Tác Giả Phong Xúc Cầm Minh

Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận

Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận

7.5/10
3268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Tướng Quân Bạc Tình

Tướng Quân Bạc Tình

7.5/10
1900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp

Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp

7/10
1526

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 10
Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

7.3/10
4223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

7.4/10
15729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Chương 35
Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

7.2/10
19335

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm Anh Muốn Em

Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm Anh Muốn Em

7.4/10
112944

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 295
Dục Tu Ký

Dục Tu Ký

7.2/10
111922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 229
Lung Linh Ảnh

Lung Linh Ảnh

7.5/10
53337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 22
Quốc Sắc Thiên Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

7.5/10
40008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 136
Phong Vũ Vô Cực

Phong Vũ Vô Cực

8.5/10
24005

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 111
Hiểu Tinh Cô Tự

Hiểu Tinh Cô Tự

8.5/10
29678

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Trọng Sinh Kiếp Khác

Trọng Sinh Kiếp Khác

8.5/10
7421

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 19
Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

7.5/10
11615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 64
Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

7.5/10
7615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng

7.5/10
30837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 65
Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

7.5/10
225255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 206
Không Có Lai Sinh

Không Có Lai Sinh

7.5/10
29586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 67
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

7.5/10
66573

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 116
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

7.5/10
48417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 108
Dương Thư Mị Ảnh

Dương Thư Mị Ảnh

7.5/10
153406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 363
Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

7.5/10
19157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 46
Để Người Cười

Để Người Cười

7.5/10
12216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 69
Thế Giới Trắng Và Đen

Thế Giới Trắng Và Đen

7.5/10
1460

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 2
Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận
7.5/10
3268

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tướng Quân Bạc Tình
7.5/10
1900

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp
7/10
1526

Thể loại: Huyền huyễn

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL
7.3/10
4223

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành
7.4/10
15729

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL
7.2/10
19335

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm Anh Muốn Em
7.4/10
112944

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Dục Tu Ký
7.2/10
111922

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Lung Linh Ảnh
7.5/10
53337

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Quốc Sắc Thiên Hương
7.5/10
40008

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phong Vũ Vô Cực
8.5/10
24005

Thể loại: Đam Mỹ

Hiểu Tinh Cô Tự
8.5/10
29678

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Kiếp Khác
8.5/10
7421

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Vũ Đấu Tinh Không
7.5/10
11615

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh
7.5/10
7615

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên La Địa Võng
7.5/10
30837

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngự Tứ Lương Y
7.5/10
225255

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Không Có Lai Sinh
7.5/10
29586

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
7.5/10
66573

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
7.5/10
48417

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Dương Thư Mị Ảnh
7.5/10
153406

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đơn Giản Tiếng Yêu
7.5/10
19157

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Để Người Cười
7.5/10
12216

Thể loại: Trọng Sinh

Thế Giới Trắng Và Đen
7.5/10
1460

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không