Tác Giả Sói xám mọc cánh

Một Mặt

Một Mặt

8.5/10
18682

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nở Rộ

Nở Rộ

8.5/10
54426

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Nhân Duyên

Nhân Duyên

8.5/10
33465

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Uổng Công Tính Kế

Uổng Công Tính Kế

7.5/10
87056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 73
Tử Thời

Tử Thời

7.5/10
86744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Nếu, Có Thể Yêu

Nếu, Có Thể Yêu

7.5/10
3491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

7.5/10
47082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Khanh Vốn Giai Nhân

Khanh Vốn Giai Nhân

7.5/10
27365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 53
Hoài Niệm

Hoài Niệm

7.5/10
41586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Đừng Hỏi

Đừng Hỏi

7.5/10
8368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Tâm Can

Tâm Can

7.5/10
19605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Nở Rộ

Nở Rộ

8.5/10
102532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 57
Một Lần Gặp Gỡ

Một Lần Gặp Gỡ

7.5/10
4654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Mùa Hạ Ngọt Ngào

Mùa Hạ Ngọt Ngào

7.5/10
9358

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lần Đầu Gặp Gỡ

Lần Đầu Gặp Gỡ

7.5/10
4701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

7.5/10
72923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

7.5/10
72698

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 78
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

7.5/10
32890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

7.5/10
62662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Một Mặt
8.5/10
18682

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ
8.5/10
54426

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Duyên
8.5/10
33465

Thể loại: Ngôn Tình

Uổng Công Tính Kế
7.5/10
87056

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tử Thời
7.5/10
86744

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu, Có Thể Yêu
7.5/10
3491

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chỉ Vì Yêu
7.5/10
47082

Thể loại: Ngôn Tình

Khanh Vốn Giai Nhân
7.5/10
27365

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoài Niệm
7.5/10
41586

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Hỏi
7.5/10
8368

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Tâm Can
7.5/10
19605

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ
8.5/10
102532

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Một Lần Gặp Gỡ
7.5/10
4654

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Hạ Ngọt Ngào
7.5/10
9358

Thể loại: Ngôn Tình

Lần Đầu Gặp Gỡ
7.5/10
4701

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở
7.5/10
72923

Thể loại: Ngôn Tình

Theo Dòng Tình Yêu
7.5/10
72698

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
7.5/10
32890

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau
7.5/10
62662

Thể loại: Ngôn Tình