Tác Giả Lục Xuân Ngô

Phó Thác Vận Mệnh

Phó Thác Vận Mệnh

8.4/10
3375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 58
Chuyện Đôi Ta FULL

Chuyện Đôi Ta FULL

7.6/10
7175

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 62
Xuyên Tiến Nam Đoàn Tuyển Tú Sau

Xuyên Tiến Nam Đoàn Tuyển Tú Sau

8.4/10
15030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 253
Trạm Trừng Thanh Cái

Trạm Trừng Thanh Cái

7.7/10
2407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Yêu Hận Triền Miên - Lục Xu FULL

Yêu Hận Triền Miên - Lục Xu FULL

7.4/10
133253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

7.5/10
307119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 167
Em Và Anh

Em Và Anh

8.5/10
78016

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Tâm Chiếu Bất Huyên

Tâm Chiếu Bất Huyên

8.5/10
99566

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao

Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao

8.5/10
68930

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Yêu Như Vậy Hận Là Thế

8.5/10
46140

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Không Thể Ngừng Yêu - Lục Xu

Không Thể Ngừng Yêu - Lục Xu

8.5/10
181698

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Ta Chỉ Là Không Nghĩ Đi Gặp Người Khác

Ta Chỉ Là Không Nghĩ Đi Gặp Người Khác

8.5/10
12455

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Mạnh Kiếp Có Thiên Nhiên

Mạnh Kiếp Có Thiên Nhiên

8.5/10
94601

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

7.5/10
93356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 45
Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)

7.5/10
64875

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Người Trong Ván Mê Tình

Người Trong Ván Mê Tình

7.5/10
46562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

7.5/10
338663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Độc Tình

Độc Tình

7.5/10
144936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Ai Hiểu Được Lòng Em?

Ai Hiểu Được Lòng Em?

7.5/10
892405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

7.5/10
16520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Em Và Anh - Lục Xu

Em Và Anh - Lục Xu

7.5/10
18651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

7.5/10
83090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy

7.5/10
161502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Tình Đầu Khó Phai

Tình Đầu Khó Phai

7.5/10
70470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Pháo Hoa

Pháo Hoa

7.5/10
53951

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

7.5/10
124320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 62
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

7.5/10
59471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

7.5/10
76011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 63
Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

7.5/10
21861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 11
Hôn Miên

Hôn Miên

7.5/10
94238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

7.5/10
72792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Chưa Từng Hẹn Ước

Chưa Từng Hẹn Ước

7.5/10
76131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

7.5/10
46145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

7.5/10
88180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

7.5/10
111269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

7.5/10
126010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

7.5/10
96301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

7.5/10
39524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

7.5/10
219252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

7.5/10
105457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Phó Thác Vận Mệnh
8.4/10
3375

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chuyện Đôi Ta FULL
7.6/10
7175

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Tiến Nam Đoàn Tuyển Tú Sau
8.4/10
15030

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Trạm Trừng Thanh Cái
7.7/10
2407

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Yêu Hận Triền Miên - Lục Xu FULL
7.4/10
133253

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
7.5/10
307119

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Và Anh
8.5/10
78016

Thể loại: Ngôn Tình

Tâm Chiếu Bất Huyên
8.5/10
99566

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Quan Trọng Đến Vậy Sao
8.5/10
68930

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Như Vậy Hận Là Thế
8.5/10
46140

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thể Ngừng Yêu - Lục Xu
8.5/10
181698

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Chỉ Là Không Nghĩ Đi Gặp Người Khác
8.5/10
12455

Thể loại: Ngôn Tình

Mạnh Kiếp Có Thiên Nhiên
8.5/10
94601

Thể loại: Ngôn Tình

Thật Lòng Yêu Em
7.5/10
93356

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)
7.5/10
64875

Thể loại: Ngôn Tình

Người Trong Ván Mê Tình
7.5/10
46562

Thể loại: Ngôn Tình

Biến Yêu Thành Cưới
7.5/10
338663

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Tình
7.5/10
144936

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Hiểu Được Lòng Em?
7.5/10
892405

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế
7.5/10
16520

Thể loại: Ngôn Tình

Em Và Anh - Lục Xu
7.5/10
18651

Thể loại: Ngôn Tình

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
7.5/10
83090

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
7.5/10
161502

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Đầu Khó Phai
7.5/10
70470

Thể loại: Ngôn Tình

Pháo Hoa
7.5/10
53951

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
7.5/10
124320

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
7.5/10
59471

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Nhân Hữu Độc
7.5/10
76011

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối
7.5/10
21861

Thể loại:

Hôn Miên
7.5/10
94238

Thể loại: Ngôn Tình

Bùi Sơ Ảnh
7.5/10
72792

Thể loại: Ngôn Tình

Chưa Từng Hẹn Ước
7.5/10
76131

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
7.5/10
46145

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
7.5/10
88180

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau
7.5/10
111269

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu
7.5/10
126010

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
7.5/10
96301

Thể loại: Ngôn Tình

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên
7.5/10
39524

Thể loại: Ngôn Tình

Nguyện Ước Trọn Đời
7.5/10
219252

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm
7.5/10
105457

Thể loại: Ngôn Tình