Tác Giả Mục Đề Hoàng Hoàng

Cậy huynh mà sủng

Cậy huynh mà sủng

8.5/10
5596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 71
Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

7.6/10
3813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 45
Con Út Khoa Cử Chi Lộ

Con Út Khoa Cử Chi Lộ

7.9/10
25071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 197
Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

7.4/10
15395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 89
Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

7/10
4799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 34
Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện

Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện

7.3/10
16046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Chương 150
Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

7.8/10
7866

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

7.7/10
27617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Thống Ngưỡng Đau FULL

Thống Ngưỡng Đau FULL

7.9/10
75813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Trùng Sinh Chi Nịch Ái FULL

Trùng Sinh Chi Nịch Ái FULL

7.6/10
4289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

7.8/10
7711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 49
Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

7.3/10
26813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 139
Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

7.3/10
35731

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 83
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

8.3/10
109152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 139
Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

7.4/10
105104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 70
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)

7.5/10
202252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 64
Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

7.5/10
47787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 115
Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

7.5/10
93513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 188
Trọng Sinh Chi Nịch Ái

Trọng Sinh Chi Nịch Ái

7.5/10
11563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 54
Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

7.5/10
5658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan

Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan

7.5/10
3715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cậy huynh mà sủng
8.5/10
5596

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về
7.6/10
3813

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Con Út Khoa Cử Chi Lộ
7.9/10
25071

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL
7.4/10
15395

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn
7/10
4799

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện
7.3/10
16046

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng
7.8/10
7866

Thể loại: Ngôn Tình

Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế
7.7/10
27617

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thống Ngưỡng Đau FULL
7.9/10
75813

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Chi Nịch Ái FULL
7.6/10
4289

Thể loại: Truyện Khác

Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ
7.8/10
7711

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ
7.3/10
26813

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu
7.3/10
35731

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ
8.3/10
109152

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày
7.4/10
105104

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thống Ngưỡng (Đau)
7.5/10
202252

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Nhân Duyên Tiền Định
7.5/10
47787

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo
7.5/10
93513

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Nịch Ái
7.5/10
11563

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh
7.5/10
5658

Thể loại: Ngôn Tình

Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan
7.5/10
3715

Thể loại: Ngôn Tình