Tác Giả Mặc Vân Phong Dạ

Kết Nối Định Mệnh

Kết Nối Định Mệnh

7.7/10
1073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

7.2/10
1328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Vô Thời Hạn FULL

Vô Thời Hạn FULL

7.7/10
1637

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Đại Tụng Sư

Đại Tụng Sư

8.2/10
12164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 161
Mộng Giang Hồ

Mộng Giang Hồ

7.9/10
11175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 98
Hoa Cải Trên Núi Tuyết

Hoa Cải Trên Núi Tuyết

7.1/10
2053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

7.6/10
5374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 45
Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

8.4/10
96838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 104
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

8.5/10
48820

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng

8.5/10
63907

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Thứ Nữ Dòng Dõi Thư Hương

Thứ Nữ Dòng Dõi Thư Hương

7.5/10
3659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Phía Sau Lưng Em

Phía Sau Lưng Em

7.5/10
4030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Tổng Tài, Em Yêu Anh!

Tổng Tài, Em Yêu Anh!

7.5/10
13500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

7.5/10
17511

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Yêu Em Lại Một Lần

Yêu Em Lại Một Lần

7.5/10
28479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Kiều Y Có Độc

Kiều Y Có Độc

7.5/10
4054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 11
Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng

Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng

7.5/10
3330

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Nhàn Thê Tà Phu

Nhàn Thê Tà Phu

7.5/10
147688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 214
Kết Nối Định Mệnh
7.7/10
1073

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư
7.2/10
1328

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Vô Thời Hạn FULL
7.7/10
1637

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Đại Tụng Sư
8.2/10
12164

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Mộng Giang Hồ
7.9/10
11175

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hoa Cải Trên Núi Tuyết
7.1/10
2053

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười
7.6/10
5374

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
8.4/10
96838

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Phượng Hí Đông Cung
8.5/10
48820

Thể loại: Ngôn Tình

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng
8.5/10
63907

Thể loại: Ngôn Tình

Thứ Nữ Dòng Dõi Thư Hương
7.5/10
3659

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Phía Sau Lưng Em
7.5/10
4030

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tổng Tài, Em Yêu Anh!
7.5/10
13500

Thể loại: Ngôn Tình

Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
7.5/10
17511

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Lại Một Lần
7.5/10
28479

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kiều Y Có Độc
7.5/10
4054

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng
7.5/10
3330

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nhàn Thê Tà Phu
7.5/10
147688

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước