Tác Giả Lục Thiên

Bánh Xe Số Phận

Bánh Xe Số Phận

7.5/10
1429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Xuyên Tới Nữ Tôn Nuôi Bốn Chồng

Xuyên Tới Nữ Tôn Nuôi Bốn Chồng

7.5/10
7545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 67
Có Câu Chuyện Ma Nào Rất Đáng Yêu Không FULL

Có Câu Chuyện Ma Nào Rất Đáng Yêu Không FULL

7.3/10
2686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 14
Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi

Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi

7.1/10
3333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 47
Bạn Trai Siêu Có Tiền FULL

Bạn Trai Siêu Có Tiền FULL

7.6/10
6774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Mạt Thế Song Trùng Sinh

Mạt Thế Song Trùng Sinh

7.8/10
4534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 29
Thân Vô Thải Vũ FULL

Thân Vô Thải Vũ FULL

7.3/10
1902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 4
Lão Vương Nhà Bên FULL

Lão Vương Nhà Bên FULL

7.1/10
3987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Hàm Đào FULL

Hàm Đào FULL

7.8/10
76478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 204
Lạc Long Truyền Thừa

Lạc Long Truyền Thừa

7.9/10
7741

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 67
Dùng Răng Thành Danh

Dùng Răng Thành Danh

7.5/10
9974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Vệ Sĩ Tạm Thời

Vệ Sĩ Tạm Thời

7.5/10
54964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 132
Xoay Trái Xoay Phải

Xoay Trái Xoay Phải

7.5/10
2426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

7.5/10
108050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 102
Chước Lộc

Chước Lộc

7.5/10
70196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 95
Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

7.5/10
95273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 124
Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

7.5/10
152131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 127
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

7.5/10
109651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 131
Vườn Trẻ Thiên Đình

Vườn Trẻ Thiên Đình

7.5/10
15055

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 29
Lượng Thân Định Chế

Lượng Thân Định Chế

7.5/10
45748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 95
Phượng Ly Thiên

Phượng Ly Thiên

7.5/10
82319

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 112
Tiên Mãn Cung Đường

Tiên Mãn Cung Đường

7.5/10
51580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 138
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

7.5/10
95353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 102
Thê Vi Thượng

Thê Vi Thượng

7.5/10
255593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 108
Bánh Xe Số Phận
7.5/10
1429

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Tới Nữ Tôn Nuôi Bốn Chồng
7.5/10
7545

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Có Câu Chuyện Ma Nào Rất Đáng Yêu Không FULL
7.3/10
2686

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi
7.1/10
3333

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bạn Trai Siêu Có Tiền FULL
7.6/10
6774

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Mạt Thế Song Trùng Sinh
7.8/10
4534

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Mạt Thế

Thân Vô Thải Vũ FULL
7.3/10
1902

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Lão Vương Nhà Bên FULL
7.1/10
3987

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hàm Đào FULL
7.8/10
76478

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lạc Long Truyền Thừa
7.9/10
7741

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Dùng Răng Thành Danh
7.5/10
9974

Thể loại: Đam Mỹ

Vệ Sĩ Tạm Thời
7.5/10
54964

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Xoay Trái Xoay Phải
7.5/10
2426

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)
7.5/10
108050

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chước Lộc
7.5/10
70196

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Cung Đấu

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
7.5/10
95273

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
7.5/10
152131

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
7.5/10
109651

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Vườn Trẻ Thiên Đình
7.5/10
15055

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Lượng Thân Định Chế
7.5/10
45748

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Ly Thiên
7.5/10
82319

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiên Mãn Cung Đường
7.5/10
51580

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Quân Vi Hạ
7.5/10
95353

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thê Vi Thượng
7.5/10
255593

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ