Tác Giả Lục Manh Tinh

Hãy Đến Bên Tôi

Hãy Đến Bên Tôi

7.1/10
1096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Yêu Thương Tốt Nhất

Yêu Thương Tốt Nhất

7.5/10
1566

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Vệ Sĩ Của Anh

Vệ Sĩ Của Anh

7.9/10
8820

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

7.5/10
2794

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

7.7/10
113585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 80
Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em FULL

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em FULL

7.7/10
66918

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 74
Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL

7.4/10
33160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 75
Em chỉ thích gương mặt anh

Em chỉ thích gương mặt anh

8.5/10
17942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
Lôi Kéo FULL

Lôi Kéo FULL

7.8/10
81767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 72
Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL

7.8/10
49113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Em có rất nhiều tiền nha

Em có rất nhiều tiền nha

8.5/10
10776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 51
Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL

7.1/10
81642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Người đến bên tôi

Người đến bên tôi

8.5/10
17536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 34
Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

7.6/10
19182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 64
Nghe Lời Anh Nhất

Nghe Lời Anh Nhất

8.1/10
110405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 61
Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

8.7/10
51209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 82
Tôi Rất Có Tiền Nha

Tôi Rất Có Tiền Nha

10.3/10
162590

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Khom Lưng Vì Anh

Khom Lưng Vì Anh

7.5/10
250327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Dịu Dàng Dành Riêng Em

Dịu Dàng Dành Riêng Em

7.5/10
780095

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Thiếu Thêm Một Chút Đường

Thiếu Thêm Một Chút Đường

7.5/10
10871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em

9.1/10
168534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Hắn Nói Ta Đều Nghe

Hắn Nói Ta Đều Nghe

7.5/10
12102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Manh Sủng Ký

Manh Sủng Ký

9.4/10
163415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Kẻ Hai Mặt

Kẻ Hai Mặt

7.5/10
155362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Hãy Đến Bên Tôi
7.1/10
1096

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Tốt Nhất
7.5/10
1566

Thể loại: Ngôn Tình

Vệ Sĩ Của Anh
7.9/10
8820

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn
7.5/10
2794

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL
7.7/10
113585

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em FULL
7.7/10
66918

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em FULL
7.4/10
33160

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Em chỉ thích gương mặt anh
8.5/10
17942

Thể loại: Truyện Khác

Lôi Kéo FULL
7.8/10
81767

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL
7.8/10
49113

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em có rất nhiều tiền nha
8.5/10
10776

Thể loại: Truyện Khác

Người Đến Bên Cạnh Tôi FULL
7.1/10
81642

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người đến bên tôi
8.5/10
17536

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Vị Hôn Phu Đến Đây Nào
7.6/10
19182

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nghe Lời Anh Nhất
8.1/10
110405

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
8.7/10
51209

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Tôi Rất Có Tiền Nha
10.3/10
162590

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khom Lưng Vì Anh
7.5/10
250327

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dịu Dàng Dành Riêng Em
7.5/10
780095

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Thêm Một Chút Đường
7.5/10
10871

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Nếu Như Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em
9.1/10
168534

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắn Nói Ta Đều Nghe
7.5/10
12102

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Manh Sủng Ký
9.4/10
163415

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kẻ Hai Mặt
7.5/10
155362

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng