Tác Giả Phong Tiếp Minh Cầm

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

7.3/10
2895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

7.4/10
12113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Chương 35
Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

7.2/10
17483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm Anh Muốn Em

Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm Anh Muốn Em

7.4/10
101478

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 295
Dục Tu Ký

Dục Tu Ký

7.2/10
84037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 229
Lung Linh Ảnh

Lung Linh Ảnh

7.5/10
49856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 22
Quốc Sắc Thiên Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

7.5/10
36876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 136
Phong Vũ Vô Cực

Phong Vũ Vô Cực

8.5/10
20987

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 111
Hiểu Tinh Cô Tự

Hiểu Tinh Cô Tự

8.5/10
27140

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Trọng Sinh Kiếp Khác

Trọng Sinh Kiếp Khác

8.5/10
6821

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 19
Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

7.5/10
10179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 64
Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

7.5/10
7019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng

7.5/10
27855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 65
Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

7.5/10
205568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 206
Không Có Lai Sinh

Không Có Lai Sinh

7.5/10
27074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 67
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

7.5/10
61166

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 116
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

7.5/10
44754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 108
Dương Thư Mị Ảnh

Dương Thư Mị Ảnh

7.5/10
140162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 138
Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

7.5/10
17571

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 46
Để Người Cười

Để Người Cười

7.5/10
10881

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 69
Thế Giới Trắng Và Đen

Thế Giới Trắng Và Đen

7.5/10
1371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 2
Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL
7.3/10
2895

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành
7.4/10
12113

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL
7.2/10
17483

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm Anh Muốn Em
7.4/10
101478

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Dục Tu Ký
7.2/10
84037

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Lung Linh Ảnh
7.5/10
49856

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Quốc Sắc Thiên Hương
7.5/10
36876

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phong Vũ Vô Cực
8.5/10
20987

Thể loại: Đam Mỹ

Hiểu Tinh Cô Tự
8.5/10
27140

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Kiếp Khác
8.5/10
6821

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Vũ Đấu Tinh Không
7.5/10
10179

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh
7.5/10
7019

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên La Địa Võng
7.5/10
27855

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngự Tứ Lương Y
7.5/10
205568

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Không Có Lai Sinh
7.5/10
27074

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
7.5/10
61166

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
7.5/10
44754

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Dương Thư Mị Ảnh
7.5/10
140162

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đơn Giản Tiếng Yêu
7.5/10
17571

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Để Người Cười
7.5/10
10881

Thể loại: Trọng Sinh

Thế Giới Trắng Và Đen
7.5/10
1371

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không