Tác Giả Meoluoihamchoi

Đốc Chủ Truy Thê FULL

Đốc Chủ Truy Thê FULL

7.9/10
1920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 21
Tướng Quân Và Nữ Nô FULL

Tướng Quân Và Nữ Nô FULL

7.2/10
2253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 17
Công Chúa Dây Dưa Ám Vệ FULL

Công Chúa Dây Dưa Ám Vệ FULL

7.6/10
2865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Cha Ta Là Rồng

Cha Ta Là Rồng

7.4/10
6608

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 48
Trọng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử [ Hệ Thống ]

Trọng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử [ Hệ Thống ]

8.4/10
20165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 88
Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

7.2/10
12712

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây

Chương 55
Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

8.5/10
113077

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

8.5/10
50182

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hủ nữ Gaga

Hủ nữ Gaga

8.5/10
51952

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Nhặt Nhầm Nam Thần

Nhặt Nhầm Nam Thần

7.5/10
29622

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 59
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

7.5/10
100130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 136
Thiên Phượng Vĩnh Sinh

Thiên Phượng Vĩnh Sinh

7.5/10
2765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 8
Đắng Và Ngọt

Đắng Và Ngọt

7.5/10
3659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Anh Trai Là Thầy Giáo

Anh Trai Là Thầy Giáo

7.5/10
27063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 55
Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

7.5/10
9498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 20
Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn

Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn

7.5/10
5115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Mèo Vốn Là Lười, Các Người Có Ý Kiến?

Mèo Vốn Là Lười, Các Người Có Ý Kiến?

7.5/10
1807

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 3
Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt

7.5/10
2251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
14/35 Nguyễn Khuyến

14/35 Nguyễn Khuyến

7.5/10
1445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 1
Hủ Nữ Ga Ga

Hủ Nữ Ga Ga

7.5/10
18933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 69
Con Gái Của Tử Thần

Con Gái Của Tử Thần

7.5/10
2731

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

7.5/10
38344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 110
Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

7.5/10
9506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 27
Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

7.5/10
34087

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 68
Miêu Miêu Cực Phẩm

Miêu Miêu Cực Phẩm

7.5/10
1877

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Thổ Thần Muốn Thăng Chức

Thổ Thần Muốn Thăng Chức

7.5/10
24950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 68
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

7.5/10
41158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

7.5/10
3914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Boss Đen Tối Đừng Chạy

Boss Đen Tối Đừng Chạy

7.5/10
73325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Đốc Chủ Truy Thê FULL
7.9/10
1920

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Tướng Quân Và Nữ Nô FULL
7.2/10
2253

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Công Chúa Dây Dưa Ám Vệ FULL
7.6/10
2865

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cha Ta Là Rồng
7.4/10
6608

Thể loại: Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Trọng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử [ Hệ Thống ]
8.4/10
20165

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ
7.2/10
12712

Thể loại: Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây

Trúc Mã Là Sói
8.5/10
113077

Thể loại: Ngôn Tình

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại
8.5/10
50182

Thể loại: Ngôn Tình

Hủ nữ Gaga
8.5/10
51952

Thể loại: Ngôn Tình

Nhặt Nhầm Nam Thần
7.5/10
29622

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hưu Thư Khó Cầu
7.5/10
100130

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Phượng Vĩnh Sinh
7.5/10
2765

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Đắng Và Ngọt
7.5/10
3659

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Trai Là Thầy Giáo
7.5/10
27063

Thể loại: Truyện Teen

Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình
7.5/10
9498

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn
7.5/10
5115

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mèo Vốn Là Lười, Các Người Có Ý Kiến?
7.5/10
1807

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Càng Đẩy Tôi Sẽ Càng Ôm Em Thật Chặt
7.5/10
2251

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

14/35 Nguyễn Khuyến
7.5/10
1445

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Huyền huyễn

Hủ Nữ Ga Ga
7.5/10
18933

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Con Gái Của Tử Thần
7.5/10
2731

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
7.5/10
38344

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!
7.5/10
9506

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
7.5/10
34087

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Miêu Miêu Cực Phẩm
7.5/10
1877

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Thổ Thần Muốn Thăng Chức
7.5/10
24950

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Kế Hoạch Mai Mối
7.5/10
41158

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Đâu Cũng Thấy Anh
7.5/10
3914

Thể loại: Ngôn Tình

Boss Đen Tối Đừng Chạy
7.5/10
73325

Thể loại: Ngôn Tình