Tác Giả Sở Hàn Y Thanh

Lưu Hương

Lưu Hương

7.2/10
3085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 104
Bạo Rồi

Bạo Rồi

7.1/10
1621

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Lời Nói Dối Chân Thành

Lời Nói Dối Chân Thành

7.3/10
6194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 157
Nguyên Huyết

Nguyên Huyết

7.2/10
7102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 177
Thuần Bạch Hoàng Quan

Thuần Bạch Hoàng Quan

7.6/10
5459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 78
Đúng Đúng

Đúng Đúng

8.7/10
12775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Hợp Ý

Hợp Ý

7.5/10
36579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 54
Trầm Chu

Trầm Chu

7.5/10
94889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 168
Lưu Hương
7.2/10
3085

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bạo Rồi
7.1/10
1621

Thể loại: Đam Mỹ

Lời Nói Dối Chân Thành
7.3/10
6194

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nguyên Huyết
7.2/10
7102

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thuần Bạch Hoàng Quan
7.6/10
5459

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đúng Đúng
8.7/10
12775

Thể loại: Đam Mỹ

Hợp Ý
7.5/10
36579

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Trầm Chu
7.5/10
94889

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ