Tác Giả Lâm Miên Miên

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

7.8/10
1023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 10
Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

7.3/10
1067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Tình Đầu Của Đại Ca FULL

Tình Đầu Của Đại Ca FULL

7.2/10
5147

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 30
Đường theo đuổi vợ còn dài

Đường theo đuổi vợ còn dài

8.5/10
3627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 106
Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

7.9/10
6293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 58
Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

7/10
2040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 10
Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

7.8/10
4820

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 44
Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

7.1/10
18353

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 108
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

7/10
26580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 100
Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

7.3/10
2848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Tôi Không Làm Nữ Chính

Tôi Không Làm Nữ Chính

7.4/10
2992

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 10
Chồng À Em Không Muốn Phá Sản

Chồng À Em Không Muốn Phá Sản

7.7/10
9651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 80
Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Mệnh Phú Quý Trời Sinh

7.8/10
16765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

7.2/10
27710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 54
Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

6.8/10
94517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 242
Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện

Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện

8.5/10
27485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 121
Phiền Não Của Nữ Thần

Phiền Não Của Nữ Thần

7.5/10
12685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 34
Xem Ra Anh Rất Có Tiền

Xem Ra Anh Rất Có Tiền

7.5/10
28189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 60
Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá
7.8/10
1023

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé
7.3/10
1067

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tình Đầu Của Đại Ca FULL
7.2/10
5147

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đoản Văn

Đường theo đuổi vợ còn dài
8.5/10
3627

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
7.9/10
6293

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt
7/10
2040

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính
7.8/10
4820

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm
7.1/10
18353

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi
7/10
26580

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả
7.3/10
2848

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tôi Không Làm Nữ Chính
7.4/10
2992

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chồng À Em Không Muốn Phá Sản
7.7/10
9651

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Mệnh Phú Quý Trời Sinh
7.8/10
16765

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi
7.2/10
27710

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Khác

Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
6.8/10
94517

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện
8.5/10
27485

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Phiền Não Của Nữ Thần
7.5/10
12685

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Xem Ra Anh Rất Có Tiền
7.5/10
28189

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị