Tác Giả Ái Cật Bắc Lĩnh Hoàn Tử Đích Ngô Triết

Thập Niên 60 Ta Gả Cho Nam Nhân Đến Từ Mạt Thế

Thập Niên 60 Ta Gả Cho Nam Nhân Đến Từ Mạt Thế

7.7/10
4307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 50
Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

7.5/10
2748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 78
Tay Trái Một Con Gà Tay Phải Một Con Vịt

Tay Trái Một Con Gà Tay Phải Một Con Vịt

7.1/10
1375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 11
Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ

Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ

7.4/10
1737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 9
Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ

Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ

8/10
1109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 9
Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ

Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ

7.2/10
1662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 9
Trọng Sinh Chi Ta Là Tướng Quân Trầm Quỳnh

Trọng Sinh Chi Ta Là Tướng Quân Trầm Quỳnh

7.9/10
1386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Chung Phòng Cách Vách

Chung Phòng Cách Vách

7.2/10
3676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 84
Tinh Quân Như Nguyệt

Tinh Quân Như Nguyệt

7.4/10
1345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Cửu Công Chúa Vi Tôn

Cửu Công Chúa Vi Tôn

7.8/10
6204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 46
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

8.1/10
22686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 328
Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan

7.2/10
6061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 38
Thiên Địa Vãn Hồi

Thiên Địa Vãn Hồi

7.6/10
10169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Bách Hợp

Chương 131
Trọng Sinh Trở Về Làm Học Bá

Trọng Sinh Trở Về Làm Học Bá

7/10
2154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 4
Lâm Thúc Thu Lưu Ta Đi FULL

Lâm Thúc Thu Lưu Ta Đi FULL

7.1/10
9440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 20
Bắt Đầu Muội Muội Bị Đoạt Hỗn Độn Huyết

Bắt Đầu Muội Muội Bị Đoạt Hỗn Độn Huyết

6.5/10
48233

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 545
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

8.9/10
52341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 114
Mị U Danh Tử

Mị U Danh Tử

7.5/10
13944

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Dật Tiếu Khuynh Thành

Dật Tiếu Khuynh Thành

7.5/10
40661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 150
Thập Niên 60 Ta Gả Cho Nam Nhân Đến Từ Mạt Thế
7.7/10
4307

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chung Phòng Cách Vách - Phần 2
7.5/10
2748

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tay Trái Một Con Gà Tay Phải Một Con Vịt
7.1/10
1375

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ
7.4/10
1737

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ
8/10
1109

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Trọng Sinh Chi Ta Là Quý Phi Bạch Tụ
7.2/10
1662

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Trọng Sinh Chi Ta Là Tướng Quân Trầm Quỳnh
7.9/10
1386

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chung Phòng Cách Vách
7.2/10
3676

Thể loại: Truyện Teen

Tinh Quân Như Nguyệt
7.4/10
1345

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Cửu Công Chúa Vi Tôn
7.8/10
6204

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu
8.1/10
22686

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Hồ Ly Ngốc Nhà Chiết Nhan
7.2/10
6061

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thiên Địa Vãn Hồi
7.6/10
10169

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Bách Hợp

Trọng Sinh Trở Về Làm Học Bá
7/10
2154

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Lâm Thúc Thu Lưu Ta Đi FULL
7.1/10
9440

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Bắt Đầu Muội Muội Bị Đoạt Hỗn Độn Huyết
6.5/10
48233

Thể loại: Huyền huyễn

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh
8.9/10
52341

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mị U Danh Tử
7.5/10
13944

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Dật Tiếu Khuynh Thành
7.5/10
40661

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không