Tác Giả Jenny Nimmo

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

8.5/10
9153

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 27
Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

8.5/10
7658

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 24
Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

8.5/10
7096

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

8.5/10
8650

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 28
Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

8.5/10
7266

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

8.5/10
2331

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 11
Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

8.5/10
3298

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

8.5/10
12392

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 26
Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

7.5/10
5482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 22
Vương Quốc Bí Ẩn

Vương Quốc Bí Ẩn

7.5/10
4576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 17
Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

7.5/10
20250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 164
Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

7.5/10
7769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 35
Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

7.5/10
3582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 13
Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

7.5/10
3614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 13
Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

7.5/10
4714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

7.5/10
3909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 17
Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

7.5/10
4913

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)
8.5/10
9153

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)
8.5/10
7658

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)
8.5/10
7096

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)
8.5/10
8650

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)
8.5/10
7266

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)
8.5/10
2331

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)
8.5/10
3298

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)
8.5/10
12392

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ
7.5/10
5482

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Vương Quốc Bí Ẩn
7.5/10
4576

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm
7.5/10
20250

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian
7.5/10
7769

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình
7.5/10
3582

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương
7.5/10
3614

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình
7.5/10
4714

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang
7.5/10
3909

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock
7.5/10
4913

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn