Tác Giả Hỏa Long Quả Hướng Dương Nhi Sinh

Đoàn Xủng 60 Mang Đến Không Gian Kết Hôn Nam Trí Thức Trẻ

Đoàn Xủng 60 Mang Đến Không Gian Kết Hôn Nam Trí Thức Trẻ

7.5/10
2885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 81
Sau Khi Bị Xà Xà Chăn Nuôi FULL

Sau Khi Bị Xà Xà Chăn Nuôi FULL

7.3/10
4280

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 190
Vô Tình Nuôi Trúng Boss Mạt Thế

Vô Tình Nuôi Trúng Boss Mạt Thế

7.4/10
4730

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Tháo Hán Sủng Vợ Tận Xương

Thập Niên 70 Tháo Hán Sủng Vợ Tận Xương

7/10
1277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Làm Ruộng Xuyên Đến Năm Mất Mùa Liên Miên Nông Phụ Hiên Ngang Kiếm Máu

Làm Ruộng Xuyên Đến Năm Mất Mùa Liên Miên Nông Phụ Hiên Ngang Kiếm Máu

7.3/10
1178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Làm Ruộng Sau Khi Tách Khỏi Không Gian Được Lấp Đầy Cực Phẩm Tức Điên

Làm Ruộng Sau Khi Tách Khỏi Không Gian Được Lấp Đầy Cực Phẩm Tức Điên

7.3/10
1186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang

Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang

7.3/10
1240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Người Đàn Ông Mang Thai Con Của Đại Sư Huyền Học

Người Đàn Ông Mang Thai Con Của Đại Sư Huyền Học

7.9/10
2396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 49
Dã thú và hoa hồng

Dã thú và hoa hồng

8.5/10
2477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 59
Mãi Mãi Yêu Nàng FULL

Mãi Mãi Yêu Nàng FULL

7.4/10
6453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 85
Drama Hàng Ngày Nhà Ảnh Đế

Drama Hàng Ngày Nhà Ảnh Đế

7.5/10
1483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi

7.5/10
6686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Sủng

Chương 50
Bé Câm FULL

Bé Câm FULL

7.6/10
9051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Làm Ruộng Sau Khi Được Xà Xà Nuôi Dưỡng

Làm Ruộng Sau Khi Được Xà Xà Nuôi Dưỡng

7.5/10
1276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 5
Sự Trở Lại Của Thiên Kim FULL

Sự Trở Lại Của Thiên Kim FULL

7.9/10
2802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Chó Dữ Hôn Tường Vi

Chó Dữ Hôn Tường Vi

7.1/10
1210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 3
Sau Khi Trùng Sinh Ngày Ngày Nghĩ Kế Đưa Chồng Về Nhà

Sau Khi Trùng Sinh Ngày Ngày Nghĩ Kế Đưa Chồng Về Nhà

7.6/10
1398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 10
Người Câm Nhỏ

Người Câm Nhỏ

7.4/10
1345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

7.6/10
26376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 101
Các Nam Nhân Của Cá Muối Lên Sàn

Các Nam Nhân Của Cá Muối Lên Sàn

7.1/10
3989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Bị Xà Xà Chăn Nuôi Về Sau

Bị Xà Xà Chăn Nuôi Về Sau

8.4/10
23615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 166
Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn

Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn

7.1/10
25152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 150
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10
27235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

7.4/10
2426

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 13
Tôi Biến Thành Mèo Của Ex FULL

Tôi Biến Thành Mèo Của Ex FULL

7.9/10
3439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Những Năm Ấy Tôi Làm Chó Liếm FULL

Những Năm Ấy Tôi Làm Chó Liếm FULL

7/10
3203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Tội Phạm Lý Trí

Tội Phạm Lý Trí

7.3/10
2902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Thập Niên 70 Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu

Thập Niên 70 Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu

7.2/10
5689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 18
Thập Niên 70 Cô Em Chồng Cực Phẩm

Thập Niên 70 Cô Em Chồng Cực Phẩm

7.7/10
20587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 54
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

7.4/10
19423

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 43
Antoine Trên Mây

Antoine Trên Mây

7.2/10
4648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 44
Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

7.6/10
2371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 3
Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt FULL

Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt FULL

7.8/10
6140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 19
Thiên Tôn Bất Bại

Thiên Tôn Bất Bại

7.2/10
12387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 105
Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về FULL

Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về FULL

7.9/10
37363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 86
Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật FULL

Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật FULL

7.2/10
26063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 89
Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ FULL

Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ FULL

7.3/10
46815

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 145
Xuyên Nhanh Quyến Rũ Mê Hoặc

Xuyên Nhanh Quyến Rũ Mê Hoặc

7.5/10
4285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 8
Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

7.9/10
16460

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 83
Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này

7.2/10
8385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 28
Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

7.5/10
23532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
Bắt Gặp Bạn Trai Cũ Đi Hẹn Hò Giấu Mặt, Làm Sao Bây Giờ?

Bắt Gặp Bạn Trai Cũ Đi Hẹn Hò Giấu Mặt, Làm Sao Bây Giờ?

7.5/10
3365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều

Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều

8.3/10
21081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 58
[12 Chòm Sao] Nhà Trọ Siêu Nhiên

[12 Chòm Sao] Nhà Trọ Siêu Nhiên

8.5/10
10792

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 31
Lọ Lem Đường Phố

Lọ Lem Đường Phố

8.5/10
26519

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

8.5/10
12308

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 27
Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu

Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu

8.5/10
4831

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Lập Quốc Ký III

Lập Quốc Ký III

8.5/10
16015

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 91
Lập Quốc Ký II

Lập Quốc Ký II

8.5/10
6689

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 26
Lập Quốc Ký I

Lập Quốc Ký I

8.5/10
8038

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 30
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

8.5/10
9136

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Hành Trình Bất Tử

Hành Trình Bất Tử

8.5/10
16788

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 75
Pháp Sư Trùng Sinh Trâu Bò

Pháp Sư Trùng Sinh Trâu Bò

7.5/10
4671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Võng Du

Chương 14
Cực Võ

Cực Võ

7.5/10
247313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 995
Chỉ Có Mình Em

Chỉ Có Mình Em

7.5/10
3114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

7.5/10
13487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 24
Võ Lâm Huyền Thoại

Võ Lâm Huyền Thoại

7.5/10
16799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp, Võng Du

Chương 104
Những Ngày Đợi Nắng

Những Ngày Đợi Nắng

7.5/10
8597

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Sếp, Dè Dặt Một Chút!

7.5/10
195870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 288
[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên

7.5/10
7715

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 30
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

7.5/10
17260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 80
Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

7.5/10
19539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 41
Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

7.5/10
3834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 9
Khúc Quân Hành Ly Hôn

Khúc Quân Hành Ly Hôn

7.5/10
1854

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

7.5/10
15945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 45
Đoàn Xủng 60 Mang Đến Không Gian Kết Hôn Nam Trí Thức Trẻ
7.5/10
2885

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sau Khi Bị Xà Xà Chăn Nuôi FULL
7.3/10
4280

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Vô Tình Nuôi Trúng Boss Mạt Thế
7.4/10
4730

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Tháo Hán Sủng Vợ Tận Xương
7/10
1277

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Làm Ruộng Xuyên Đến Năm Mất Mùa Liên Miên Nông Phụ Hiên Ngang Kiếm Máu
7.3/10
1178

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Làm Ruộng Sau Khi Tách Khỏi Không Gian Được Lấp Đầy Cực Phẩm Tức Điên
7.3/10
1186

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Lão Thái Tinh Anh Người Khác Trốn Còn Ta Khai Hoang
7.3/10
1240

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Người Đàn Ông Mang Thai Con Của Đại Sư Huyền Học
7.9/10
2396

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Dã thú và hoa hồng
8.5/10
2477

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác

Mãi Mãi Yêu Nàng FULL
7.4/10
6453

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Drama Hàng Ngày Nhà Ảnh Đế
7.5/10
1483

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bé Con Thần Tài Ba Tuổi
7.5/10
6686

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Sủng

Bé Câm FULL
7.6/10
9051

Thể loại: Đam Mỹ

Làm Ruộng Sau Khi Được Xà Xà Nuôi Dưỡng
7.5/10
1276

Thể loại: Dị Giới

Sự Trở Lại Của Thiên Kim FULL
7.9/10
2802

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chó Dữ Hôn Tường Vi
7.1/10
1210

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Phương Tây

Sau Khi Trùng Sinh Ngày Ngày Nghĩ Kế Đưa Chồng Về Nhà
7.6/10
1398

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Người Câm Nhỏ
7.4/10
1345

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau
7.6/10
26376

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Các Nam Nhân Của Cá Muối Lên Sàn
7.1/10
3989

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Bị Xà Xà Chăn Nuôi Về Sau
8.4/10
23615

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn
7.1/10
25152

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn
7.8/10
27235

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
7.4/10
2426

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tôi Biến Thành Mèo Của Ex FULL
7.9/10
3439

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Những Năm Ấy Tôi Làm Chó Liếm FULL
7/10
3203

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tội Phạm Lý Trí
7.3/10
2902

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 70 Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu
7.2/10
5689

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Cô Em Chồng Cực Phẩm
7.7/10
20587

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại
7.4/10
19423

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Antoine Trên Mây
7.2/10
4648

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60
7.6/10
2371

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt FULL
7.8/10
6140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thiên Tôn Bất Bại
7.2/10
12387

Thể loại: Đô Thị

Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về FULL
7.9/10
37363

Thể loại: Đam Mỹ

Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật FULL
7.2/10
26063

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ FULL
7.3/10
46815

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Quyến Rũ Mê Hoặc
7.5/10
4285

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh
7.9/10
16460

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Vị Alpha Thân Tàn Chí Kiên Này
7.2/10
8385

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
7.5/10
23532

Thể loại: Đam Mỹ

Bắt Gặp Bạn Trai Cũ Đi Hẹn Hò Giấu Mặt, Làm Sao Bây Giờ?
7.5/10
3365

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều
8.3/10
21081

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

[12 Chòm Sao] Nhà Trọ Siêu Nhiên
8.5/10
10792

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Lọ Lem Đường Phố
8.5/10
26519

Thể loại: Truyện Teen

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền
8.5/10
12308

Thể loại: Truyện Teen

Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu
8.5/10
4831

Thể loại: Ngôn Tình

Lập Quốc Ký III
8.5/10
16015

Thể loại: Võng Du

Lập Quốc Ký II
8.5/10
6689

Thể loại: Võng Du

Lập Quốc Ký I
8.5/10
8038

Thể loại: Võng Du

Yêu Đi Để Còn Chia Tay
8.5/10
9136

Thể loại: Ngôn Tình

Hành Trình Bất Tử
8.5/10
16788

Thể loại: Tiên Hiệp

Pháp Sư Trùng Sinh Trâu Bò
7.5/10
4671

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Võng Du

Cực Võ
7.5/10
247313

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chỉ Có Mình Em
7.5/10
3114

Thể loại: Ngôn Tình

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!
7.5/10
13487

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Võ Lâm Huyền Thoại
7.5/10
16799

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp, Võng Du

Những Ngày Đợi Nắng
7.5/10
8597

Thể loại: Ngôn Tình

Sếp, Dè Dặt Một Chút!
7.5/10
195870

Thể loại: Ngôn Tình

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên
7.5/10
7715

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn
7.5/10
17260

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ
7.5/10
19539

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song
7.5/10
3834

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khúc Quân Hành Ly Hôn
7.5/10
1854

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Ý Sao Tránh Khỏi
7.5/10
15945

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không