Tác Giả Tát Không Không

Ta Sinh Ra Cũng Là Phiêu Linh

Ta Sinh Ra Cũng Là Phiêu Linh

8.5/10
8429

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

8.5/10
24864

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Ồn ào nhỏ

Ồn ào nhỏ

8.5/10
29532

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Ở chung ký

Ở chung ký

8.5/10
2457

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

7.5/10
67719

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 168
Hôn Nhân Thất Bại

Hôn Nhân Thất Bại

7.5/10
58298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Ngoài Dự Đoán Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Mọi Người

7.5/10
4757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

7.5/10
134315

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 85
Ta là Thực Sắc

Ta là Thực Sắc

7.5/10
35666

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 151
Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

7.5/10
38744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 79
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

7.5/10
102342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt

7.5/10
19723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

7.5/10
92260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Láng Giềng Hắc Ám

Láng Giềng Hắc Ám

7.5/10
98070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Bạn Trai Ta Là Con Sói

Bạn Trai Ta Là Con Sói

8.5/10
115516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 122
Bạn Học, Chào Em!

Bạn Học, Chào Em!

7.5/10
59119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

7.5/10
22103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước

Chương 62
Ta Sinh Ra Cũng Là Phiêu Linh
8.5/10
8429

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người
8.5/10
24864

Thể loại: Ngôn Tình

Ồn ào nhỏ
8.5/10
29532

Thể loại: Ngôn Tình

Ở chung ký
8.5/10
2457

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thịt Không Vui
7.5/10
67719

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Nhân Thất Bại
7.5/10
58298

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Dự Đoán Mọi Người
7.5/10
4757

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe Nói Chú Yêu Loli
7.5/10
134315

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ta là Thực Sắc
7.5/10
35666

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ồn Ào Nhỏ
7.5/10
38744

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đi Xem Mắt
7.5/10
102342

Thể loại: Ngôn Tình

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt
7.5/10
19723

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
7.5/10
92260

Thể loại: Ngôn Tình

Láng Giềng Hắc Ám
7.5/10
98070

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Trai Ta Là Con Sói
8.5/10
115516

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Học, Chào Em!
7.5/10
59119

Thể loại: Ngôn Tình

Đào Yêu Ký
7.5/10
22103

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước