Tác Giả Lữ Thiên Dật

Thời Khắc Phòng Sói FULL

Thời Khắc Phòng Sói FULL

7.5/10
5631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 84
Tả Thực Phái Mary Sue FULL

Tả Thực Phái Mary Sue FULL

7.5/10
4191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 48
Cấm Phạm Quy

Cấm Phạm Quy

7.6/10
7449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Kỵ Sĩ Và Quỷ Hút Hút FULL

Kỵ Sĩ Và Quỷ Hút Hút FULL

7.9/10
2355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 4
Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku FULL

Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku FULL

7.5/10
1342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 0
Robot Papa Và Robot Cha FULL

Robot Papa Và Robot Cha FULL

7.4/10
3437

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi

Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi

9/10
6534

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

7.5/10
19312

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)

Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)

7.5/10
3445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 4
[Tú x Đường] Ngươi Nhìn Cái Gì?

[Tú x Đường] Ngươi Nhìn Cái Gì?

7.5/10
3231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 5
Thanh Hành Đăng

Thanh Hành Đăng

7.5/10
5313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 20
Gâu Gâu Gâu!?

Gâu Gâu Gâu!?

7.5/10
5916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Mụ Trí Chướng

Mụ Trí Chướng

7.5/10
12617

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 39
Đại Xúc

Đại Xúc

7.5/10
23187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 81
Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh

7.5/10
5112

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ

7.5/10
3102

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 6
Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

7.5/10
4165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 8
Ngươi Là Người Của Ta

Ngươi Là Người Của Ta

7.5/10
5111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 12
Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi

7.5/10
2408

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này

Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này

7.5/10
2873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống

7.5/10
2654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

7.5/10
19523

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Tâm Quân Gia Quá Hắc

Tâm Quân Gia Quá Hắc

7.5/10
4880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 9
Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

7.5/10
61657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 112
Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

7.5/10
29545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu

Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu

7.5/10
5074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 7
Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen

7.5/10
4775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở

Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở

7.5/10
19851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 47
Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Có Phải Cậu Thích Tôi Không

7.5/10
60209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 94
Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng

Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng

7.5/10
10935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

7.5/10
4969

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

7.5/10
2954

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Show Ân Ái Đều Phải Chết

Show Ân Ái Đều Phải Chết

7.5/10
12825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 52
Tổng Tài A A A A A

Tổng Tài A A A A A

7.5/10
4273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Thần Nghèo Phù Hộ

Thần Nghèo Phù Hộ

7.5/10
12114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 24
Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

7.5/10
15864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 27
Một Phần Hai Mươi Tư

Một Phần Hai Mươi Tư

7.5/10
17521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Thời Khắc Phòng Sói FULL
7.5/10
5631

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Tả Thực Phái Mary Sue FULL
7.5/10
4191

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cấm Phạm Quy
7.6/10
7449

Thể loại: Đam Mỹ

Kỵ Sĩ Và Quỷ Hút Hút FULL
7.9/10
2355

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku FULL
7.5/10
1342

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Robot Papa Và Robot Cha FULL
7.4/10
3437

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bảng Phỉ Tiên Sinh Yêu Dấu Của Tôi
9/10
6534

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng
7.5/10
19312

Thể loại: Đam Mỹ

Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)
7.5/10
3445

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

[Tú x Đường] Ngươi Nhìn Cái Gì?
7.5/10
3231

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Thanh Hành Đăng
7.5/10
5313

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Gâu Gâu Gâu!?
7.5/10
5916

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Mụ Trí Chướng
7.5/10
12617

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đại Xúc
7.5/10
23187

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hoa Hồng Tinh Cùng Với Hoa Mắc Cỡ Tinh
7.5/10
5112

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Hướng Nhật Quỳ Tinh Dữ Tiểu Đạo Sĩ
7.5/10
3102

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân
7.5/10
4165

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ngươi Là Người Của Ta
7.5/10
5111

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Cuồng Rình Xem Và Cuồng Theo Dõi
7.5/10
2408

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thỉnh Tôn Trọng Nghề Nghiệp Ác Linh Này
7.5/10
2873

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Pháo Ca Ca Trên Trời Rơi Xuống
7.5/10
2654

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue
7.5/10
19523

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tâm Quân Gia Quá Hắc
7.5/10
4880

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
7.5/10
61657

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
7.5/10
29545

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu
7.5/10
5074

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen
7.5/10
4775

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở
7.5/10
19851

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Có Phải Cậu Thích Tôi Không
7.5/10
60209

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng
7.5/10
10935

Thể loại: Đam Mỹ

Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy
7.5/10
4969

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ
7.5/10
2954

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Show Ân Ái Đều Phải Chết
7.5/10
12825

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Tổng Tài A A A A A
7.5/10
4273

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Nghèo Phù Hộ
7.5/10
12114

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)
7.5/10
15864

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Một Phần Hai Mươi Tư
7.5/10
17521

Thể loại: Đam Mỹ