Tác Giả Lạc Tuyết Khuynh Thành

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.8/10
10695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 336
Tiểu Não Động FULL

Tiểu Não Động FULL

7.3/10
3910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị

Chương 9
Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

7.1/10
1885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 33
Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

7.5/10
1392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

8.5/10
6057

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 16
Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

7.5/10
2876

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

7.5/10
14362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 108
Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

7.5/10
1751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

7.5/10
1785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

7.5/10
2557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 8
Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

7.5/10
33519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 142
Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

7.5/10
15453

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn

Chương 31
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.8/10
10695

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Tiểu Não Động FULL
7.3/10
3910

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị

Đúng Thời Điểm
7.1/10
1885

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi
7.5/10
1392

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư
8.5/10
6057

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng
7.5/10
2876

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Phong Ấn Tiên Tôn
7.5/10
14362

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)
7.5/10
1751

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy
7.5/10
1785

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên
7.5/10
2557

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
7.5/10
33519

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo
7.5/10
15453

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn