Tác Giả Nhất Cá Mễ Bính

Hôn Ước Kẹo Ngọt

Hôn Ước Kẹo Ngọt

8.1/10
6842

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 61
Gấp Không Thể Chờ

Gấp Không Thể Chờ

7/10
2300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Đơn Phương Kết Hôn

Đơn Phương Kết Hôn

7.1/10
14653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Tham Vọng

Tham Vọng

7.3/10
8778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Rượu Nhạt Pha Trà

Rượu Nhạt Pha Trà

7.1/10
3001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Pho Mát Cắt Lát FULL

Pho Mát Cắt Lát FULL

7.8/10
9791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 38
Bị Ép Kết Hôn

Bị Ép Kết Hôn

7.3/10
9446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 33
VÂN DÃ

VÂN DÃ

9.2/10
24211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 57
Tranh Tranh

Tranh Tranh

7.5/10
78281

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 56
Bằng Lan Giang Nguyệt

Bằng Lan Giang Nguyệt

7.5/10
31241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 60
Chiếc Lọ Cầu Vồng

Chiếc Lọ Cầu Vồng

7.5/10
15968

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 23
Không Biết Vị

Không Biết Vị

7.5/10
19939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 35
Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Thì Ra Anh Cũng Thích Em

7.5/10
18638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Ôn Mộc Thành Lâm

Ôn Mộc Thành Lâm

7.5/10
32616

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41
Bình Mật Ong

Bình Mật Ong

7.5/10
12614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

7.5/10
8758

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

7.5/10
19204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân

7.5/10
40941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn

7.5/10
31387

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ

Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ

7.5/10
15377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Hôn Ước Kẹo Ngọt
8.1/10
6842

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Gấp Không Thể Chờ
7/10
2300

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đơn Phương Kết Hôn
7.1/10
14653

Thể loại: Đam Mỹ

Tham Vọng
7.3/10
8778

Thể loại: Đam Mỹ

Rượu Nhạt Pha Trà
7.1/10
3001

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Pho Mát Cắt Lát FULL
7.8/10
9791

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bị Ép Kết Hôn
7.3/10
9446

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

VÂN DÃ
9.2/10
24211

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tranh Tranh
7.5/10
78281

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bằng Lan Giang Nguyệt
7.5/10
31241

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chiếc Lọ Cầu Vồng
7.5/10
15968

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Không Biết Vị
7.5/10
19939

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thì Ra Anh Cũng Thích Em
7.5/10
18638

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ôn Mộc Thành Lâm
7.5/10
32616

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bình Mật Ong
7.5/10
12614

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh
7.5/10
8758

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
7.5/10
19204

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân
7.5/10
40941

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn
7.5/10
31387

Thể loại: Đam Mỹ

Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ
7.5/10
15377

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng