Tác Giả Kim Hoán

Khét Tiếng

Khét Tiếng

7.3/10
1132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Sau Khi Xuyên Sách Bị Thừa Tướng Đại Nhân Làm Mềm Chân

Sau Khi Xuyên Sách Bị Thừa Tướng Đại Nhân Làm Mềm Chân

7.4/10
2746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

7.9/10
1694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 24
Yêu Quái Này Không Quá Lạnh

Yêu Quái Này Không Quá Lạnh

7.8/10
1219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 13
Tuyệt Đối Phục Tùng

Tuyệt Đối Phục Tùng

8.4/10
21098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 120
Dẫn Lửa FULL

Dẫn Lửa FULL

7.1/10
16701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 106
Tuyệt đối thần phục

Tuyệt đối thần phục

8.5/10
51243

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 116
Tuyệt Đối Đầu Hàng

Tuyệt Đối Đầu Hàng

7.1/10
1698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

7.9/10
1775

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 7
Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

7/10
3054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 28
Mê Đắm Riêng Em

Mê Đắm Riêng Em

7.6/10
22674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 118
Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

7/10
98454

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 117
Hoa Hồng Dưới

Hoa Hồng Dưới

7.2/10
13104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 117
Nghệ Thuật Của Don Juan

Nghệ Thuật Của Don Juan

7.1/10
4860

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 40
Ngốc Phu Chồng Ngốc

Ngốc Phu Chồng Ngốc

7.3/10
1869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Trong Bóng Tối

Trong Bóng Tối

7/10
4878

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 168
Nghiện

Nghiện

7.4/10
28502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

7.7/10
14832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 40
Nghiện Thượng Ẩn

Nghiện Thượng Ẩn

7.5/10
4072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Cô Ấy Thật Mềm FULL

Cô Ấy Thật Mềm FULL

7.6/10
277714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 135
Ỷ Sủng Mà Cưới

Ỷ Sủng Mà Cưới

7.7/10
8802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Thuỳ Lan Minh Nguyệt

7.8/10
9043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 88
Y Quan Khắp Thành

Y Quan Khắp Thành

8.6/10
36021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 107
Encore, Encore

Encore, Encore

7.5/10
12401

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Đêm Bất Ngờ

Đêm Bất Ngờ

7.5/10
1560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Nhạc Khả

Nhạc Khả

9/10
445020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 13
Khét Tiếng
7.3/10
1132

Thể loại: Truyện Khác

Sau Khi Xuyên Sách Bị Thừa Tướng Đại Nhân Làm Mềm Chân
7.4/10
2746

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm
7.9/10
1694

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Yêu Quái Này Không Quá Lạnh
7.8/10
1219

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tuyệt Đối Phục Tùng
8.4/10
21098

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dẫn Lửa FULL
7.1/10
16701

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tuyệt đối thần phục
8.5/10
51243

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tuyệt Đối Đầu Hàng
7.1/10
1698

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch
7.9/10
1775

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò
7/10
3054

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mê Đắm Riêng Em
7.6/10
22674

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dưới Đóa Hoa Hồng FULL
7/10
98454

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoa Hồng Dưới
7.2/10
13104

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Nghệ Thuật Của Don Juan
7.1/10
4860

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngốc Phu Chồng Ngốc
7.3/10
1869

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Trong Bóng Tối
7/10
4878

Thể loại: Đam Mỹ

Nghiện
7.4/10
28502

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Chưa Thỏa FULL
7.7/10
14832

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nghiện Thượng Ẩn
7.5/10
4072

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Ấy Thật Mềm FULL
7.6/10
277714

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ỷ Sủng Mà Cưới
7.7/10
8802

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thuỳ Lan Minh Nguyệt
7.8/10
9043

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Y Quan Khắp Thành
8.6/10
36021

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Encore, Encore
7.5/10
12401

Thể loại: Đam Mỹ

Đêm Bất Ngờ
7.5/10
1560

Thể loại: Ngôn Tình

Nhạc Khả
9/10
445020

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ