Tác Giả Phồn Lai Khanh Khanh

Đế Sủng Thánh Phi

Đế Sủng Thánh Phi

7.3/10
2155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
 Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên

Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên

8.4/10
13136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 189
Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

7.1/10
9510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên

Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên

8.4/10
8537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 113
Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

7.7/10
3158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 16
Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL

Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL

7.4/10
4498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

7.5/10
11343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 119
Mối Mai FULL

Mối Mai FULL

7.6/10
3575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

7.1/10
2178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL

Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL

7/10
11976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL

Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL

7.7/10
140854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 57
Người Tình Của Tướng Quân FULL

Người Tình Của Tướng Quân FULL

7.5/10
12643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 12
Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

7.5/10
86505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 74
Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi

8.5/10
82249

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Ngày Kết Hôn Không Nắng

Ngày Kết Hôn Không Nắng

8.5/10
10201

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Lôi Động Cửu Thiên

Lôi Động Cửu Thiên

8.3/10
37828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 139
Treo Cờ

Treo Cờ

7.5/10
4087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

7.5/10
160929

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Có Người Thích Bài Hát Này

Có Người Thích Bài Hát Này

7.5/10
16386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Đi Về Đâu

Đi Về Đâu

7.5/10
47362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 98
Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu

Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu

7.5/10
4826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Đoàn Tàu Thủy Tinh

Đoàn Tàu Thủy Tinh

7.5/10
33232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Cô Gái Của Ngày Hôm Nay

Cô Gái Của Ngày Hôm Nay

7.5/10
2156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

7.5/10
37484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 205
Cơn Mưa

Cơn Mưa

7.5/10
33618

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

7.5/10
59382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 349
Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

7.5/10
29276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 262
Bộ Đôi Bướng Bỉnh

Bộ Đôi Bướng Bỉnh

7.5/10
4163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 19
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

7.5/10
176056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Đế Sủng Thánh Phi
7.3/10
2155

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

 Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên
8.4/10
13136

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh
7.1/10
9510

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên
8.4/10
8537

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê
7.7/10
3158

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bạn Học Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không FULL
7.4/10
4498

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL
7.5/10
11343

Thể loại: Đam Mỹ

Mối Mai FULL
7.6/10
3575

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt
7.1/10
2178

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Liễm Nghiễm Hoa Mộng FULL
7/10
11976

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông Đây Muốn Hôn Chết Em FULL
7.7/10
140854

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Người Tình Của Tướng Quân FULL
7.5/10
12643

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Khác

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
7.5/10
86505

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Tà Đế Cuồng Phi
8.5/10
82249

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngày Kết Hôn Không Nắng
8.5/10
10201

Thể loại: Ngôn Tình

Lôi Động Cửu Thiên
8.3/10
37828

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Treo Cờ
7.5/10
4087

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
7.5/10
160929

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Có Người Thích Bài Hát Này
7.5/10
16386

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Đi Về Đâu
7.5/10
47362

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Làm Nằm Vùng Không Phải Làm Đại Tẩu
7.5/10
4826

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đoàn Tàu Thủy Tinh
7.5/10
33232

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Gái Của Ngày Hôm Nay
7.5/10
2156

Thể loại: Ngôn Tình

Dạ Tôn Dị Thế
7.5/10
37484

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Cơn Mưa
7.5/10
33618

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh
7.5/10
59382

Thể loại: Ngôn Tình

Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
7.5/10
29276

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bộ Đôi Bướng Bỉnh
7.5/10
4163

Thể loại: Truyện Teen

Quân Hôn Tỏa Sáng
7.5/10
176056

Thể loại: Ngôn Tình