Tác Giả Jenny Nimmo

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)

8.5/10
10355

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 27
Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)

8.5/10
8628

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 24
Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)

8.5/10
7731

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)

8.5/10
9607

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 28
Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)

8.5/10
8055

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)

8.5/10
2410

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 11
Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)

8.5/10
3512

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)

8.5/10
13739

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 26
Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ

7.5/10
6373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 22
Vương Quốc Bí Ẩn

Vương Quốc Bí Ẩn

7.5/10
5064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 17
Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm

7.5/10
22472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 164
Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian

7.5/10
8764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 35
Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình

7.5/10
4105

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 13
Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương

7.5/10
3958

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 13
Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình

7.5/10
5538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang

7.5/10
4566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 17
Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock

7.5/10
5601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 21
Charlie Bone và Hiệp sĩ đỏ (Tập 8)
8.5/10
10355

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và cái bóng xứ Badlock (Tập 7)
8.5/10
8628

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và sói hoang (Tập 6)
8.5/10
7731

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và nhà vua ẩn mình (Tập 5)
8.5/10
9607

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và lâu đài gương (Tập 4)
8.5/10
8055

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và cậu bé vô hình (Tập 3)
8.5/10
2410

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone và Quả cầu xoắn thời gian (Tập 2)
8.5/10
3512

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone lúc nửa đêm (Tập 1)
8.5/10
13739

Thể loại: Huyền huyễn

Charlie Bone 8: Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ
7.5/10
6373

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Vương Quốc Bí Ẩn
7.5/10
5064

Thể loại: Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm
7.5/10
22472

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 2: Charlie Bone Và Quả Cầu Xoắn Thời Gian
7.5/10
8764

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 3: Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình
7.5/10
4105

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 4: Charlie Bone Và Lâu Đài Gương
7.5/10
3958

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 5: Charlie Bone Và Nhà Vua Ẩn Mình
7.5/10
5538

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 6: Charlie Bone Và Sói Hoang
7.5/10
4566

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock
7.5/10
5601

Thể loại: Truyện Teen, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn