Tác Giả Khán Bản Thư Đích Nhân Đô Suất

Ta Sửa Đổi Vô Hạn Độc Đoán Vạn Cổ

Ta Sửa Đổi Vô Hạn Độc Đoán Vạn Cổ

7.9/10
3169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Rượu Anh Đào

Rượu Anh Đào

7.5/10
2453

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 30
Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

8/10
1228

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.8/10
1436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Hệ Thống Công Lược Tạo Phản

Hệ Thống Công Lược Tạo Phản

8/10
1681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 9
Đế Sủng Thánh Phi

Đế Sủng Thánh Phi

7.3/10
3883

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
 Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên

Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên

8.4/10
50544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 189
Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

7.1/10
23049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên

Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên

8.4/10
17093

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 113
Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

7.7/10
4272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 16
Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL

Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL

7.4/10
5751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

7.5/10
15560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 119
Mối Mai FULL

Mối Mai FULL

7.6/10
4170

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

7.1/10
2868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL

Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL

7/10
14671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL

Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL

7.7/10
161562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 57
Người Tình Của Tướng Quân FULL

Người Tình Của Tướng Quân FULL

7.5/10
14588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 12
Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

7.5/10
95200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 74
Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi

8.5/10
93257

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Ngày Kết Hôn Không Nắng

Ngày Kết Hôn Không Nắng

8.5/10
11821

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Lôi Động Cửu Thiên

Lôi Động Cửu Thiên

8.3/10
44622

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 139
Treo Cờ

Treo Cờ

7.5/10
4721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

7.5/10
170289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Có Người Thích Bài Hát Này

Có Người Thích Bài Hát Này

7.5/10
20464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Đi Về Đâu

Đi Về Đâu

7.5/10
52709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 98
Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu

Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu

7.5/10
5524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Đoàn Tàu Thủy Tinh

Đoàn Tàu Thủy Tinh

7.5/10
37816

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Cô Gái Của Ngày Hôm Nay

Cô Gái Của Ngày Hôm Nay

7.5/10
2613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

7.5/10
44802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 205
Cơn Mưa

Cơn Mưa

7.5/10
40240

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

7.5/10
73724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 349
Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

7.5/10
35924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 262
Bộ Đôi Bướng Bỉnh

Bộ Đôi Bướng Bỉnh

7.5/10
4792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 19
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

7.5/10
191784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Ta Sửa Đổi Vô Hạn Độc Đoán Vạn Cổ
7.9/10
3169

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Rượu Anh Đào
7.5/10
2453

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai
8/10
1228

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.8/10
1436

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hệ Thống Công Lược Tạo Phản
8/10
1681

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Đế Sủng Thánh Phi
7.3/10
3883

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

 Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên
8.4/10
50544

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh
7.1/10
23049

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên
8.4/10
17093

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê
7.7/10
4272

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL
7.4/10
5751

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL
7.5/10
15560

Thể loại: Đam Mỹ

Mối Mai FULL
7.6/10
4170

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt
7.1/10
2868

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL
7/10
14671

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL
7.7/10
161562

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Người Tình Của Tướng Quân FULL
7.5/10
14588

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
7.5/10
95200

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Tà Đế Cuồng Phi
8.5/10
93257

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngày Kết Hôn Không Nắng
8.5/10
11821

Thể loại: Ngôn Tình

Lôi Động Cửu Thiên
8.3/10
44622

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Treo Cờ
7.5/10
4721

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
7.5/10
170289

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Có Người Thích Bài Hát Này
7.5/10
20464

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Đi Về Đâu
7.5/10
52709

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu
7.5/10
5524

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đoàn Tàu Thủy Tinh
7.5/10
37816

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Của Ngày Hôm Nay
7.5/10
2613

Thể loại: Ngôn Tình

Dạ Tôn Dị Thế
7.5/10
44802

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Cơn Mưa
7.5/10
40240

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh
7.5/10
73724

Thể loại: Ngôn Tình

Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
7.5/10
35924

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bộ Đôi Bướng Bỉnh
7.5/10
4792

Thể loại: Truyện Teen

Quân Hôn Tỏa Sáng
7.5/10
191784

Thể loại: Ngôn Tình