Tác Giả Mạc Thành

Tinh Thời

Tinh Thời

7.8/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

8.1/10
3064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 61
Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

7.2/10
2848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 61
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

7.4/10
3225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 26
Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí

Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí

7/10
1265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 3
Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

7.9/10
1824

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 14
Địa Phủ Đế Vương

Địa Phủ Đế Vương

7.4/10
17461

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 193
 Chủ Võng Vương Giyū Tiên Sinh Tennis

Chủ Võng Vương Giyū Tiên Sinh Tennis

8.1/10
15497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 235
Nhất Phong Hoa

Nhất Phong Hoa

7.3/10
30409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 501
Đam Mỹ Nghịch Đồ

Đam Mỹ Nghịch Đồ

7.8/10
1811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Thuật Sĩ Hàng Ma

Thuật Sĩ Hàng Ma

7.7/10
14019

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 129
Thập Cẩm Pháp Sư

Thập Cẩm Pháp Sư

7.3/10
5184

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 33
Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

7.5/10
40156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 110
Dưỡng Quỷ Sư

Dưỡng Quỷ Sư

7.3/10
7232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 50
Thanh Xuân Của Tôi Chỉ Đáng 1000

Thanh Xuân Của Tôi Chỉ Đáng 1000

7.2/10
2018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Bộ Thi Sư

Bộ Thi Sư

7.5/10
3882

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 20
Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

7.5/10
72014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 45
Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

8.5/10
24457

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 191
Cô Dâu Hoa Yêu

Cô Dâu Hoa Yêu

7.5/10
22901

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 68

"Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất

7.5/10
3819

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

7.5/10
82550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 264
Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh

7.5/10
3400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

7.5/10
12122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 63
Thiên Triều Quỷ Sư

Thiên Triều Quỷ Sư

7.5/10
37284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 103
Thần Phục

Thần Phục

9.4/10
197267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 54
Bản Tình Ca Nhỏ

Bản Tình Ca Nhỏ

7.5/10
16786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

7.5/10
9760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

7.5/10
10415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

7.5/10
34072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 99
Khuynh Thành Song Tuyệt

Khuynh Thành Song Tuyệt

7.5/10
8613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

7.5/10
24688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 67
Tinh Thời
7.8/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
8.1/10
3064

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
7.2/10
2848

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
7.4/10
3225

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí
7/10
1265

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường
7.9/10
1824

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Địa Phủ Đế Vương
7.4/10
17461

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

 Chủ Võng Vương Giyū Tiên Sinh Tennis
8.1/10
15497

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nhất Phong Hoa
7.3/10
30409

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đam Mỹ Nghịch Đồ
7.8/10
1811

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thuật Sĩ Hàng Ma
7.7/10
14019

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Thập Cẩm Pháp Sư
7.3/10
5184

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây
7.5/10
40156

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Dưỡng Quỷ Sư
7.3/10
7232

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Thanh Xuân Của Tôi Chỉ Đáng 1000
7.2/10
2018

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Bộ Thi Sư
7.5/10
3882

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
7.5/10
72014

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu
8.5/10
24457

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cô Dâu Hoa Yêu
7.5/10
22901

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

7.5/10
3819

Thể loại: Đam Mỹ

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ
7.5/10
82550

Thể loại: Ngôn Tình

Đêm Giáng Sinh
7.5/10
3400

Thể loại: Ngôn Tình

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh
7.5/10
12122

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Thiên Triều Quỷ Sư
7.5/10
37284

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thần Phục
9.4/10
197267

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bản Tình Ca Nhỏ
7.5/10
16786

Thể loại: Đam Mỹ

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
7.5/10
9760

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối
7.5/10
10415

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
7.5/10
34072

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế

Khuynh Thành Song Tuyệt
7.5/10
8613

Thể loại: Đam Mỹ

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
7.5/10
24688

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du