Tác Giả Lục Nguyên Vu Viên

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

7.1/10
4237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

8.5/10
42039

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

8.5/10
54032

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Muội Đừng Sợ

Tiểu Muội Đừng Sợ

8.5/10
17129

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

8.5/10
19543

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.5/10
35622

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

8.5/10
13258

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

8.5/10
36195

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

8.5/10
13955

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tà Y

Tà Y

7.5/10
97297

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 45
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

7.5/10
154898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 13
Nữ Nô Của Bá Chủ

Nữ Nô Của Bá Chủ

7.5/10
21208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.7/10
47673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

7.5/10
16562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Thiếu Gia Ác Ma

Thiếu Gia Ác Ma

8.5/10
103205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 27
Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

8/10
37524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

7.5/10
19843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

7.5/10
15119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

9/10
37560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

7.5/10
40599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

7.5/10
15547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

7.8/10
18200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

7.9/10
26151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

7.5/10
25876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Muội Không Phải Sợ

Tiểu Muội Không Phải Sợ

7.9/10
21752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

8.3/10
20547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
12188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Liệt Nữ Đấu Phu

Liệt Nữ Đấu Phu

7.5/10
19850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

7.5/10
30229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

7.5/10
47452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 54
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

7.5/10
22723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

7.5/10
15528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Trộm Tặc Làm Càn

Trộm Tặc Làm Càn

7.5/10
22400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 9
Thật Giả Thiếu Gia

Thật Giả Thiếu Gia

8.8/10
50441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

7.5/10
16065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Ngu Nữ Bắt Chồng

Ngu Nữ Bắt Chồng

7.5/10
26180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 14
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

7.5/10
29677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

7.5/10
41117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

7.5/10
17110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

7.5/10
20938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 10
Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

7.5/10
44884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

7.5/10
20787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

7.5/10
25135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

7.5/10
13588

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

7.5/10
22955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hạo Lỗi Thú Một Sừng
7.1/10
4237

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
8.5/10
42039

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
8.5/10
54032

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Muội Đừng Sợ
8.5/10
17129

Thể loại: Ngôn Tình

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
8.5/10
19543

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.5/10
35622

Thể loại: Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
8.5/10
13258

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
8.5/10
36195

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
8.5/10
13955

Thể loại: Ngôn Tình

Tà Y
7.5/10
97297

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bí Mật Độc Quyền
7.5/10
154898

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nữ Nô Của Bá Chủ
7.5/10
21208

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.7/10
47673

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trung Khuyển Cắn Ngược
7.5/10
16562

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thiếu Gia Ác Ma
8.5/10
103205

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm
8/10
37524

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
7.5/10
19843

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
7.5/10
15119

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Không Tốt Truy
9/10
37560

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư
7.5/10
40599

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
7.5/10
15547

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng
7.8/10
18200

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
7.9/10
26151

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu
7.5/10
25876

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Muội Không Phải Sợ
7.9/10
21752

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ
8.3/10
20547

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
12188

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Liệt Nữ Đấu Phu
7.5/10
19850

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
7.5/10
30229

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
7.5/10
47452

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
7.5/10
22723

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
7.5/10
15528

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trộm Tặc Làm Càn
7.5/10
22400

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thật Giả Thiếu Gia
8.8/10
50441

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm
7.5/10
16065

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ngu Nữ Bắt Chồng
7.5/10
26180

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
7.5/10
29677

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!
7.5/10
41117

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm
7.5/10
17110

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Than Đen Hoàng Hậu
7.5/10
20938

Thể loại: Xuyên Không

Âm Mưu Của Cô Ấy
7.5/10
44884

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
7.5/10
20787

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
7.5/10
25135

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chủ Nhân Xin Chào!
7.5/10
13588

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
7.5/10
22955

Thể loại: Ngôn Tình