Tác Giả Phiền Lạc

Tái Ái Nhất Hồi Yêu Thêm Lần Nữa

Tái Ái Nhất Hồi Yêu Thêm Lần Nữa

7.1/10
1867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 7
[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt ] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt ] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

8.5/10
7533

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc

7.5/10
7567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 20
Tỏa Tình

Tỏa Tình

7.5/10
11583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

7.5/10
5269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Thanh Ti

Thanh Ti

7.5/10
20208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 45
Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

7.5/10
34639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 140
[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

7.5/10
6043

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

7.5/10
4661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

7.5/10
5636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Sát Nhân Vô Xá

Sát Nhân Vô Xá

7.5/10
19943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 114
Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

7.5/10
4727

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 14
Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình - Phiền Lạc

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình - Phiền Lạc

7.5/10
11889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 38
Si Quỷ

Si Quỷ

7.5/10
6546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Kiến Tập Ngự Y

Kiến Tập Ngự Y

7.5/10
3793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Bảo Hiểm Nhân Mạng

Bảo Hiểm Nhân Mạng

7.5/10
7425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 22
Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

7.5/10
15683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 63
Thiên Sư Chấp Vị

Thiên Sư Chấp Vị

9.5/10
73355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 169
Thập Tam Phân Tử Thần

Thập Tam Phân Tử Thần

7.5/10
4736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Tái Ái Nhất Hồi Yêu Thêm Lần Nữa
7.1/10
1867

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt ] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang
8.5/10
7533

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc
7.5/10
7567

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tỏa Tình
7.5/10
11583

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5
7.5/10
5269

Thể loại: Đam Mỹ

Thanh Ti
7.5/10
20208

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
7.5/10
34639

Thể loại: Đam Mỹ

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang
7.5/10
6043

Thể loại: Đam Mỹ

Yên Tri Phi Hồ
7.5/10
4661

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa
7.5/10
5636

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sát Nhân Vô Xá
7.5/10
19943

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên
7.5/10
4727

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình - Phiền Lạc
7.5/10
11889

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Si Quỷ
7.5/10
6546

Thể loại: Đam Mỹ

Kiến Tập Ngự Y
7.5/10
3793

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bảo Hiểm Nhân Mạng
7.5/10
7425

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc
7.5/10
15683

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thiên Sư Chấp Vị
9.5/10
73355

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Tam Phân Tử Thần
7.5/10
4736

Thể loại: Đam Mỹ