Tác Giả Vuthanhthao

Trọn Đời Yêu Em

Trọn Đời Yêu Em

7.7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch

7.3/10
1319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 23
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

7.2/10
1438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 10
Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

7.7/10
4896

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em

8.3/10
1195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam

Chương 4
Lửa Rừng

Lửa Rừng

8.2/10
1001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 0
Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

8/10
3959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 182
Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

7.4/10
1968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 26
Hạnh Phúc Của Em 2

Hạnh Phúc Của Em 2

7.2/10
9179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 182
Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

7.7/10
2998

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 26
Cầu Vồng Của Em

Cầu Vồng Của Em

7.9/10
1994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 9
Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?

Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?

7.5/10
13453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 33
Trọn Đời Yêu Em
7.7/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch
7.3/10
1319

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ
7.2/10
1438

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn
7.7/10
4896

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ra Giêng Anh Cưới Em
8.3/10
1195

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam

Lửa Rừng
8.2/10
1001

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
8/10
3959

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa
7.4/10
1968

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hạnh Phúc Của Em 2
7.2/10
9179

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài
7.7/10
2998

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cầu Vồng Của Em
7.9/10
1994

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?
7.5/10
13453

Thể loại: Truyện Teen