Tác Giả Nguyệt Thủy

Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

7.2/10
3819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

7.8/10
3288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Chương 67
Hàng Long Quyết

Hàng Long Quyết

7.6/10
14741

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 173
Xanh Xanh Màu Áo Chàng

Xanh Xanh Màu Áo Chàng

7.2/10
1926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 24
Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

7.8/10
1915

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Dạy Lão Đại Yêu Đương

Dạy Lão Đại Yêu Đương

7.8/10
3081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 64
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

7.8/10
6534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 40
Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ

Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ

7.9/10
2999

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 24
Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

8.4/10
3862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 49
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
20984

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 124
Cầm Thế Nào Cũng Phải Lấy

Cầm Thế Nào Cũng Phải Lấy

7.3/10
1549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

7.9/10
19686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Vĩnh Hằng Sủng Ái

Vĩnh Hằng Sủng Ái

7/10
3881

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 18
Tiểu Ác Ma

Tiểu Ác Ma

7.1/10
4995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 24
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

7.9/10
13409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 134
Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

7.9/10
7628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 35
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

7.6/10
20783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 317
Bí Mật Bị Chôn Giấu

Bí Mật Bị Chôn Giấu

7.3/10
1763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

7.8/10
3778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

7.9/10
8360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 200
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

7.9/10
47580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 119
Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL

Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL

7.8/10
29022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 98
Nghiên Phẩm Tân Minh

Nghiên Phẩm Tân Minh

8.3/10
10853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 124
Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

9.3/10
3960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 169
Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

10.3/10
35414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 185
Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

8.4/10
7744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 32
Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

8.5/10
3256

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

7.5/10
16200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

7.5/10
10754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12
[Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

7.5/10
49337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 75
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

7.5/10
2683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
Bí Mật Bị Chôn Sâu

Bí Mật Bị Chôn Sâu

7.5/10
2806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

7.5/10
1463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1
Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

7.5/10
29191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 103
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
2245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

7.5/10
4570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

7.5/10
64621

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 239
Tam Quốc Tranh Phong

Tam Quốc Tranh Phong

7.5/10
6721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Xuyên Không

Chương 29
Hoa Vũ Doanh Ca

Hoa Vũ Doanh Ca

7.5/10
13322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 30
Cửu Tội

Cửu Tội

7.5/10
9495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Hối Tình Mạc Tương Tư

Hối Tình Mạc Tương Tư

7.5/10
4949

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 16
Xà Phược

Xà Phược

7.5/10
10483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

7.5/10
35266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Chương 105
Thịnh Thế Tà Hoàng

Thịnh Thế Tà Hoàng

7.5/10
1352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Dị Giới

Chương 1
Tù Lung

Tù Lung

7.5/10
10926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

7.5/10
1038627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1190
Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
7.2/10
3819

Thể loại: Ngôn Tình

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng
7.8/10
3288

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Hàng Long Quyết
7.6/10
14741

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Xanh Xanh Màu Áo Chàng
7.2/10
1926

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL
7.8/10
1915

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dạy Lão Đại Yêu Đương
7.8/10
3081

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60
7.8/10
6534

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ
7.9/10
2999

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác

Chiếc Chuông Của Yêu Tinh
8.4/10
3862

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
20984

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Cầm Thế Nào Cũng Phải Lấy
7.3/10
1549

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm
7.9/10
19686

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vĩnh Hằng Sủng Ái
7/10
3881

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tiểu Ác Ma
7.1/10
4995

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
7.9/10
13409

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp

Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra
7.9/10
7628

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Người Chơi Mời Vào Chỗ
7.6/10
20783

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Bách Hợp, Huyền huyễn

Bí Mật Bị Chôn Giấu
7.3/10
1763

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL
7.8/10
3778

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
7.9/10
8360

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL
7.9/10
47580

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL
7.8/10
29022

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Nghiên Phẩm Tân Minh
8.3/10
10853

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
9.3/10
3960

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh
10.3/10
35414

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê
8.4/10
7744

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên
8.5/10
3256

Thể loại: Ngôn Tình

Tối Cường Vô Thượng Tông
7.5/10
16200

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
7.5/10
10754

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

[Ngôn Tình] Đọa Tiên
7.5/10
49337

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng
7.5/10
2683

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bí Mật Bị Chôn Sâu
7.5/10
2806

Thể loại: Ngôn Tình

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên
7.5/10
1463

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
7.5/10
29191

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
2245

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào
7.5/10
4570

Thể loại: Đam Mỹ

Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
7.5/10
64621

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tam Quốc Tranh Phong
7.5/10
6721

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Xuyên Không

Hoa Vũ Doanh Ca
7.5/10
13322

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Cửu Tội
7.5/10
9495

Thể loại: Đam Mỹ

Hối Tình Mạc Tương Tư
7.5/10
4949

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Xà Phược
7.5/10
10483

Thể loại: Đam Mỹ

Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương
7.5/10
35266

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Thịnh Thế Tà Hoàng
7.5/10
1352

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Dị Giới

Tù Lung
7.5/10
10926

Thể loại: Ngôn Tình

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
7.5/10
1038627

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn