Tác Giả Phong Quá Thủy Vô Ngân

Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn

Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn

7.7/10
108218

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Bình Tĩnh Làm Phi [Full]

Bình Tĩnh Làm Phi [Full]

7.5/10
55953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

7.2/10
33314

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 95
Giang Sơn Như Họa FULL

Giang Sơn Như Họa FULL

7.3/10
6135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tứ Đại Danh Bộ FULL

Tứ Đại Danh Bộ FULL

7.2/10
7351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL

Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL

7/10
4458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Chim Công Trắng FULL

Chim Công Trắng FULL

7.8/10
28961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Nhất Nộ Bạt Kiếm

Nhất Nộ Bạt Kiếm

9.3/10
14037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 45
Thiên Hạ Vô Địch

Thiên Hạ Vô Địch

8.5/10
13043

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Khai Tạ Hoa

Khai Tạ Hoa

8.5/10
38240

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thiên Hạ Hữu Địch

Thiên Hạ Hữu Địch

8.5/10
22961

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 135
Quần Long Chi Thủ

Quần Long Chi Thủ

8.5/10
18735

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
Tịch Mịch Cao Thủ

Tịch Mịch Cao Thủ

8.5/10
3768

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Triều Thiên Nhất Côn

Triều Thiên Nhất Côn

8.5/10
16373

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 108
Thương Tâm Tiểu Tiễn

Thương Tâm Tiểu Tiễn

8.5/10
19344

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 127
Kinh Diễm Nhất Thương

Kinh Diễm Nhất Thương

8.5/10
17536

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 86
Sấm Đãng Giang Hồ

Sấm Đãng Giang Hồ

8.5/10
5347

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt

8.5/10
5501

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà

Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà

8.5/10
9722

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang

Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang

8.5/10
3460

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán

8.5/10
6022

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

8.5/10
4665

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Ôn Nhu Nhất Đao

Ôn Nhu Nhất Đao

8.5/10
20280

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Tế Kiếm

Tế Kiếm

8.5/10
2154

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Giang Hồ Nhàn Thoại

Giang Hồ Nhàn Thoại

8.5/10
4366

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương

Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương

8.5/10
3780

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt

8.5/10
6889

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử

8.5/10
3029

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng

8.5/10
4386

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 13
Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

8.5/10
4586

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng

8.5/10
3510

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

8.5/10
4237

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đường Phương Nhất Chiến

Đường Phương Nhất Chiến

8.5/10
5087

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn

Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn

8.5/10
151192

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

8.5/10
5122

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát

8.5/10
2722

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn

Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn

8.5/10
3458

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Sát Nhân Giả Đường Trảm

Sát Nhân Giả Đường Trảm

8.5/10
4099

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội

Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội

8.5/10
3207

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 13
Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư

Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư

8.5/10
15299

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Phương Tà Chân - Sát Sở

Phương Tà Chân - Sát Sở

8.5/10
11599

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa

Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa

8.5/10
10903

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

7.9/10
371792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1028
Bình Tĩnh Làm Phi

Bình Tĩnh Làm Phi

7.5/10
151172

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 100
Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
5844

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

7.5/10
10607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
5204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
5024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

7.5/10
20761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 132
Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

7.5/10
18161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 127
Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

7.5/10
13868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

7.5/10
16791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 108
Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

7.5/10
18268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

7.5/10
4259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

7.5/10
5151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

7.5/10
3640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Sát Sở

Sát Sở

7.5/10
77220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

7.5/10
15085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 86
Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

7.5/10
10331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 37
Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
2112

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4
Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4155

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Đông Phương Nhất Chiến

Đông Phương Nhất Chiến

7.5/10
4855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đông Phương

Chương 17
Đại Trượng Trận

Đại Trượng Trận

7.5/10
20734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 13
Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Thần Châu Kỳ Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp

7.5/10
19266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 95
Luận Anh Hùng

Luận Anh Hùng

7.5/10
64705

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 496
Nghịch Thủy Hàn

Nghịch Thủy Hàn

7.5/10
30731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 111
Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn
7.7/10
108218

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Bình Tĩnh Làm Phi [Full]
7.5/10
55953

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
7.2/10
33314

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Giang Sơn Như Họa FULL
7.3/10
6135

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ FULL
7.2/10
7351

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL
7/10
4458

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chim Công Trắng FULL
7.8/10
28961

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhất Nộ Bạt Kiếm
9.3/10
14037

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch
8.5/10
13043

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khai Tạ Hoa
8.5/10
38240

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch
8.5/10
22961

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quần Long Chi Thủ
8.5/10
18735

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tịch Mịch Cao Thủ
8.5/10
3768

Thể loại: Kiếm Hiệp

Triều Thiên Nhất Côn
8.5/10
16373

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thương Tâm Tiểu Tiễn
8.5/10
19344

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kinh Diễm Nhất Thương
8.5/10
17536

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sấm Đãng Giang Hồ
8.5/10
5347

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
8.5/10
5501

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà
8.5/10
9722

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang
8.5/10
3460

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán
8.5/10
6022

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa
8.5/10
4665

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ôn Nhu Nhất Đao
8.5/10
20280

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tế Kiếm
8.5/10
2154

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Nhàn Thoại
8.5/10
4366

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương
8.5/10
3780

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt
8.5/10
6889

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử
8.5/10
3029

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng
8.5/10
4386

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục
8.5/10
4586

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng
8.5/10
3510

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh
8.5/10
4237

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đường Phương Nhất Chiến
8.5/10
5087

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
8.5/10
151192

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
8.5/10
5122

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát
8.5/10
2722

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn
8.5/10
3458

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Giả Đường Trảm
8.5/10
4099

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội
8.5/10
3207

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư
8.5/10
15299

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phương Tà Chân - Sát Sở
8.5/10
11599

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa
8.5/10
10903

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
7.9/10
371792

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bình Tĩnh Làm Phi
7.5/10
151172

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
5844

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]
7.5/10
10607

Thể loại: Kiếm Hiệp

Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
5204

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
5024

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]
7.5/10
20761

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]
7.5/10
18161

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]
7.5/10
13868

Thể loại: Kiếm Hiệp

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]
7.5/10
16791

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]
7.5/10
18268

Thể loại: Kiếm Hiệp

[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa
7.5/10
4259

Thể loại: Kiếm Hiệp

[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao
7.5/10
5151

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh
7.5/10
3640

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Sở
7.5/10
77220

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]
7.5/10
15085

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khô Lâu Họa
7.5/10
10331

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
2112

Thể loại: Kiếm Hiệp

Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4155

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đông Phương Nhất Chiến
7.5/10
4855

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đông Phương

Đại Trượng Trận
7.5/10
20734

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4896

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp
7.5/10
19266

Thể loại: Kiếm Hiệp

Luận Anh Hùng
7.5/10
64705

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nghịch Thủy Hàn
7.5/10
30731

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp