Tác Giả Lâm Địch Nhi

Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh FULL

Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh FULL

7.3/10
29522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 54
Hái Sao 3

Hái Sao 3

7.5/10
1848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Trăng Nở Hoa

Trăng Nở Hoa

8.5/10
6851

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Hoa hồng giấy

Hoa hồng giấy

8.5/10
115563

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

7.5/10
84108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Xuân Sắc Như Thế

Xuân Sắc Như Thế

7.5/10
143304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 180
Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau

7.5/10
174879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 111
Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

7.5/10
5629

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

7.5/10
21662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

7.5/10
81217

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

7.5/10
24458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

7.5/10
56961

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 123
Âm Mưu Ngoại Tình

Âm Mưu Ngoại Tình

7.5/10
155417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Sức Hút Hoa Hồng

Sức Hút Hoa Hồng

7.5/10
3356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Gió Thổi Mùa Hè

Gió Thổi Mùa Hè

7.5/10
9177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hái Sao 2

Hái Sao 2

7.5/10
21022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Ánh Trăng Treo Đầu Cành

Ánh Trăng Treo Đầu Cành

7.5/10
7513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

7.5/10
55320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Theo Em Đi Ra Biển Lắng Nghe

Theo Em Đi Ra Biển Lắng Nghe

7.5/10
5361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nam Sơn Có Củ Ấu

Nam Sơn Có Củ Ấu

7.5/10
7851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Tim Đập Thình Thịch

Tim Đập Thình Thịch

7.5/10
10159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Hái Sao

Hái Sao

7.5/10
72443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Thong Thả Đến Chậm

Thong Thả Đến Chậm

7.5/10
29580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

7.5/10
77283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Đi Tìm Đảo Đào Hoa

Đi Tìm Đảo Đào Hoa

7.5/10
5151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh FULL
7.3/10
29522

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hái Sao 3
7.5/10
1848

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trăng Nở Hoa
8.5/10
6851

Thể loại: Ngôn Tình

Hoa hồng giấy
8.5/10
115563

Thể loại: Ngôn Tình

Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
7.5/10
84108

Thể loại: Ngôn Tình

Xuân Sắc Như Thế
7.5/10
143304

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau
7.5/10
174879

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa
7.5/10
5629

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tương Tư Như Mai
7.5/10
21662

Thể loại: Ngôn Tình

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
7.5/10
81217

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”
7.5/10
24458

Thể loại: Ngôn Tình

Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do
7.5/10
56961

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Mưu Ngoại Tình
7.5/10
155417

Thể loại: Ngôn Tình

Sức Hút Hoa Hồng
7.5/10
3356

Thể loại: Ngôn Tình

Gió Thổi Mùa Hè
7.5/10
9177

Thể loại: Ngôn Tình

Hái Sao 2
7.5/10
21022

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Trăng Treo Đầu Cành
7.5/10
7513

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau
7.5/10
55320

Thể loại: Ngôn Tình

Theo Em Đi Ra Biển Lắng Nghe
7.5/10
5361

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sơn Có Củ Ấu
7.5/10
7851

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tim Đập Thình Thịch
7.5/10
10159

Thể loại: Ngôn Tình

Hái Sao
7.5/10
72443

Thể loại: Ngôn Tình

Thong Thả Đến Chậm
7.5/10
29580

Thể loại: Ngôn Tình

Hoa Hồng Sớm Mai
7.5/10
77283

Thể loại: Ngôn Tình

Đi Tìm Đảo Đào Hoa
7.5/10
5151

Thể loại: Ngôn Tình