Tác Giả Tửu Thiên Thương

Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

7.3/10
1167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

7.4/10
8819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 80
Lão Công Ở Các Thế Giới Đều Đang Đợi Ta

Lão Công Ở Các Thế Giới Đều Đang Đợi Ta

7.5/10
1615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả

Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả

7.4/10
2266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 9
Nhị Tiến Chế

Nhị Tiến Chế

7.5/10
27959

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 48
So Kiếm

So Kiếm

7.5/10
1653

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Khế Ước Chuộc Tội

Khế Ước Chuộc Tội

7.5/10
11047

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

7.5/10
11988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 41
Thùy Chủ Trầm Phù

Thùy Chủ Trầm Phù

7.5/10
55798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 221
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

7.5/10
4249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

7.5/10
7707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

7.5/10
172544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 111
Sủng Phi Nhân Sinh

Sủng Phi Nhân Sinh

7.5/10
39153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 70
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

7.5/10
7990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 36
Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi

Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi

7.5/10
7609

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 32
Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

7.5/10
5773

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi
7.3/10
1167

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường
7.4/10
8819

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Lão Công Ở Các Thế Giới Đều Đang Đợi Ta
7.5/10
1615

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả
7.4/10
2266

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nhị Tiến Chế
7.5/10
27959

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

So Kiếm
7.5/10
1653

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Khế Ước Chuộc Tội
7.5/10
11047

Thể loại: Đam Mỹ

Loạn Thế Khuynh Quốc
7.5/10
11988

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Thùy Chủ Trầm Phù
7.5/10
55798

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
7.5/10
4249

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình
7.5/10
7707

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
7.5/10
172544

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Sủng Phi Nhân Sinh
7.5/10
39153

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
7.5/10
7990

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi
7.5/10
7609

Thể loại: Xuyên Không

Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi
7.5/10
5773

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu