Tác Giả Lâm Miên Miên

Trông anh rất có tiền nha!!

Trông anh rất có tiền nha!!

8.5/10
3064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 37
Sốc! hotboy nhà nghèo là papa của bé

Sốc! hotboy nhà nghèo là papa của bé

8.5/10
3840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 142
Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

7/10
6200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 134
Mối Tình Đầu Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Với Nam Chính Truyện Vườn Trường

Mối Tình Đầu Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Với Nam Chính Truyện Vườn Trường

7.7/10
1895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 24
Xuyên Thư Vườn Trường Văn Nam Chủ Đối Thủ Một Mất Một Còn Mối Tình Đầu

Xuyên Thư Vườn Trường Văn Nam Chủ Đối Thủ Một Mất Một Còn Mối Tình Đầu

8.4/10
8199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 119
Xuyên Thư Kinh Thanh Bần Giáo Thảo Là Hài Tử Hắn Ba

Xuyên Thư Kinh Thanh Bần Giáo Thảo Là Hài Tử Hắn Ba

7.1/10
5696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 134
Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

7.8/10
1468

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 10
Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

7.3/10
1556

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Tình Đầu Của Đại Ca FULL

Tình Đầu Của Đại Ca FULL

7.2/10
6368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 30
Đường theo đuổi vợ còn dài

Đường theo đuổi vợ còn dài

8.5/10
4709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 106
Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

7.9/10
10888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 75
Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

7/10
2389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

7.8/10
5916

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 44
Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

7.1/10
20475

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 108
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

7/10
29469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 100
Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

7.3/10
3398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Tôi Không Làm Nữ Chính

Tôi Không Làm Nữ Chính

7.4/10
3367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Chồng À Em Không Muốn Phá Sản

Chồng À Em Không Muốn Phá Sản

7.7/10
11464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 80
Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Mệnh Phú Quý Trời Sinh

7.8/10
18667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

7.2/10
30179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 54
Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

6.8/10
99765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 242
Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện

Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện

8.5/10
31549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 121
Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

7.5/10
13595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Xem Ra Anh Rất Có Tiền

Xem Ra Anh Rất Có Tiền

7.5/10
29663

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Trông anh rất có tiền nha!!
8.5/10
3064

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sốc! hotboy nhà nghèo là papa của bé
8.5/10
3840

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
7/10
6200

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Với Nam Chính Truyện Vườn Trường
7.7/10
1895

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thư Vườn Trường Văn Nam Chủ Đối Thủ Một Mất Một Còn Mối Tình Đầu
8.4/10
8199

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thư Kinh Thanh Bần Giáo Thảo Là Hài Tử Hắn Ba
7.1/10
5696

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá
7.8/10
1468

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé
7.3/10
1556

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tình Đầu Của Đại Ca FULL
7.2/10
6368

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Ngôn Tình

Đường theo đuổi vợ còn dài
8.5/10
4709

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
7.9/10
10888

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt
7/10
2389

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính
7.8/10
5916

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
7.1/10
20475

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi
7/10
29469

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả
7.3/10
3398

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Không Làm Nữ Chính
7.4/10
3367

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chồng À Em Không Muốn Phá Sản
7.7/10
11464

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mệnh Phú Quý Trời Sinh
7.8/10
18667

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi
7.2/10
30179

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
6.8/10
99765

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện
8.5/10
31549

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Phiền Não Của Nữ Thần
7.5/10
13595

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xem Ra Anh Rất Có Tiền
7.5/10
29663

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình