Tác Giả Lục Kiêu Nhị

Câu Dẫn Bạn Gái Cũ Của Cháu Trai

Câu Dẫn Bạn Gái Cũ Của Cháu Trai

7.2/10
2394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 47
Đông Chí Chưa Tới

Đông Chí Chưa Tới

7.8/10
5009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 82
Mộng Ước

Mộng Ước

7.9/10
3328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

7.1/10
3519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 25
Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

7.8/10
1762

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

7.5/10
7675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Sủng Thê Của Tổng Tài

Sủng Thê Của Tổng Tài

7.8/10
15394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mộc Quy

Mộc Quy

7.5/10
2413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Liệu Anh Còn Nhớ?

Liệu Anh Còn Nhớ?

7.5/10
3414

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 11
Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

7.5/10
134667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 97
Nữ Thứ Phụ

Nữ Thứ Phụ

7.5/10
13143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 57
Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

Đệ Nhất Hái Hoa Tặc

7.5/10
2679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 2
Trả Lại Vấn Vương

Trả Lại Vấn Vương

7.5/10
4158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 14
Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

7.5/10
4021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Câu Dẫn Bạn Gái Cũ Của Cháu Trai
7.2/10
2394

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đông Chí Chưa Tới
7.8/10
5009

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Mộng Ước
7.9/10
3328

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh
7.1/10
3519

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn
7.8/10
1762

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em
7.5/10
7675

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Thê Của Tổng Tài
7.8/10
15394

Thể loại: Ngôn Tình

Mộc Quy
7.5/10
2413

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Liệu Anh Còn Nhớ?
7.5/10
3414

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
7.5/10
134667

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Thứ Phụ
7.5/10
13143

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đệ Nhất Hái Hoa Tặc
7.5/10
2679

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trả Lại Vấn Vương
7.5/10
4158

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử
7.5/10
4021

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không