Tác Giả Vị Tằng Thiết Tưởng

Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy

Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy

7.8/10
1177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Trinh Thám Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy

Trinh Thám Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy

7.8/10
1178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Vịt Xấu Xí Là Giúp Việc Của Tôi

Vịt Xấu Xí Là Giúp Việc Của Tôi

7.3/10
1250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
May Mắn Gặp Nàng

May Mắn Gặp Nàng

8.2/10
1592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 18
Lãng mạn nồng cháy

Lãng mạn nồng cháy

8.5/10
15333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 46
Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!

Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!

7.9/10
5300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 49
Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng

Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng

7.1/10
6187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 100
Ta Xuyên Không Tặng Kèm Hệ Thống Thương Thành

Ta Xuyên Không Tặng Kèm Hệ Thống Thương Thành

7.3/10
4583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 49
Rước hôn

Rước hôn

8.5/10
10680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 32
Đừng Sợ! Anh Bảo Kê Cưng! FULL

Đừng Sợ! Anh Bảo Kê Cưng! FULL

7/10
2309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

7/10
1480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Tình Yêu Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Lộ Tiểu Thư

Tình Yêu Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Lộ Tiểu Thư

7.9/10
24883

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 200
Cách Sơn Hải FULL

Cách Sơn Hải FULL

7.2/10
5222

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Mau Xuyên Công Lược Anh Trai Bệnh Kiều Đẹp Trai Nhất Đời!

Mau Xuyên Công Lược Anh Trai Bệnh Kiều Đẹp Trai Nhất Đời!

7.2/10
2230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 4
Công Chúa Bệnh Kiều FULL

Công Chúa Bệnh Kiều FULL

7.1/10
6679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Dụ Hôn

Dụ Hôn

7.2/10
95561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 65
Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện

7.5/10
21384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Đại Thúc Nhẹ Nhàng Hôn

Đại Thúc Nhẹ Nhàng Hôn

7/10
7239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Np- Cao H Bạch Ly

Np- Cao H Bạch Ly

7.9/10
10853

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Phạm Lỗi Đắc Cửu

Phạm Lỗi Đắc Cửu

7.4/10
8107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 53
Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

7.7/10
42204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 114
Phạm Lỗi FULL

Phạm Lỗi FULL

7.2/10
11396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 18
Nhiên Khuynh Quân Tâm

Nhiên Khuynh Quân Tâm

8.5/10
88433

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 99
Đế Vương Kiếp Xấu Phi Cũng Khuynh Thành

Đế Vương Kiếp Xấu Phi Cũng Khuynh Thành

8.5/10
12918

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 38
Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

7.5/10
6672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 22
Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

7.2/10
71704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 179
Phụ Thân Đại Nhân!!! Chúng Ta...Thành Thân Đi!!!

Phụ Thân Đại Nhân!!! Chúng Ta...Thành Thân Đi!!!

7.5/10
1901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 4
Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

7.5/10
36552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 70
Nốt Ruồi Son

Nốt Ruồi Son

7.5/10
3677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Lược Đoạt (Cướp Đoạt)

Lược Đoạt (Cướp Đoạt)

7.5/10
10210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Phong Cốt

Phong Cốt

9.8/10
7933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Úc Nhiễm Trần

Úc Nhiễm Trần

7.5/10
25019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 66
[Fanfic Phích Lịch Bố Đại Hí ] – [Tối Ỷ] – Cuộc Sống Ở Thành Thời Gian

[Fanfic Phích Lịch Bố Đại Hí ] – [Tối Ỷ] – Cuộc Sống Ở Thành Thời Gian

7.5/10
3086

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Đông Phương Bất Bại Đồng Nhận] Hái Hoa Tặc

[Đông Phương Bất Bại Đồng Nhận] Hái Hoa Tặc

7.5/10
3501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

7.5/10
331088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 636
Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy
7.8/10
1177

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trinh Thám Phá Án Cần Nhân Tài Như Cô Vậy
7.8/10
1178

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vịt Xấu Xí Là Giúp Việc Của Tôi
7.3/10
1250

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

May Mắn Gặp Nàng
8.2/10
1592

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lãng mạn nồng cháy
8.5/10
15333

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!
7.9/10
5300

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Hợp Đạo Thích Lo Chuyện Bao Đồng
7.1/10
6187

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Xuyên Không Tặng Kèm Hệ Thống Thương Thành
7.3/10
4583

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Rước hôn
8.5/10
10680

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Đừng Sợ! Anh Bảo Kê Cưng! FULL
7/10
2309

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo
7/10
1480

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tình Yêu Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Lộ Tiểu Thư
7.9/10
24883

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cách Sơn Hải FULL
7.2/10
5222

Thể loại: Đam Mỹ

Mau Xuyên Công Lược Anh Trai Bệnh Kiều Đẹp Trai Nhất Đời!
7.2/10
2230

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Công Chúa Bệnh Kiều FULL
7.1/10
6679

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dụ Hôn
7.2/10
95561

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện
7.5/10
21384

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Thúc Nhẹ Nhàng Hôn
7/10
7239

Thể loại: Ngôn Tình

Np- Cao H Bạch Ly
7.9/10
10853

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phạm Lỗi Đắc Cửu
7.4/10
8107

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi
7.7/10
42204

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phạm Lỗi FULL
7.2/10
11396

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Nhiên Khuynh Quân Tâm
8.5/10
88433

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Đế Vương Kiếp Xấu Phi Cũng Khuynh Thành
8.5/10
12918

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư
7.5/10
6672

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
7.2/10
71704

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Phụ Thân Đại Nhân!!! Chúng Ta...Thành Thân Đi!!!
7.5/10
1901

Thể loại: Xuyên Không

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
7.5/10
36552

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nốt Ruồi Son
7.5/10
3677

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lược Đoạt (Cướp Đoạt)
7.5/10
10210

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phong Cốt
9.8/10
7933

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Úc Nhiễm Trần
7.5/10
25019

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

[Fanfic Phích Lịch Bố Đại Hí ] – [Tối Ỷ] – Cuộc Sống Ở Thành Thời Gian
7.5/10
3086

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Đông Phương Bất Bại Đồng Nhận] Hái Hoa Tặc
7.5/10
3501

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục
7.5/10
331088

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn