Tác Giả Tây Lương Miêu

Tư Tế Đại Nhân Xuyên Đến Thập Niên 60

Tư Tế Đại Nhân Xuyên Đến Thập Niên 60

7.2/10
1197

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 7
Thập Niên 70 Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

7.5/10
3709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Xuyên Thành Nông Nữ Hái Thuốc Làm Giàu

Thập Niên 60 Xuyên Thành Nông Nữ Hái Thuốc Làm Giàu

7.8/10
4027

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 100
Quán Ăn Vặt Nhà Họ Lâm Mỹ Thực

Quán Ăn Vặt Nhà Họ Lâm Mỹ Thực

7/10
2564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị

Chương 50
Thập Niên 90 Hệ Thống Trù Thần Học Tra Trọng Sinh

Thập Niên 90 Hệ Thống Trù Thần Học Tra Trọng Sinh

7.4/10
1487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Nhà Cũ Nhà Tôi Thông Địa Phủ

Nhà Cũ Nhà Tôi Thông Địa Phủ

7.2/10
1581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 24
Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

7.9/10
7787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Mang Theo Của Hồi Môn Xuyên Về Thập Niên 60

Mang Theo Của Hồi Môn Xuyên Về Thập Niên 60

7.1/10
20777

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Nhật Ký Nuôi Con Của Mẹ Kế Dịch

Thập Niên 70 Nhật Ký Nuôi Con Của Mẹ Kế Dịch

7.2/10
33266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Tư Tế Đại Nhân Xuyên Đến Thập Niên 60
7.2/10
1197

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Trèo Cành Cao
7.5/10
3709

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Xuyên Thành Nông Nữ Hái Thuốc Làm Giàu
7.8/10
4027

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Quán Ăn Vặt Nhà Họ Lâm Mỹ Thực
7/10
2564

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị

Thập Niên 90 Hệ Thống Trù Thần Học Tra Trọng Sinh
7.4/10
1487

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nhà Cũ Nhà Tôi Thông Địa Phủ
7.2/10
1581

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70
7.9/10
7787

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mang Theo Của Hồi Môn Xuyên Về Thập Niên 60
7.1/10
20777

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Nhật Ký Nuôi Con Của Mẹ Kế Dịch
7.2/10
33266

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu