Tác Giả Thiển Mặc Li Thương

Hệ Thống Cải Tạo Trai Thẳng Thành Công

Hệ Thống Cải Tạo Trai Thẳng Thành Công

8.3/10
1947

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 12
Nhất Phẩm Độc Phi

Nhất Phẩm Độc Phi

7.7/10
1643

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 12
Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

7.3/10
1585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

7.4/10
13730

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 80
Lão Công Ở Các Thế Giới Đều Đang Đợi Ta

Lão Công Ở Các Thế Giới Đều Đang Đợi Ta

7.5/10
1918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả

Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả

7.4/10
2517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 9
Nhị Tiến Chế

Nhị Tiến Chế

7.5/10
30034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 48
So Kiếm

So Kiếm

7.5/10
1731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Khế Ước Chuộc Tội

Khế Ước Chuộc Tội

7.5/10
11908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Loạn Thế Khuynh Quốc

Loạn Thế Khuynh Quốc

7.5/10
13065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 41
Thùy Chủ Trầm Phù

Thùy Chủ Trầm Phù

7.5/10
58923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 221
Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

7.5/10
4648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

7.5/10
8233

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

7.5/10
180478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 111
Sủng Phi Nhân Sinh

Sủng Phi Nhân Sinh

7.5/10
41262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 70
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

7.5/10
8904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 36
Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi

Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi

7.5/10
8109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 32
Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

7.5/10
6351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Hệ Thống Cải Tạo Trai Thẳng Thành Công
8.3/10
1947

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nhất Phẩm Độc Phi
7.7/10
1643

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi
7.3/10
1585

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường
7.4/10
13730

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Lão Công Ở Các Thế Giới Đều Đang Đợi Ta
7.5/10
1918

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả
7.4/10
2517

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nhị Tiến Chế
7.5/10
30034

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

So Kiếm
7.5/10
1731

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Khế Ước Chuộc Tội
7.5/10
11908

Thể loại: Đam Mỹ

Loạn Thế Khuynh Quốc
7.5/10
13065

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Thùy Chủ Trầm Phù
7.5/10
58923

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt
7.5/10
4648

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình
7.5/10
8233

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
7.5/10
180478

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Sủng Phi Nhân Sinh
7.5/10
41262

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
7.5/10
8904

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi
7.5/10
8109

Thể loại: Xuyên Không

Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi
7.5/10
6351

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu