Tác Giả soshiwinter1992

[longfic] Chết

[longfic] Chết

7.5/10
2379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

7.2/10
1755

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1

7.8/10
7550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 166
Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2

7.5/10
2831

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
[threeshot] Đôi Mắt Lửa

[threeshot] Đôi Mắt Lửa

8.5/10
1443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

7.7/10
3073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
[longfic] Vương Tình

[longfic] Vương Tình

7.9/10
2658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Threeshot - Tìm Mẹ Cho Yoong

Threeshot - Tìm Mẹ Cho Yoong

7.9/10
1407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Va Phải Của Nợ

Va Phải Của Nợ

7.9/10
4259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 75
Lời Hứa Của Ác Quỷ

Lời Hứa Của Ác Quỷ

8.4/10
4677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 61
Hoán Đổi Linh Hồn

Hoán Đổi Linh Hồn

8.5/10
1350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Nhiệm Vụ Cưa Gái

Nhiệm Vụ Cưa Gái

7.7/10
3660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 37
Shortfic - Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

Shortfic - Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

7.2/10
2301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Bạn Gái Tôi Là Cảnh Sát

Bạn Gái Tôi Là Cảnh Sát

7.8/10
2407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Cậu Chủ Hay Cô Chủ

Cậu Chủ Hay Cô Chủ

7.7/10
1499

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Kẻ Nguy Hiểm

Kẻ Nguy Hiểm

7.1/10
1873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Luật Chơi

Luật Chơi

8.2/10
4178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Thần Tượng Của Lòng Tôi

Thần Tượng Của Lòng Tôi

7.4/10
1539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky

8.4/10
46071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 117
[longfic] Chết
7.5/10
2379

Thể loại: Truyện Khác

Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì
7.2/10
1755

Thể loại: Truyện Khác

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1
7.8/10
7550

Thể loại: Truyện Khác

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2
7.5/10
2831

Thể loại: Truyện Khác

[threeshot] Đôi Mắt Lửa
8.5/10
1443

Thể loại: Truyện Khác

[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng
7.7/10
3073

Thể loại: Truyện Khác

[longfic] Vương Tình
7.9/10
2658

Thể loại: Truyện Khác

Threeshot - Tìm Mẹ Cho Yoong
7.9/10
1407

Thể loại: Truyện Khác

Va Phải Của Nợ
7.9/10
4259

Thể loại: Truyện Khác

Lời Hứa Của Ác Quỷ
8.4/10
4677

Thể loại: Truyện Khác

Hoán Đổi Linh Hồn
8.5/10
1350

Thể loại: Truyện Khác

Nhiệm Vụ Cưa Gái
7.7/10
3660

Thể loại: Truyện Khác

Shortfic - Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì
7.2/10
2301

Thể loại: Truyện Khác

Bạn Gái Tôi Là Cảnh Sát
7.8/10
2407

Thể loại: Truyện Khác

Cậu Chủ Hay Cô Chủ
7.7/10
1499

Thể loại: Truyện Khác

Kẻ Nguy Hiểm
7.1/10
1873

Thể loại: Truyện Khác

Luật Chơi
8.2/10
4178

Thể loại: Truyện Khác

Thần Tượng Của Lòng Tôi
7.4/10
1539

Thể loại: Truyện Khác

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky
8.4/10
46071

Thể loại: Truyện Khác