Tác Giả Lạc Tuyết Khuynh Thành

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.8/10
17273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 492
Tiểu Não Động FULL

Tiểu Não Động FULL

7.3/10
4271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 9
Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]

Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]

7.2/10
4855

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 21
Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

7.1/10
3264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 50
Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

7.5/10
1570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

8.5/10
6457

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 16
Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

7.5/10
3254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

7.5/10
15942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 108
Tất Cả Vì Em

Tất Cả Vì Em

7.5/10
14398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

7.5/10
1937

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

7.5/10
1982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

7.5/10
2830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

7.5/10
35200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 142
Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

7.5/10
16814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.8/10
17273

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Não Động FULL
7.3/10
4271

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]
7.2/10
4855

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Đúng Thời Điểm
7.1/10
3264

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi
7.5/10
1570

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư
8.5/10
6457

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng
7.5/10
3254

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phong Ấn Tiên Tôn
7.5/10
15942

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tất Cả Vì Em
7.5/10
14398

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)
7.5/10
1937

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy
7.5/10
1982

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên
7.5/10
2830

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
7.5/10
35200

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo
7.5/10
16814

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không