Tác Giả Khúc Tiểu Khúc

Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

7.4/10
1519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
[full_free]_hóa bướm [bản chuẩn]

[full_free]_hóa bướm [bản chuẩn]

8.5/10
3514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 84
Phá Kén - Khúc Tiểu Khúc

Phá Kén - Khúc Tiểu Khúc

7.3/10
22927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân

Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân

8.5/10
4975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 83
Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc

Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc

7.5/10
21031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 139
Ngân hà rơi xuống

Ngân hà rơi xuống

8.5/10
6443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 59
Giáo Phục Thân Sĩ

Giáo Phục Thân Sĩ

7.2/10
1771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 9
Tiểu Khắc Tinh FULL

Tiểu Khắc Tinh FULL

7.3/10
16479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 63
Ngông Cuồng Cùng Em FULL

Ngông Cuồng Cùng Em FULL

7.3/10
27090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 81
Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

7.4/10
6011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Em Ngọt Như Độc Dược

Em Ngọt Như Độc Dược

7.8/10
22139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Cô Ấy Ngọt Ngào Như Vậy

Cô Ấy Ngọt Ngào Như Vậy

7.8/10
8891

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Xanh Thẳm

Xanh Thẳm

7.6/10
2457

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Anh Thắng Thế Giới

Anh Thắng Thế Giới

7.2/10
5597

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

7.1/10
42948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 176
Yêu em không khí thật ngọt ngào

Yêu em không khí thật ngọt ngào

8.5/10
10881

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 71
Ngỗng Tử Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Ngỗng Tử Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

7/10
10611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 58
Có tên cố chấp luôn muốn độc chiếm tôi

Có tên cố chấp luôn muốn độc chiếm tôi

8.5/10
42790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 92
Đừng khóc

Đừng khóc

8.5/10
113883

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 102
Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

9/10
342298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Anh Ấy Rất Điên

Anh Ấy Rất Điên

8.9/10
366001

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Dấu Cắn

Dấu Cắn

8.6/10
65313

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 107
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

7.5/10
25462

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 93
Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một
7.4/10
1519

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

[full_free]_hóa bướm [bản chuẩn]
8.5/10
3514

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phá Kén - Khúc Tiểu Khúc
7.3/10
22927

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân
8.5/10
4975

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc
7.5/10
21031

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ngân hà rơi xuống
8.5/10
6443

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Giáo Phục Thân Sĩ
7.2/10
1771

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tiểu Khắc Tinh FULL
7.3/10
16479

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ngông Cuồng Cùng Em FULL
7.3/10
27090

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy
7.4/10
6011

Thể loại: Ngôn Tình

Em Ngọt Như Độc Dược
7.8/10
22139

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Ấy Ngọt Ngào Như Vậy
7.8/10
8891

Thể loại: Ngôn Tình

Xanh Thẳm
7.6/10
2457

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Anh Thắng Thế Giới
7.2/10
5597

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi
7.1/10
42948

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu em không khí thật ngọt ngào
8.5/10
10881

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ngỗng Tử Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng
7/10
10611

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Có tên cố chấp luôn muốn độc chiếm tôi
8.5/10
42790

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Đừng khóc
8.5/10
113883

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi
9/10
342298

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Ấy Rất Điên
8.9/10
366001

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dấu Cắn
8.6/10
65313

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
7.5/10
25462

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp