Tác Giả Lục Manh Tinh

Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

8.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
Phản Hồi Sau Hôn Nhân Bản Fix Lỗi Nội Dung

Phản Hồi Sau Hôn Nhân Bản Fix Lỗi Nội Dung

7.8/10
3524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 40
Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Phản Hồi Sau Hôn Nhân

7.3/10
23190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 76
Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ FULL

Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ FULL

7.4/10
22392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Lựa Chọn Duy Nhất

Lựa Chọn Duy Nhất

7.4/10
2001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Đánh Rơi Bà Xã

Đánh Rơi Bà Xã

7.7/10
6829

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 63
Hai Phần Thân Quen FULL

Hai Phần Thân Quen FULL

7.1/10
23954

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Hãy Đến Bên Tôi

Hãy Đến Bên Tôi

7.1/10
1644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Yêu Thương Tốt Nhất

Yêu Thương Tốt Nhất

7.5/10
3384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Vệ Sĩ Của Anh

Vệ Sĩ Của Anh

7.9/10
24835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 69
Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

7.5/10
5285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

7.7/10
166377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 80
Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em FULL

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em FULL

7.7/10
99696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

7.4/10
49713

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Em chỉ thích gương mặt anh

Em chỉ thích gương mặt anh

8.5/10
21696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
Lôi Kéo FULL

Lôi Kéo FULL

7.8/10
104214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 72
Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

7.8/10
60836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Em có rất nhiều tiền nha

Em có rất nhiều tiền nha

8.5/10
26957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

7.1/10
111886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Người đến bên tôi

Người đến bên tôi

8.5/10
19725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 34
Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

7.6/10
48638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Nghe Lời Anh Nhất

Nghe Lời Anh Nhất

8.1/10
182297

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 61
Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

8.7/10
68068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 82
Tôi Rất Có Tiền Nha

Tôi Rất Có Tiền Nha

10.3/10
194802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

7.5/10
290965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Dịu Dàng Dành Riêng Em

Dịu Dàng Dành Riêng Em

7.5/10
854776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Thiếu Thêm Một Chút Đường

Thiếu Thêm Một Chút Đường

7.5/10
12692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

9.1/10
214184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Hắn Nói Ta Đều Nghe

Hắn Nói Ta Đều Nghe

7.5/10
13919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Manh Sủng Ký

Manh Sủng Ký

9.4/10
185724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Kẻ Hai Mặt

Kẻ Hai Mặt

7.5/10
178881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
8.5/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phản Hồi Sau Hôn Nhân Bản Fix Lỗi Nội Dung
7.8/10
3524

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phản Hồi Sau Hôn Nhân
7.3/10
23190

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ FULL
7.4/10
22392

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lựa Chọn Duy Nhất
7.4/10
2001

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đánh Rơi Bà Xã
7.7/10
6829

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hai Phần Thân Quen FULL
7.1/10
23954

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Đến Bên Tôi
7.1/10
1644

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Tốt Nhất
7.5/10
3384

Thể loại: Ngôn Tình

Vệ Sĩ Của Anh
7.9/10
24835

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn
7.5/10
5285

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL
7.7/10
166377

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em FULL
7.7/10
99696

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL
7.4/10
49713

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em chỉ thích gương mặt anh
8.5/10
21696

Thể loại: Truyện Khác

Lôi Kéo FULL
7.8/10
104214

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL
7.8/10
60836

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em có rất nhiều tiền nha
8.5/10
26957

Thể loại: Truyện Khác

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL
7.1/10
111886

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người đến bên tôi
8.5/10
19725

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vị Hôn Phu Đến Đây Nào
7.6/10
48638

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nghe Lời Anh Nhất
8.1/10
182297

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
8.7/10
68068

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Tôi Rất Có Tiền Nha
10.3/10
194802

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khom Lưng Vì Anh
7.5/10
290965

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dịu Dàng Dành Riêng Em
7.5/10
854776

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Thêm Một Chút Đường
7.5/10
12692

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em
9.1/10
214184

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắn Nói Ta Đều Nghe
7.5/10
13919

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Manh Sủng Ký
9.4/10
185724

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kẻ Hai Mặt
7.5/10
178881

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng