Tác Giả Lục Nguyên Vu Viên

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

7.1/10
3157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

8.5/10
38541

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

8.5/10
49511

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Muội Đừng Sợ

Tiểu Muội Đừng Sợ

8.5/10
15369

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

8.5/10
19313

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.5/10
33602

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

8.5/10
12518

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

8.5/10
33261

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

8.5/10
13265

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tà Y

Tà Y

7.5/10
88947

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 45
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

7.5/10
146603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 13
Nữ Nô Của Bá Chủ

Nữ Nô Của Bá Chủ

7.5/10
19476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.7/10
44536

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

7.5/10
15098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Thiếu Gia Ác Ma

Thiếu Gia Ác Ma

8.5/10
94688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 27
Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

8/10
33752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

7.5/10
17770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

7.5/10
13722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

9/10
32416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

7.5/10
36792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

7.5/10
14271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

7.8/10
16388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

7.9/10
22790

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

7.5/10
23418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Muội Không Phải Sợ

Tiểu Muội Không Phải Sợ

7.9/10
19769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

8.3/10
18406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
11062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Liệt Nữ Đấu Phu

Liệt Nữ Đấu Phu

7.5/10
17466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

7.5/10
28415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

7.5/10
40502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 54
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

7.5/10
19755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

7.5/10
14010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Trộm Tặc Làm Càn

Trộm Tặc Làm Càn

7.5/10
20021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 9
Thật Giả Thiếu Gia

Thật Giả Thiếu Gia

8.8/10
43690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

7.5/10
14625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Ngu Nữ Bắt Chồng

Ngu Nữ Bắt Chồng

7.5/10
23139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 14
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

7.5/10
28002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

7.5/10
38915

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

7.5/10
15671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

7.5/10
17820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 10
Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

7.5/10
40919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

7.5/10
18548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

7.5/10
23661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

7.5/10
12871

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

7.5/10
20872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hạo Lỗi Thú Một Sừng
7.1/10
3157

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
8.5/10
38541

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
8.5/10
49511

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Muội Đừng Sợ
8.5/10
15369

Thể loại: Ngôn Tình

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
8.5/10
19313

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.5/10
33602

Thể loại: Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
8.5/10
12518

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
8.5/10
33261

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
8.5/10
13265

Thể loại: Ngôn Tình

Tà Y
7.5/10
88947

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bí Mật Độc Quyền
7.5/10
146603

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nữ Nô Của Bá Chủ
7.5/10
19476

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.7/10
44536

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trung Khuyển Cắn Ngược
7.5/10
15098

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thiếu Gia Ác Ma
8.5/10
94688

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm
8/10
33752

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
7.5/10
17770

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
7.5/10
13722

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Không Tốt Truy
9/10
32416

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư
7.5/10
36792

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
7.5/10
14271

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng
7.8/10
16388

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
7.9/10
22790

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu
7.5/10
23418

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Muội Không Phải Sợ
7.9/10
19769

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ
8.3/10
18406

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
11062

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Liệt Nữ Đấu Phu
7.5/10
17466

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
7.5/10
28415

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
7.5/10
40502

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
7.5/10
19755

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
7.5/10
14010

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trộm Tặc Làm Càn
7.5/10
20021

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thật Giả Thiếu Gia
8.8/10
43690

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm
7.5/10
14625

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ngu Nữ Bắt Chồng
7.5/10
23139

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
7.5/10
28002

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!
7.5/10
38915

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm
7.5/10
15671

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Than Đen Hoàng Hậu
7.5/10
17820

Thể loại: Xuyên Không

Âm Mưu Của Cô Ấy
7.5/10
40919

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
7.5/10
18548

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
7.5/10
23661

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chủ Nhân Xin Chào!
7.5/10
12871

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
7.5/10
20872

Thể loại: Ngôn Tình