Tác Giả Nguyệt Bán Đinh

Si Ngốc Tướng Công Xinh Đẹp Nữ Đầu Bếp

Si Ngốc Tướng Công Xinh Đẹp Nữ Đầu Bếp

8/10
1183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 5
Thiên Kim Giả Là Bậc Thầy Huyền Học

Thiên Kim Giả Là Bậc Thầy Huyền Học

7.5/10
14237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Ở Tận Thế Ta Xây Dựng Thị Trấn Nhỏ

Ở Tận Thế Ta Xây Dựng Thị Trấn Nhỏ

7.7/10
10623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Lối Ăn Nói Cục Súc

Lối Ăn Nói Cục Súc

7.7/10
58313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 69
Sự Gắn Kết Của Tình Thân

Sự Gắn Kết Của Tình Thân

7.6/10
7031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Cốt Nhục Kết Thân

Cốt Nhục Kết Thân

7.2/10
5105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Tiểu Mẹ Kế FULL

Tiểu Mẹ Kế FULL

7.5/10
21381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 26
Trà Xanh Rượu Ngọt

Trà Xanh Rượu Ngọt

10.3/10
5467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn

Chương 32
Chè Xanh Rượu Ngọt

Chè Xanh Rượu Ngọt

7.5/10
12278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 32
Mèo Trượt Chân

Mèo Trượt Chân

7.5/10
15532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 31
Tống Tâm

Tống Tâm

7.5/10
43867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 34
Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

7.5/10
14449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

7.5/10
19971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 29
Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

7.5/10
6344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Si Ngốc Tướng Công Xinh Đẹp Nữ Đầu Bếp
8/10
1183

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đông Phương

Thiên Kim Giả Là Bậc Thầy Huyền Học
7.5/10
14237

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ở Tận Thế Ta Xây Dựng Thị Trấn Nhỏ
7.7/10
10623

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Lối Ăn Nói Cục Súc
7.7/10
58313

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Sự Gắn Kết Của Tình Thân
7.6/10
7031

Thể loại: Đam Mỹ

Cốt Nhục Kết Thân
7.2/10
5105

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Mẹ Kế FULL
7.5/10
21381

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trà Xanh Rượu Ngọt
10.3/10
5467

Thể loại: Đoản Văn

Chè Xanh Rượu Ngọt
7.5/10
12278

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Mèo Trượt Chân
7.5/10
15532

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tống Tâm
7.5/10
43867

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi
7.5/10
14449

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối
7.5/10
19971

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép
7.5/10
6344

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng