Tác Giả Lê Hoa Yên Vũ

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

8.5/10
4201

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử

8.5/10
4822

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Ngưu Khí Trùng Thiên

Ngưu Khí Trùng Thiên

8.5/10
7574

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 29
Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

8.5/10
4680

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Vốn Dê Không Dễ Chọc

Vốn Dê Không Dễ Chọc

8.5/10
4952

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Miên Nguyệt

Miên Nguyệt

7.5/10
6494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Thái Giám

Thái Giám

7.5/10
32622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 48
Quả Tử Kì Duyến

Quả Tử Kì Duyến

7.5/10
4270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

7.5/10
11623

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng

7.5/10
4660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

7.5/10
3860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái

7.5/10
8185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 36
Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

7.5/10
16994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 55
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

7.5/10
4125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
Trường Công

Trường Công

7.5/10
15784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Lưu Kim Tuế Nguyệt

Lưu Kim Tuế Nguyệt

7.5/10
4142

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Bức Nam Vi Thê

Bức Nam Vi Thê

7.5/10
5872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

7.5/10
3555

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 13
Lão Bà Nô

Lão Bà Nô

7.5/10
4288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 9
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công

7.5/10
4146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo

7.5/10
4149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng

7.5/10
7753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 32
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê

7.5/10
4504

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

7.5/10
3874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê

7.5/10
5066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên

7.5/10
7500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 29
[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình

[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình

7.5/10
4914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

7.5/10
6267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình

7.5/10
4203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê

7.5/10
8768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 35
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ

7.5/10
4225

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 14
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang

7.5/10
7364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Hoàng Huynh

Hoàng Huynh

7.5/10
4444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu

7.5/10
3987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

7.5/10
4357

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc

7.5/10
5410

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 23
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

7.5/10
9898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 43
Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình

7.5/10
17483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 56
Nam Nô

Nam Nô

7.5/10
27007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 78
Luyến Chiến

Luyến Chiến

7.5/10
5791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 15
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu

7.5/10
8041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 31
Cổ Mộ Kỳ Duyên

Cổ Mộ Kỳ Duyên

7.5/10
12696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 41
Tù Binh

Tù Binh

7.5/10
19963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
[ Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
8.5/10
4201

Thể loại: Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] - Thảo Long Nương Tử
8.5/10
4822

Thể loại: Đam Mỹ

Ngưu Khí Trùng Thiên
8.5/10
7574

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
8.5/10
4680

Thể loại: Đam Mỹ

Vốn Dê Không Dễ Chọc
8.5/10
4952

Thể loại: Đam Mỹ

Miên Nguyệt
7.5/10
6494

Thể loại: Đam Mỹ

Thái Giám
7.5/10
32622

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Quả Tử Kì Duyến
7.5/10
4270

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )
7.5/10
11623

Thể loại: Đam Mỹ

Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
7.5/10
4660

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
7.5/10
3860

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái
7.5/10
8185

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
7.5/10
16994

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa
7.5/10
4125

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Trường Công
7.5/10
15784

Thể loại: Đam Mỹ

Lưu Kim Tuế Nguyệt
7.5/10
4142

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bức Nam Vi Thê
7.5/10
5872

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
7.5/10
3555

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Lão Bà Nô
7.5/10
4288

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
7.5/10
4146

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo
7.5/10
4149

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
7.5/10
7753

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
7.5/10
4504

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương
7.5/10
3874

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
7.5/10
5066

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên
7.5/10
7500

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình
7.5/10
4914

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm
7.5/10
6267

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
7.5/10
4203

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê
7.5/10
8768

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
7.5/10
4225

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đương Cẩu Ngộ Thượng Lang
7.5/10
7364

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Huynh
7.5/10
4444

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu
7.5/10
3987

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
7.5/10
4357

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Vốn Dê Không Dễ Chọc
7.5/10
5410

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
7.5/10
9898

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình
7.5/10
17483

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nam Nô
7.5/10
27007

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Luyến Chiến
7.5/10
5791

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
7.5/10
8041

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cổ Mộ Kỳ Duyên
7.5/10
12696

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tù Binh
7.5/10
19963

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ