Tác Giả Nhất Độ Quân Hoa

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

7.3/10
5362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 104
Không Tỉnh FULL

Không Tỉnh FULL

7.4/10
25506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 131
Ông Là Nhân Yêu Ông Sợ Ai FULL

Ông Là Nhân Yêu Ông Sợ Ai FULL

7.5/10
2006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Võng Du

Chương 2
Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

8.2/10
110077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 200
Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

7.5/10
15981

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 28
Nợ Hồng Nhan

Nợ Hồng Nhan

8.5/10
21333

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 59
Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

8.5/10
32124

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

8.5/10
11076

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Võng Du

Chương 12
Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

8.5/10
7338

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 4
Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

7.5/10
47631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 59
Góc Thời Gian

Góc Thời Gian

7.5/10
5121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 13
Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

7.5/10
40932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 85
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

7.5/10
30700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 108
Đông Phong Ác

Đông Phong Ác

7.5/10
193015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 84
Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

7.5/10
12028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 27
Dâm Môi Sai

Dâm Môi Sai

7.5/10
22434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 29
Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

7.5/10
13982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Phế Hậu Tướng Quân

Phế Hậu Tướng Quân

7.5/10
84051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

7.5/10
19339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 32
Lâu Chủ Vô Tình

Lâu Chủ Vô Tình

7.5/10
43284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

7.5/10
21728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 82
Thủy Chử Đại Thần

Thủy Chử Đại Thần

7.5/10
21185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 75
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

7.5/10
127855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 99
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

7.5/10
97224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 76
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

7.5/10
39282

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 16
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

7.5/10
54019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 90
Người Yêu Ơi Đi Nào

Người Yêu Ơi Đi Nào

7.5/10
37028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 70
Ánh Trăng Trong Lòng Quân
7.3/10
5362

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Không Tỉnh FULL
7.4/10
25506

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Ông Là Nhân Yêu Ông Sợ Ai FULL
7.5/10
2006

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Võng Du

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
8.2/10
110077

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài
7.5/10
15981

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nợ Hồng Nhan
8.5/10
21333

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Thả Dây Dài Câu Đại Thần
8.5/10
32124

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê
8.5/10
11076

Thể loại: Kiếm Hiệp, Võng Du

Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)
8.5/10
7338

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
7.5/10
47631

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Góc Thời Gian
7.5/10
5121

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?
7.5/10
40932

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Võng Du

Thiên Hạ Đệ Nhị
7.5/10
30700

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Đông Phong Ác
7.5/10
193015

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền
7.5/10
12028

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Dâm Môi Sai
7.5/10
22434

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện
7.5/10
13982

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phế Hậu Tướng Quân
7.5/10
84051

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Tình Thương Thi Yêu
7.5/10
19339

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Lâu Chủ Vô Tình
7.5/10
43284

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
7.5/10
21728

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Võng Du

Thủy Chử Đại Thần
7.5/10
21185

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phiếu Cơm
7.5/10
127855

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
7.5/10
97224

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Thịt Thần Tiên
7.5/10
39282

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
7.5/10
54019

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Người Yêu Ơi Đi Nào
7.5/10
37028

Thể loại: Huyền huyễn