Tác Giả Phong Quá Thủy Vô Ngân

Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn

Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn

7.7/10
98679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Bình Tĩnh Làm Phi [Full]

Bình Tĩnh Làm Phi [Full]

7.5/10
53507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

7.2/10
30260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 95
Giang Sơn Như Họa FULL

Giang Sơn Như Họa FULL

7.3/10
5803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tứ Đại Danh Bộ FULL

Tứ Đại Danh Bộ FULL

7.2/10
6726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL

Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL

7/10
4043

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Chim Công Trắng FULL

Chim Công Trắng FULL

7.8/10
27293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Nhất Nộ Bạt Kiếm

Nhất Nộ Bạt Kiếm

9.3/10
13105

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 45
Thiên Hạ Vô Địch

Thiên Hạ Vô Địch

8.5/10
12285

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Khai Tạ Hoa

Khai Tạ Hoa

8.5/10
37850

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thiên Hạ Hữu Địch

Thiên Hạ Hữu Địch

8.5/10
20924

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 135
Quần Long Chi Thủ

Quần Long Chi Thủ

8.5/10
17300

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
Tịch Mịch Cao Thủ

Tịch Mịch Cao Thủ

8.5/10
3527

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Triều Thiên Nhất Côn

Triều Thiên Nhất Côn

8.5/10
14923

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 108
Thương Tâm Tiểu Tiễn

Thương Tâm Tiểu Tiễn

8.5/10
17940

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 127
Kinh Diễm Nhất Thương

Kinh Diễm Nhất Thương

8.5/10
16452

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 86
Sấm Đãng Giang Hồ

Sấm Đãng Giang Hồ

8.5/10
5035

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt

8.5/10
4898

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà

Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà

8.5/10
9103

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang

Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang

8.5/10
3318

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán

8.5/10
5540

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

8.5/10
4274

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Ôn Nhu Nhất Đao

Ôn Nhu Nhất Đao

8.5/10
19336

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Tế Kiếm

Tế Kiếm

8.5/10
2045

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Giang Hồ Nhàn Thoại

Giang Hồ Nhàn Thoại

8.5/10
4209

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương

Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương

8.5/10
3512

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt

8.5/10
6410

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử

8.5/10
2916

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng

8.5/10
4169

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 13
Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

8.5/10
4375

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng

8.5/10
3347

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

8.5/10
4007

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đường Phương Nhất Chiến

Đường Phương Nhất Chiến

8.5/10
4735

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn

Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn

8.5/10
150653

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

8.5/10
4750

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát

8.5/10
2591

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn

Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn

8.5/10
3265

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Sát Nhân Giả Đường Trảm

Sát Nhân Giả Đường Trảm

8.5/10
3894

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội

Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội

8.5/10
2889

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 13
Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư

Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư

8.5/10
14359

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Phương Tà Chân - Sát Sở

Phương Tà Chân - Sát Sở

8.5/10
10979

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa

Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa

8.5/10
9998

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

7.9/10
360377

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1028
Bình Tĩnh Làm Phi

Bình Tĩnh Làm Phi

7.5/10
145928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 100
Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
5514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

7.5/10
9442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4682

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

7.5/10
19215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 132
Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

7.5/10
16813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 127
Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

7.5/10
12868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

7.5/10
15593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 108
Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

7.5/10
17219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

7.5/10
3860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

7.5/10
4842

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

7.5/10
3321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Sát Sở

Sát Sở

7.5/10
76485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

7.5/10
13389

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 86
Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

7.5/10
9766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 37
Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
2019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4
Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
3777

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Đông Phương Nhất Chiến

Đông Phương Nhất Chiến

7.5/10
4518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đông Phương

Chương 17
Đại Trượng Trận

Đại Trượng Trận

7.5/10
20304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 13
Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Thần Châu Kỳ Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp

7.5/10
17394

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 95
Luận Anh Hùng

Luận Anh Hùng

7.5/10
60195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 496
Nghịch Thủy Hàn

Nghịch Thủy Hàn

7.5/10
28593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 111
Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn
7.7/10
98679

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Bình Tĩnh Làm Phi [Full]
7.5/10
53507

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
7.2/10
30260

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Giang Sơn Như Họa FULL
7.3/10
5803

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ FULL
7.2/10
6726

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL
7/10
4043

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chim Công Trắng FULL
7.8/10
27293

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhất Nộ Bạt Kiếm
9.3/10
13105

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch
8.5/10
12285

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khai Tạ Hoa
8.5/10
37850

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch
8.5/10
20924

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quần Long Chi Thủ
8.5/10
17300

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tịch Mịch Cao Thủ
8.5/10
3527

Thể loại: Kiếm Hiệp

Triều Thiên Nhất Côn
8.5/10
14923

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thương Tâm Tiểu Tiễn
8.5/10
17940

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kinh Diễm Nhất Thương
8.5/10
16452

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sấm Đãng Giang Hồ
8.5/10
5035

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
8.5/10
4898

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà
8.5/10
9103

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang
8.5/10
3318

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán
8.5/10
5540

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa
8.5/10
4274

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ôn Nhu Nhất Đao
8.5/10
19336

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tế Kiếm
8.5/10
2045

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Nhàn Thoại
8.5/10
4209

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương
8.5/10
3512

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt
8.5/10
6410

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử
8.5/10
2916

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng
8.5/10
4169

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục
8.5/10
4375

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng
8.5/10
3347

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh
8.5/10
4007

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đường Phương Nhất Chiến
8.5/10
4735

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
8.5/10
150653

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
8.5/10
4750

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát
8.5/10
2591

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn
8.5/10
3265

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Giả Đường Trảm
8.5/10
3894

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội
8.5/10
2889

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư
8.5/10
14359

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phương Tà Chân - Sát Sở
8.5/10
10979

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa
8.5/10
9998

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
7.9/10
360377

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bình Tĩnh Làm Phi
7.5/10
145928

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
5514

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]
7.5/10
9442

Thể loại: Kiếm Hiệp

Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4955

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4682

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]
7.5/10
19215

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]
7.5/10
16813

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]
7.5/10
12868

Thể loại: Kiếm Hiệp

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]
7.5/10
15593

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]
7.5/10
17219

Thể loại: Kiếm Hiệp

[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa
7.5/10
3860

Thể loại: Kiếm Hiệp

[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao
7.5/10
4842

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh
7.5/10
3321

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Sở
7.5/10
76485

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]
7.5/10
13389

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khô Lâu Họa
7.5/10
9766

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
2019

Thể loại: Kiếm Hiệp

Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
3777

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đông Phương Nhất Chiến
7.5/10
4518

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đông Phương

Đại Trượng Trận
7.5/10
20304

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4570

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp
7.5/10
17394

Thể loại: Kiếm Hiệp

Luận Anh Hùng
7.5/10
60195

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nghịch Thủy Hàn
7.5/10
28593

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp