Tác Giả Kim Họa

Tuyệt đối thần phục

Tuyệt đối thần phục

8.5/10
5337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 41
Tuyệt Đối Đầu Hàng

Tuyệt Đối Đầu Hàng

7.1/10
1233

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

7.9/10
1376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 7
Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

7/10
2081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 28
Mê Đắm Riêng Em

Mê Đắm Riêng Em

7.6/10
9865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 118
Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

7/10
47156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 117
Hoa Hồng Dưới

Hoa Hồng Dưới

7.2/10
7462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 117
Nghệ Thuật Của Don Juan

Nghệ Thuật Của Don Juan

7.1/10
3043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 40
Ngốc Phu Chồng Ngốc

Ngốc Phu Chồng Ngốc

7.3/10
1635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Trong Bóng Tối

Trong Bóng Tối

7/10
1692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Nghiện

Nghiện

7.4/10
18171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

7.7/10
13641

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 40
Nghiện Thượng Ẩn

Nghiện Thượng Ẩn

7.5/10
3397

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Cô Ấy Thật Mềm FULL

Cô Ấy Thật Mềm FULL

7.6/10
256771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 135
Ỷ Sủng Mà Cưới

Ỷ Sủng Mà Cưới

7.7/10
6593

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Thuỳ Lan Minh Nguyệt

7.8/10
7114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 88
Y Quan Khắp Thành

Y Quan Khắp Thành

8.6/10
31995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 107
Encore, Encore

Encore, Encore

7.5/10
11273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Đêm Bất Ngờ

Đêm Bất Ngờ

7.5/10
1512

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Nhạc Khả

Nhạc Khả

9/10
413629

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 13
Tuyệt đối thần phục
8.5/10
5337

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tuyệt Đối Đầu Hàng
7.1/10
1233

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch
7.9/10
1376

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò
7/10
2081

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mê Đắm Riêng Em
7.6/10
9865

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dưới Đóa Hoa Hồng FULL
7/10
47156

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoa Hồng Dưới
7.2/10
7462

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Nghệ Thuật Của Don Juan
7.1/10
3043

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngốc Phu Chồng Ngốc
7.3/10
1635

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Trong Bóng Tối
7/10
1692

Thể loại: Đam Mỹ

Nghiện
7.4/10
18171

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Chưa Thỏa FULL
7.7/10
13641

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nghiện Thượng Ẩn
7.5/10
3397

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Ấy Thật Mềm FULL
7.6/10
256771

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ỷ Sủng Mà Cưới
7.7/10
6593

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thuỳ Lan Minh Nguyệt
7.8/10
7114

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Y Quan Khắp Thành
8.6/10
31995

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Encore, Encore
7.5/10
11273

Thể loại: Đam Mỹ

Đêm Bất Ngờ
7.5/10
1512

Thể loại: Ngôn Tình

Nhạc Khả
9/10
413629

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ