Tác Giả Lục Kiêu Nhị

Câu Dẫn Bạn Gái Cũ Của Cháu Trai

Câu Dẫn Bạn Gái Cũ Của Cháu Trai

7.2/10
3736

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 47
Đông Chí Chưa Tới

Đông Chí Chưa Tới

7.8/10
6914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 82
Mộng Ước

Mộng Ước

7.9/10
4653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

7.1/10
4447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 25
Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

7.8/10
1943

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

7.5/10
9500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Sủng Thê Của Tổng Tài

Sủng Thê Của Tổng Tài

7.8/10
34063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mộc Quy

Mộc Quy

7.5/10
2569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Liệu Anh Còn Nhớ?

Liệu Anh Còn Nhớ?

7.5/10
3749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 11
Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

7.5/10
141004

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 97
Nữ Thứ Phụ

Nữ Thứ Phụ

7.5/10
14222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 57
Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

7.5/10
2884

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 2
Trả Lại Vấn Vương

Trả Lại Vấn Vương

7.5/10
4520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 14
Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

7.5/10
4398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Câu Dẫn Bạn Gái Cũ Của Cháu Trai
7.2/10
3736

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đông Chí Chưa Tới
7.8/10
6914

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Mộng Ước
7.9/10
4653

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh
7.1/10
4447

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn
7.8/10
1943

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em
7.5/10
9500

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Thê Của Tổng Tài
7.8/10
34063

Thể loại: Ngôn Tình

Mộc Quy
7.5/10
2569

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Liệu Anh Còn Nhớ?
7.5/10
3749

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
7.5/10
141004

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Thứ Phụ
7.5/10
14222

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đệ Nhất Hái Hoa Tặc
7.5/10
2884

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trả Lại Vấn Vương
7.5/10
4520

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử
7.5/10
4398

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không