Tác Giả Quy Hồng Lạc Tuyết

Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi

Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi

7.4/10
1487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 25
Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

7.9/10
3244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 69
Mama Yêu Dấu Papa Là Super Boss!

Mama Yêu Dấu Papa Là Super Boss!

7.3/10
1634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Im Đi Tớ Không Nghe

Im Đi Tớ Không Nghe

7.8/10
2447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 34
Ôm Trăng Sáng

Ôm Trăng Sáng

7.4/10
10068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 200
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.8/10
36137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 492
Tiểu Não Động FULL

Tiểu Não Động FULL

7.3/10
4839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 9
Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]

Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]

7.2/10
7019

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 21
Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

7.1/10
6505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 76
Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

7.5/10
1928

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

8.5/10
7225

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 16
Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

7.5/10
3973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

7.5/10
18644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 108
Tất Cả Vì Em

Tất Cả Vì Em

7.5/10
15754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

7.5/10
2260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

7.5/10
2329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

7.5/10
3345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

7.5/10
40396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 142
Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

7.5/10
19326

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi
7.4/10
1487

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực
7.9/10
3244

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mama Yêu Dấu Papa Là Super Boss!
7.3/10
1634

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Im Đi Tớ Không Nghe
7.8/10
2447

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Ôm Trăng Sáng
7.4/10
10068

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.8/10
36137

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Não Động FULL
7.3/10
4839

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]
7.2/10
7019

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Đúng Thời Điểm
7.1/10
6505

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi
7.5/10
1928

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư
8.5/10
7225

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng
7.5/10
3973

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phong Ấn Tiên Tôn
7.5/10
18644

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tất Cả Vì Em
7.5/10
15754

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)
7.5/10
2260

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy
7.5/10
2329

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên
7.5/10
3345

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
7.5/10
40396

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo
7.5/10
19326

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không