7.5/10
19154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Ác Quỷ Khát Máu

Ác Quỷ Khát Máu

7.5/10
19750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 64
Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

7.5/10
31302

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 85
Tả Tiên Sinh, Hữu Tiên Sinh

Tả Tiên Sinh, Hữu Tiên Sinh

7.5/10
2723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 7
Hồng Thủy

Hồng Thủy

7.5/10
13855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 42
Ma Tiếu Xinh Đẹp

Ma Tiếu Xinh Đẹp

7.5/10
8231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Tìm Lại Gia Đình: Mẹ Lãnh Khốc, Bảo Bối Thiên Tài, Cha.. Vô Sỉ

Tìm Lại Gia Đình: Mẹ Lãnh Khốc, Bảo Bối Thiên Tài, Cha.. Vô Sỉ

7.5/10
9365

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 25
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

7.5/10
11332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 20
Băng Nữ Sủng Phu

Băng Nữ Sủng Phu

7.5/10
31672

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 59
Cuồng Ba

Cuồng Ba

7.5/10
12284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 49
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

7.5/10
13328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi
7.6/10
1212

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được
7.9/10
5792

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng
7/10
5246

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ốm Yếu Tiểu Mỹ Nhân Lâm Vào Vô Hạn Tu La Tràng
7.7/10
8017

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Vệ Gia Nữ
7/10
1819

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc
7.2/10
17376

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Chiếm Hoàng Hậu
7.6/10
14930

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Đế Hiền Thê
7.7/10
11707

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo
8.5/10
5609

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Ông Xã Thực Tập
8.5/10
22391

Thể loại: Ngôn Tình

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
7.5/10
107510

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
7.5/10
28635

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phật Hệ Thượng Vị Hằng Ngày
7.5/10
2240

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
7.5/10
40751

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tóm Lấy Anh Giúp Việc
7.5/10
12360

Thể loại: Ngôn Tình

Bạo Nữ Thuần Phu
7.5/10
19154

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Quỷ Khát Máu
7.5/10
19750

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
7.5/10
31302

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tả Tiên Sinh, Hữu Tiên Sinh
7.5/10
2723

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Hồng Thủy
7.5/10
13855

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Ma Tiếu Xinh Đẹp
7.5/10
8231

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tìm Lại Gia Đình: Mẹ Lãnh Khốc, Bảo Bối Thiên Tài, Cha.. Vô Sỉ
7.5/10
9365

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Ái Thuần Nam
7.5/10
11332

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Băng Nữ Sủng Phu
7.5/10
31672

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuồng Ba
7.5/10
12284

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao
7.5/10
13328

Thể loại: Ngôn Tình