Tác Giả Samson

Người Bảo Vệ

Người Bảo Vệ

7.8/10
2904

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Huyền huyễn

Chương 50
Nguyệt Vy

Nguyệt Vy

7.4/10
5546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Chương 50
Yêu Bạn Cùng Lớp

Yêu Bạn Cùng Lớp

7.2/10
3109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Phương Tây

Chương 50
Ngày Hôm Qua… Đã Từng…

Ngày Hôm Qua… Đã Từng…

7.2/10
2210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 9
Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

7.6/10
3360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Trò Chơi Nguy Hiểm

Trò Chơi Nguy Hiểm

7.2/10
3490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 50
Yêu Em Đến Ngàn Thu

Yêu Em Đến Ngàn Thu

7.3/10
2653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 50
Diệp Phi

Diệp Phi

7/10
3453

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 50
Người Bảo Vệ
7.8/10
2904

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Huyền huyễn

Nguyệt Vy
7.4/10
5546

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Yêu Bạn Cùng Lớp
7.2/10
3109

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Phương Tây

Ngày Hôm Qua… Đã Từng…
7.2/10
2210

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp
7.6/10
3360

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trò Chơi Nguy Hiểm
7.2/10
3490

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Yêu Em Đến Ngàn Thu
7.3/10
2653

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác

Diệp Phi
7/10
3453

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp