Tác Giả Mạch Ngôn Xuyên

Chờ Ánh Sao Rơi FULL

Chờ Ánh Sao Rơi FULL

7.4/10
32703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Đêm Nay Rất Dài

Đêm Nay Rất Dài

7.4/10
9814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 65
Ám Hiệu Tình Đầu

Ám Hiệu Tình Đầu

7.3/10
6356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Anh Thích Em Như Thế

Anh Thích Em Như Thế

7.1/10
1758

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Yêu Không Chậm Trễ FULL

Yêu Không Chậm Trễ FULL

7.1/10
84905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Bồi Thường Hôn Nhân

Bồi Thường Hôn Nhân

7.1/10
6170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Ám Hiệu Tình Đầu Đêm Nay Đặc Biệt Dài

Ám Hiệu Tình Đầu Đêm Nay Đặc Biệt Dài

7.5/10
1998

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Ám hiệu mối tình đầu

Ám hiệu mối tình đầu

8.5/10
103658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt

Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt

8.5/10
71933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 48
Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

7.6/10
150633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 144
Nam Thần Kêu Ngạo

Nam Thần Kêu Ngạo

8.5/10
98048

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

7.5/10
273944

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 109
Quả Ngọt Năm Tháng

Quả Ngọt Năm Tháng

7.5/10
547580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

8.2/10
230938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 103
Giữa Những Nhớ Quên

Giữa Những Nhớ Quên

7.5/10
69974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Anh Đến Cùng Rạng Đông

Anh Đến Cùng Rạng Đông

7.5/10
193533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Bình Hoa Giới Giải Trí

Bình Hoa Giới Giải Trí

7.5/10
279546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Tiến Về Phía Nhau

Tiến Về Phía Nhau

7.5/10
445238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Nam Thần Kiêu Ngạo

Nam Thần Kiêu Ngạo

7.5/10
51826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

7.5/10
176965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Chờ Ánh Sao Rơi FULL
7.4/10
32703

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đêm Nay Rất Dài
7.4/10
9814

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ám Hiệu Tình Đầu
7.3/10
6356

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Anh Thích Em Như Thế
7.1/10
1758

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Không Chậm Trễ FULL
7.1/10
84905

Thể loại: Ngôn Tình

Bồi Thường Hôn Nhân
7.1/10
6170

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ám Hiệu Tình Đầu Đêm Nay Đặc Biệt Dài
7.5/10
1998

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ám hiệu mối tình đầu
8.5/10
103658

Thể loại: Truyện Khác

Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt
8.5/10
71933

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy
7.6/10
150633

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Kêu Ngạo
8.5/10
98048

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thể Ngừng Yêu Em
7.5/10
273944

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quả Ngọt Năm Tháng
7.5/10
547580

Thể loại: Ngôn Tình

Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
8.2/10
230938

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Giữa Những Nhớ Quên
7.5/10
69974

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Anh Đến Cùng Rạng Đông
7.5/10
193533

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bình Hoa Giới Giải Trí
7.5/10
279546

Thể loại: Ngôn Tình

Tiến Về Phía Nhau
7.5/10
445238

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Kiêu Ngạo
7.5/10
51826

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
7.5/10
176965

Thể loại: Ngôn Tình