Tác Giả Lạc Diệc Tuyết

Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

7.9/10
2551

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 69
Mama Yêu Dấu Papa Là Super Boss!

Mama Yêu Dấu Papa Là Super Boss!

7.3/10
1398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Im Đi Tớ Không Nghe

Im Đi Tớ Không Nghe

7.8/10
1597

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Ôm Trăng Sáng

Ôm Trăng Sáng

7.4/10
8810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 200
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.8/10
33339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 492
Tiểu Não Động FULL

Tiểu Não Động FULL

7.3/10
4721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 9
Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]

Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]

7.2/10
6640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 21
Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

7.1/10
5585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 73
Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi

7.5/10
1852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư

8.5/10
7033

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 16
Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

7.5/10
3760

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

7.5/10
18145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 108
Tất Cả Vì Em

Tất Cả Vì Em

7.5/10
15449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

7.5/10
2173

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

7.5/10
2259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

7.5/10
3222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

7.5/10
39645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 142
Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo

7.5/10
18884

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực
7.9/10
2551

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mama Yêu Dấu Papa Là Super Boss!
7.3/10
1398

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Im Đi Tớ Không Nghe
7.8/10
1597

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Ôm Trăng Sáng
7.4/10
8810

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.8/10
33339

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Não Động FULL
7.3/10
4721

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Trọng Sinh Cuồng Sủng [cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc]
7.2/10
6640

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Đúng Thời Điểm
7.1/10
5585

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Nhiếp Chính Vương Cầu Hưu Phi
7.5/10
1852

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phong Hộ Đế Thần : Thiên Tài Luyện Hồn Sư
8.5/10
7033

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng
7.5/10
3760

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phong Ấn Tiên Tôn
7.5/10
18145

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tất Cả Vì Em
7.5/10
15449

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)
7.5/10
2173

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy
7.5/10
2259

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên
7.5/10
3222

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
7.5/10
39645

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo
7.5/10
18884

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không