Tác Giả Minh Thư

Ngoại Tình - Vkook

Ngoại Tình - Vkook

7.5/10
8098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook

Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook

8.4/10
6226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Chú Kim - Vkook

Chú Kim - Vkook

7.5/10
11350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 65
Em Là Ai - Vkook

Em Là Ai - Vkook

8.2/10
4201

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 49
Không Muốn Quên Anh- Vkook

Không Muốn Quên Anh- Vkook

7.1/10
6936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 77
Người Thứ Ba 2 - Vkook

Người Thứ Ba 2 - Vkook

8.5/10
4774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Người Thứ Ba Vkook

Người Thứ Ba Vkook

8.4/10
20020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 86
 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)

7.3/10
196985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 74
[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh

7.4/10
79488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 33
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

7.9/10
28725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 200
Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

8.5/10
21093

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 97
Phế Vật Đại Tiểu Thư: Tà Tôn Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Phế Vật Đại Tiểu Thư: Tà Tôn Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

7.5/10
7503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 4
Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

7.5/10
1570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1
Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

7.5/10
4371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Loạn Lạc

Loạn Lạc

7.5/10
4348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Ngoại Tình - Vkook
7.5/10
8098

Thể loại: Truyện Khác

Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook
8.4/10
6226

Thể loại: Truyện Khác

Chú Kim - Vkook
7.5/10
11350

Thể loại: Truyện Khác

Em Là Ai - Vkook
8.2/10
4201

Thể loại: Truyện Khác

Không Muốn Quên Anh- Vkook
7.1/10
6936

Thể loại: Truyện Khác

Người Thứ Ba 2 - Vkook
8.5/10
4774

Thể loại: Truyện Khác

Người Thứ Ba Vkook
8.4/10
20020

Thể loại: Truyện Khác

 Di Châu - Oản Đậu Giáp (3s, Cao H)
7.3/10
196985

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

[ Sắc - Hoàn] Cám Dỗ - Vũ Sơn Thanh
7.4/10
79488

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
7.9/10
28725

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương
8.5/10
21093

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Phế Vật Đại Tiểu Thư: Tà Tôn Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi
7.5/10
7503

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên
7.5/10
1570

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ
7.5/10
4371

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Loạn Lạc
7.5/10
4348

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình