Tác Giả Priest

Chệch Quỹ Đạo

Chệch Quỹ Đạo

7.9/10
2432

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Chương 62
Một Ngàn Năm Về Sau FULL

Một Ngàn Năm Về Sau FULL

7.5/10
1920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Thủ Vệ Cuối Cùng

Thủ Vệ Cuối Cùng

7/10
5708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 47
Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

7.5/10
102229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 137
Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

7.5/10
14936

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 53
Hữu Phỉ

Hữu Phỉ

7.5/10
242085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 181
Tàn Thứ Phẩm

Tàn Thứ Phẩm

7.5/10
49355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 203
Mười Lăm Năm

Mười Lăm Năm

7.5/10
18198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Thất Gia

Thất Gia

7.5/10
86513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 80
Nghịch Lữ Lai Quy

Nghịch Lữ Lai Quy

7.5/10
17622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 89
Thiên Nhai Khách

Thiên Nhai Khách

7.5/10
122377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 80
Qua Cửa

Qua Cửa

7.5/10
33918

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Lục Hào

Lục Hào

7.5/10
51919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 112
Sơn Hà Biểu Lý

Sơn Hà Biểu Lý

7.5/10
27222

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 80
Sát Phá Lang - Priest

Sát Phá Lang - Priest

7.5/10
189141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 128
Đọc Thầm

Đọc Thầm

7.5/10
254502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 185
Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

7.5/10
7944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Phôi Đạo/ Hoại đạo

Phôi Đạo/ Hoại đạo

7.5/10
35714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 96
Du Y

Du Y

7.5/10
12950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Chung Cực Lam Ấn

Chung Cực Lam Ấn

7.5/10
33852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 108
Sự Tái Sinh Của Curtis

Sự Tái Sinh Của Curtis

7.5/10
10839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Nhất Thụ Nhân Sinh

Nhất Thụ Nhân Sinh

7.5/10
17990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Thú Tùng Chi Đao

Thú Tùng Chi Đao

7.5/10
28649

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 101
Đại Ca

Đại Ca

7.5/10
53438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Cẩm Sắt

Cẩm Sắt

7.5/10
27979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 81
Trấn Hồn

Trấn Hồn

7.5/10
133259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 110
Chệch Quỹ Đạo
7.9/10
2432

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Một Ngàn Năm Về Sau FULL
7.5/10
1920

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thủ Vệ Cuối Cùng
7/10
5708

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Liệt Hỏa Kiêu Sầu
7.5/10
102229

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại
7.5/10
14936

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hữu Phỉ
7.5/10
242085

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Tàn Thứ Phẩm
7.5/10
49355

Thể loại: Đam Mỹ

Mười Lăm Năm
7.5/10
18198

Thể loại: Ngôn Tình

Thất Gia
7.5/10
86513

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nghịch Lữ Lai Quy
7.5/10
17622

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Nhai Khách
7.5/10
122377

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Qua Cửa
7.5/10
33918

Thể loại: Đam Mỹ

Lục Hào
7.5/10
51919

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Sơn Hà Biểu Lý
7.5/10
27222

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Sát Phá Lang - Priest
7.5/10
189141

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đọc Thầm
7.5/10
254502

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi
7.5/10
7944

Thể loại: Ngôn Tình

Phôi Đạo/ Hoại đạo
7.5/10
35714

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Du Y
7.5/10
12950

Thể loại: Đam Mỹ

Chung Cực Lam Ấn
7.5/10
33852

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Sự Tái Sinh Của Curtis
7.5/10
10839

Thể loại: Đam Mỹ

Nhất Thụ Nhân Sinh
7.5/10
17990

Thể loại: Đam Mỹ

Thú Tùng Chi Đao
7.5/10
28649

Thể loại: Đam Mỹ

Đại Ca
7.5/10
53438

Thể loại: Đam Mỹ

Cẩm Sắt
7.5/10
27979

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Trấn Hồn
7.5/10
133259

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn