Tác Giả Sói xám mọc cánh

Một Mặt

Một Mặt

8.5/10
15326

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nhân Duyên

Nhân Duyên

8.5/10
28835

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Uổng Công Tính Kế

Uổng Công Tính Kế

7.5/10
75862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 73
Tử Thời

Tử Thời

7.5/10
75939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Nếu, Có Thể Yêu

Nếu, Có Thể Yêu

7.5/10
2825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 5
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

7.5/10
39965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Khanh Vốn Giai Nhân

Khanh Vốn Giai Nhân

7.5/10
22701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 53
Hoài Niệm

Hoài Niệm

7.5/10
36817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Đừng Hỏi

Đừng Hỏi

7.5/10
7000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 8
Tâm Can

Tâm Can

7.5/10
16375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Nở Rộ

Nở Rộ

8.5/10
85919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 57
Một Lần Gặp Gỡ

Một Lần Gặp Gỡ

7.5/10
3964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Mùa Hạ Ngọt Ngào

Mùa Hạ Ngọt Ngào

7.5/10
8107

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lần Đầu Gặp Gỡ

Lần Đầu Gặp Gỡ

7.5/10
4157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

7.5/10
63724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

7.5/10
61259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 78
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

7.5/10
28491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

7.5/10
51850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Một Mặt
8.5/10
15326

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Duyên
8.5/10
28835

Thể loại: Ngôn Tình

Uổng Công Tính Kế
7.5/10
75862

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Tử Thời
7.5/10
75939

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu, Có Thể Yêu
7.5/10
2825

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chỉ Vì Yêu
7.5/10
39965

Thể loại: Ngôn Tình

Khanh Vốn Giai Nhân
7.5/10
22701

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoài Niệm
7.5/10
36817

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Hỏi
7.5/10
7000

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Tâm Can
7.5/10
16375

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ
8.5/10
85919

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Một Lần Gặp Gỡ
7.5/10
3964

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Hạ Ngọt Ngào
7.5/10
8107

Thể loại: Ngôn Tình

Lần Đầu Gặp Gỡ
7.5/10
4157

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở
7.5/10
63724

Thể loại: Ngôn Tình

Theo Dòng Tình Yêu
7.5/10
61259

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
7.5/10
28491

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau
7.5/10
51850

Thể loại: Ngôn Tình