Tác Giả Sưu Tầm

Ảo Ảnh

Ảo Ảnh

7.4/10
1610

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế, Thám Hiểm, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 21
Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi FULL

Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi FULL

7.1/10
11986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Sủng

Chương 45
Sư Phụ Lại Rớt Tuyến Rồi

Sư Phụ Lại Rớt Tuyến Rồi

8/10
59735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Câu Chuyện Giữa Em Và Anh

Câu Chuyện Giữa Em Và Anh

7.4/10
1873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

7.4/10
10053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 67
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi

7.5/10
8712

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 66
Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi

8.5/10
79325

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 334
Bất Ngờ ... Tìm Thấy Nhau !

Bất Ngờ ... Tìm Thấy Nhau !

8.5/10
3569

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Hành trình tội lỗi của tướng cướp cô đơn Điền Khắc Kim

Hành trình tội lỗi của tướng cướp cô đơn Điền Khắc Kim

8.5/10
2088

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Đại Cathay - đại ca của các đại ca Sài Gòn

Đại Cathay - đại ca của các đại ca Sài Gòn

8.5/10
1950

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Phước 'tám ngón'

Phước 'tám ngón'

8.5/10
1642

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Ân Oán Giang Hồ

Ân Oán Giang Hồ

8.5/10
3546

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
Đoản BE

Đoản BE

7.5/10
21859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 22
Ảo Ảnh
7.4/10
1610

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế, Thám Hiểm, Võng Du, Huyền huyễn

Thì Ra Cậu Ấy Thích Tôi FULL
7.1/10
11986

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Sủng

Sư Phụ Lại Rớt Tuyến Rồi
8/10
59735

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Câu Chuyện Giữa Em Và Anh
7.4/10
1873

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác

Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta
7.4/10
10053

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi
7.5/10
8712

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi
8.5/10
79325

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bất Ngờ ... Tìm Thấy Nhau !
8.5/10
3569

Thể loại: Truyện Teen

Hành trình tội lỗi của tướng cướp cô đơn Điền Khắc Kim
8.5/10
2088

Thể loại: Truyện Khác

Đại Cathay - đại ca của các đại ca Sài Gòn
8.5/10
1950

Thể loại: Truyện Khác

Phước 'tám ngón'
8.5/10
1642

Thể loại: Truyện Khác

Ân Oán Giang Hồ
8.5/10
3546

Thể loại: Truyện Khác

Đoản BE
7.5/10
21859

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Truyện Teen, Truyện Khác