Tác Giả Thời Tinh Thảo

Cảnh Báo Rung Động

Cảnh Báo Rung Động

7.5/10
1058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Gần Thêm Một Chút

Gần Thêm Một Chút

7.8/10
1465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

7.5/10
2699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 55
Cạm Bẫy Mập Mờ

Cạm Bẫy Mập Mờ

7.8/10
1340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

7.9/10
12085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Nhập Vai Vào Vở Kịch

Nhập Vai Vào Vở Kịch

7.8/10
2897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

7.7/10
1944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Lãng mạn của anh

Lãng mạn của anh

8.5/10
53735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 66
Hờn Dỗi

Hờn Dỗi

10.3/10
49827

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 82
Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

9.6/10
56600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 47
Chồng tôi có rất nhiều tiền

Chồng tôi có rất nhiều tiền

8.5/10
31319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 128
Nam thần và mèo của anh ấy

Nam thần và mèo của anh ấy

8.5/10
14772

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 110
Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

8.1/10
39045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 108
Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

7.9/10
49210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 95
Chính Là Em Chỉ Thích Anh

Chính Là Em Chỉ Thích Anh

8.5/10
6914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Lòng Bàn Tay Sủng Ái

Lòng Bàn Tay Sủng Ái

8.2/10
27910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

7.5/10
8783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 25
Cảnh Báo Rung Động
7.5/10
1058

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Gần Thêm Một Chút
7.8/10
1465

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
7.5/10
2699

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Cạm Bẫy Mập Mờ
7.8/10
1340

Thể loại: Ngôn Tình

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời
7.9/10
12085

Thể loại: Ngôn Tình

Nhập Vai Vào Vở Kịch
7.8/10
2897

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy
7.7/10
1944

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lãng mạn của anh
8.5/10
53735

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Hờn Dỗi
10.3/10
49827

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi
9.6/10
56600

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Truyện Khác

Chồng tôi có rất nhiều tiền
8.5/10
31319

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Nam thần và mèo của anh ấy
8.5/10
14772

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày
8.1/10
39045

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền
7.9/10
49210

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chính Là Em Chỉ Thích Anh
8.5/10
6914

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lòng Bàn Tay Sủng Ái
8.2/10
27910

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ôm Một Cái Nha!
7.5/10
8783

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị