Tác Giả Thanh Chưng

Ta Là Hôn Quân Tiếu Ngạo Thiên Cổ Full Dịch

Ta Là Hôn Quân Tiếu Ngạo Thiên Cổ Full Dịch

7.5/10
8850

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Quân Sự, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

7.2/10
18480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 55
Ta Là Tham Quan

Ta Là Tham Quan

7.2/10
12907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chương 76
Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư FULL

Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư FULL

7.7/10
40436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 140
Đạo Diễn Anh Tự Vả Có Đau Không

Đạo Diễn Anh Tự Vả Có Đau Không

7.7/10
15613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
Thống Lĩnh Vạn Giới

Thống Lĩnh Vạn Giới

7.4/10
15534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 139
Kế Hoạch Dụ Dỗ

Kế Hoạch Dụ Dỗ

7.1/10
60347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 32
Hôm Nay Rung Động Vì Em

Hôm Nay Rung Động Vì Em

7.7/10
110615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa

7.5/10
2045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Si Hán Nhật Thường

Si Hán Nhật Thường

7.5/10
3873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Bỉ Ngạn Lâm Uyên

Bỉ Ngạn Lâm Uyên

7.5/10
13851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 50
Trùng Sinh Chi Cố Thanh

Trùng Sinh Chi Cố Thanh

7.5/10
43334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 81
Trọng Sinh Chi Cố Thanh

Trọng Sinh Chi Cố Thanh

7.5/10
64341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 81
Định Mệnh Ta Bên Nhau

Định Mệnh Ta Bên Nhau

7.5/10
9624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ta Là Hôn Quân Tiếu Ngạo Thiên Cổ Full Dịch
7.5/10
8850

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Quân Sự, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần
7.2/10
18480

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Ta Là Tham Quan
7.2/10
12907

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Trọng Sinh, Huyền huyễn

Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư FULL
7.7/10
40436

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đạo Diễn Anh Tự Vả Có Đau Không
7.7/10
15613

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thống Lĩnh Vạn Giới
7.4/10
15534

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Kế Hoạch Dụ Dỗ
7.1/10
60347

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hôm Nay Rung Động Vì Em
7.7/10
110615

Thể loại: Ngôn Tình

[Nhà Xác Hệ Liệt] – Chiếc Chìa Khóa
7.5/10
2045

Thể loại: Đam Mỹ

Si Hán Nhật Thường
7.5/10
3873

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Bỉ Ngạn Lâm Uyên
7.5/10
13851

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Trùng Sinh Chi Cố Thanh
7.5/10
43334

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Cố Thanh
7.5/10
64341

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Định Mệnh Ta Bên Nhau
7.5/10
9624

Thể loại: Ngôn Tình