Tác Giả Sói xám mọc cánh

Một Mặt

Một Mặt

8.5/10
16541

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nở Rộ

Nở Rộ

8.5/10
47580

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Nhân Duyên

Nhân Duyên

8.5/10
30921

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Uổng Công Tính Kế

Uổng Công Tính Kế

7.5/10
80661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 73
Tử Thời

Tử Thời

7.5/10
80535

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Nếu, Có Thể Yêu

Nếu, Có Thể Yêu

7.5/10
3064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

7.5/10
42830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Khanh Vốn Giai Nhân

Khanh Vốn Giai Nhân

7.5/10
24293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 53
Hoài Niệm

Hoài Niệm

7.5/10
38922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Đừng Hỏi

Đừng Hỏi

7.5/10
7474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Tâm Can

Tâm Can

7.5/10
17592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Nở Rộ

Nở Rộ

8.5/10
92003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 57
Một Lần Gặp Gỡ

Một Lần Gặp Gỡ

7.5/10
4247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Mùa Hạ Ngọt Ngào

Mùa Hạ Ngọt Ngào

7.5/10
8584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lần Đầu Gặp Gỡ

Lần Đầu Gặp Gỡ

7.5/10
4353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

7.5/10
67900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

7.5/10
65494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 78
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

7.5/10
30196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

7.5/10
55736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Một Mặt
8.5/10
16541

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ
8.5/10
47580

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Duyên
8.5/10
30921

Thể loại: Ngôn Tình

Uổng Công Tính Kế
7.5/10
80661

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tử Thời
7.5/10
80535

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu, Có Thể Yêu
7.5/10
3064

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chỉ Vì Yêu
7.5/10
42830

Thể loại: Ngôn Tình

Khanh Vốn Giai Nhân
7.5/10
24293

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoài Niệm
7.5/10
38922

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Hỏi
7.5/10
7474

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Tâm Can
7.5/10
17592

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ
8.5/10
92003

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Một Lần Gặp Gỡ
7.5/10
4247

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Hạ Ngọt Ngào
7.5/10
8584

Thể loại: Ngôn Tình

Lần Đầu Gặp Gỡ
7.5/10
4353

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở
7.5/10
67900

Thể loại: Ngôn Tình

Theo Dòng Tình Yêu
7.5/10
65494

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
7.5/10
30196

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau
7.5/10
55736

Thể loại: Ngôn Tình