Tác Giả Gấu lớn hóng hơts

Vệ Sĩ Không Thời Hạn

Vệ Sĩ Không Thời Hạn

7.5/10
1284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Trác Phác

Trác Phác

7.4/10
1059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 5
Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

7.6/10
1192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Bảo Mẫu Ma Thú

Bảo Mẫu Ma Thú

7.2/10
1474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 40
Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

7.5/10
1100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 5
Vân Du Ca

Vân Du Ca

7/10
1225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Con Mồi Và Thợ Săn

Con Mồi Và Thợ Săn

7.9/10
1609

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 27
Đô Thị Cực Phẩm Y Thần Dịch

Đô Thị Cực Phẩm Y Thần Dịch

7.9/10
1759

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 30
Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

7.7/10
1959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
Chiết Liễu

Chiết Liễu

7.9/10
1594

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Ông Xã Từ Bỏ

Ông Xã Từ Bỏ

7.1/10
3367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 38
Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

7.4/10
2117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 57
Thay Cầu Vồng Bên Em

Thay Cầu Vồng Bên Em

7.8/10
2661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 69
Hệ Thống Trẻ Em Hư

Hệ Thống Trẻ Em Hư

7.5/10
7907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 110
Tôi Coi Tra Công Là Thế Thân

Tôi Coi Tra Công Là Thế Thân

7.9/10
1155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 3
Thập Niên 80 Trọng Sinh Trước Khi Đổi Hôn

Thập Niên 80 Trọng Sinh Trước Khi Đổi Hôn

7.6/10
7196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

7.6/10
3032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Bổn vương muốn yên tĩnh

Bổn vương muốn yên tĩnh

8.5/10
3071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 76
Thích Em Vô Cùng Np

Thích Em Vô Cùng Np

7.1/10
3222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 48
Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm

Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm

7.4/10
1450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 13
Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

7.9/10
8340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Võng Du

Chương 100
Cậy huynh mà sủng

Cậy huynh mà sủng

8.5/10
3914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 43
Trở Lại Cố Đô

Trở Lại Cố Đô

7.6/10
2217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 49
Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

7.6/10
2889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

7.2/10
2337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 31
Phong Tổng Sủng Thê Trọn Kiếp

Phong Tổng Sủng Thê Trọn Kiếp

7.3/10
9517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 90
Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

7.7/10
24555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 120
Toái Kinh Hoa

Toái Kinh Hoa

7.7/10
1672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Bạn Nhỏ Jeon

Bạn Nhỏ Jeon

8.5/10
3378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Ngày Chia Tay Hôm Ấy Mưa Rất To

Ngày Chia Tay Hôm Ấy Mưa Rất To

7.4/10
2184

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Bảy Mươi Bảy Đêm FULL

Bảy Mươi Bảy Đêm FULL

7.5/10
3335

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Thấy Mùa Xuân FULL

Thấy Mùa Xuân FULL

7.2/10
5515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 48
Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta

Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta

7.4/10
1240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Ngụy Đế Truy Thê Vợ À Đừng Chạy! FULL

Ngụy Đế Truy Thê Vợ À Đừng Chạy! FULL

7.7/10
10612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 74
Cơm Ngon Không Sợ Quán Nhỏ

Cơm Ngon Không Sợ Quán Nhỏ

7.9/10
2157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 15
Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta

Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta

7.4/10
1270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Phục Ưng

Phục Ưng

7.7/10
16712

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 127
Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ FULL

Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ FULL

7.2/10
10844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 42
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

7.9/10
15564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 190
Tôi Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt

Tôi Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt

7.4/10
2626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Thích Một Con Mèo

Thích Một Con Mèo

7.5/10
1923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 43
Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết Chết

Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết Chết

7.7/10
1414

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 8
Mao Sơn Quỷ Vương

Mao Sơn Quỷ Vương

7.3/10
2301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 20
Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật

Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật

7.8/10
1668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Cực Phẩm Ngược Phi

Cực Phẩm Ngược Phi

7.7/10
1186

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh

Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh

7.6/10
1247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 3
Tra Công Nhẹ Chút Đi!

Tra Công Nhẹ Chút Đi!

7.2/10
6402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 92
Hàm Dục Nở Rộ FULL

Hàm Dục Nở Rộ FULL

7.4/10
54768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 67
Trợ Lí Ảnh Đế Làm Sao Vậy FULL

Trợ Lí Ảnh Đế Làm Sao Vậy FULL

7.4/10
2227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
Đại Ma Vương Xin Tha Mạng

Đại Ma Vương Xin Tha Mạng

7.8/10
1788

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 10
Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

7.3/10
6442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 27
Fans Đều Muốn Tôi Công Khai FULL

Fans Đều Muốn Tôi Công Khai FULL

7.3/10
3614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 57
Đệ Nhất Chiến Trường Quan Chỉ Huy

Đệ Nhất Chiến Trường Quan Chỉ Huy

7.6/10
1661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 6
Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng FULL

Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng FULL

7.8/10
41948

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 84
80 Chi Phì Thê Nàng Lại Có Mang

80 Chi Phì Thê Nàng Lại Có Mang

7.2/10
22409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
Vị Trí Hoàn Mỹ

Vị Trí Hoàn Mỹ

7.3/10
2638

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Con Út Khoa Cử Chi Lộ

Con Út Khoa Cử Chi Lộ

7.9/10
17268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 197
 Tổng Anh Mỹ Ngài Con Dơi Thỉnh Ký Nhận

Tổng Anh Mỹ Ngài Con Dơi Thỉnh Ký Nhận

8.2/10
4166

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Phương Tây

Chương 156
Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta

Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta

8.2/10
14439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 305
Bắt Đầu Từ Giết Heo Đến Học Cơ Giáp

Bắt Đầu Từ Giết Heo Đến Học Cơ Giáp

7.4/10
1403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 5
Đệ Nhất Khoa Cử Phụ Đạo Sư

Đệ Nhất Khoa Cử Phụ Đạo Sư

7.6/10
7308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 184
Thay Chị Gả Đại Gia FULL

Thay Chị Gả Đại Gia FULL

7.7/10
53898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp

Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp

7.6/10
2168

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 33
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

7.1/10
12231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 84
Đạo Ngụy Dị Tiên

Đạo Ngụy Dị Tiên

7.9/10
3736

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 36
Thập Niên 70 Hợp Đồng Hôn Nhân

Thập Niên 70 Hợp Đồng Hôn Nhân

7/10
1549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 6
Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế - Giang Sơn Vi Vũ

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế - Giang Sơn Vi Vũ

7.2/10
2285

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

7.1/10
6457

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Vai Ác Công Lược

Vai Ác Công Lược

7.8/10
4933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 98
Hải Tặc Về Hưu Phía Trước Kiếm Lời 1 Vạn Ức Không Quá Phận A

Hải Tặc Về Hưu Phía Trước Kiếm Lời 1 Vạn Ức Không Quá Phận A

7.6/10
1317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác

Chương 5
Một Thai Sáu Bảo Mẹ Của Bảo Bối Không Dễ Trọc Ghẹo

Một Thai Sáu Bảo Mẹ Của Bảo Bối Không Dễ Trọc Ghẹo

7.4/10
1463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Sếp Diêm Sao Thế

Sếp Diêm Sao Thế

7.5/10
9026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 114
Sếp Diêm Sao Thế

Sếp Diêm Sao Thế

7.7/10
5227

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 111
Từ Giết Heo Bắt Đầu Học Cơ Giáp

Từ Giết Heo Bắt Đầu Học Cơ Giáp

7.4/10
10881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 263
Hoa Đào

Hoa Đào

7.9/10
1444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Huynh Muội Cấm Kỵ Dạy Dỗ

Huynh Muội Cấm Kỵ Dạy Dỗ

7.9/10
2686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

7.6/10
3740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 56
Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

7.4/10
13491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 89
Thập Niên 80 Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Thập Niên 80 Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

7.4/10
7779

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 48
Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

7.3/10
3290

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 38
Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi

Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi

7.4/10
18014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 210
Kẹo Bông Gòn

Kẹo Bông Gòn

7.3/10
1792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Đệ Nhất Người Ở Rể

Đệ Nhất Người Ở Rể

8.3/10
23912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 501
Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

7.8/10
32505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 501
Cô Ấy Có Tiền Có Sắc Còn Có Anh Ấy FULL

Cô Ấy Có Tiền Có Sắc Còn Có Anh Ấy FULL

7.3/10
8289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

7.1/10
26425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 152
Trọng Sinh Ly Hôn 1950

Trọng Sinh Ly Hôn 1950

7.7/10
7575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Đạo Mộ Bút Ký Tự Dưng Nhặt Được Một A Khôn

Đạo Mộ Bút Ký Tự Dưng Nhặt Được Một A Khôn

7/10
1897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 14
Tôi Yêu Em Tiểu Thư

Tôi Yêu Em Tiểu Thư

7.7/10
3245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 66
Dẫn Đường Này Bị Điên À

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.1/10
2519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi Trọng Sinh

Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi Trọng Sinh

7.3/10
21247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 79
Sa Điêu Pháo Hôi Tự Cứu Chỉ Nam Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Nam Thê

Sa Điêu Pháo Hôi Tự Cứu Chỉ Nam Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Nam Thê

8.3/10
6092

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 109
Đức Vân Xã Lên Nhầm Kiệu Hoa Gả Cho Đúng Người

Đức Vân Xã Lên Nhầm Kiệu Hoa Gả Cho Đúng Người

7.2/10
17308

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 164
Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi FULL

Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi FULL

7.9/10
4878

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 18
Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! FULL

Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! FULL

7.1/10
21610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 111
Thập Niên 80 - Nuôi Vai Ác

Thập Niên 80 - Nuôi Vai Ác

7.6/10
3851

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 44
Quá Ngon

Quá Ngon

7.5/10
1656

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Thiên La

Thiên La

7.2/10
4539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 97
Hương Tóc

Hương Tóc

7.1/10
1749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 12
Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

7.4/10
8781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 45
Vệ Sĩ Không Thời Hạn
7.5/10
1284

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trác Phác
7.4/10
1059

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
7.6/10
1192

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bảo Mẫu Ma Thú
7.2/10
1474

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách
7.5/10
1100

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Vân Du Ca
7/10
1225

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Con Mồi Và Thợ Săn
7.9/10
1609

Thể loại: Trinh Thám

Đô Thị Cực Phẩm Y Thần Dịch
7.9/10
1759

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương
7.7/10
1959

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chiết Liễu
7.9/10
1594

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Ông Xã Từ Bỏ
7.1/10
3367

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân
7.4/10
2117

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thay Cầu Vồng Bên Em
7.8/10
2661

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Hệ Thống Trẻ Em Hư
7.5/10
7907

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tôi Coi Tra Công Là Thế Thân
7.9/10
1155

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Niên 80 Trọng Sinh Trước Khi Đổi Hôn
7.6/10
7196

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời
7.6/10
3032

Thể loại: Ngôn Tình

Bổn vương muốn yên tĩnh
8.5/10
3071

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Thích Em Vô Cùng Np
7.1/10
3222

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm
7.4/10
1450

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi
7.9/10
8340

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Võng Du

Cậy huynh mà sủng
8.5/10
3914

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trở Lại Cố Đô
7.6/10
2217

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về
7.6/10
2889

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đừng Lại Trêu Chọc Tôi
7.2/10
2337

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phong Tổng Sủng Thê Trọn Kiếp
7.3/10
9517

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại
7.7/10
24555

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Toái Kinh Hoa
7.7/10
1672

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Bạn Nhỏ Jeon
8.5/10
3378

Thể loại: Truyện Khác

Ngày Chia Tay Hôm Ấy Mưa Rất To
7.4/10
2184

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bảy Mươi Bảy Đêm FULL
7.5/10
3335

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thấy Mùa Xuân FULL
7.2/10
5515

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta
7.4/10
1240

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngụy Đế Truy Thê Vợ À Đừng Chạy! FULL
7.7/10
10612

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cơm Ngon Không Sợ Quán Nhỏ
7.9/10
2157

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta
7.4/10
1270

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Phục Ưng
7.7/10
16712

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ FULL
7.2/10
10844

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
7.9/10
15564

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tôi Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt
7.4/10
2626

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thích Một Con Mèo
7.5/10
1923

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết Chết
7.7/10
1414

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mao Sơn Quỷ Vương
7.3/10
2301

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật
7.8/10
1668

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cực Phẩm Ngược Phi
7.7/10
1186

Thể loại: Truyện Khác

Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh
7.6/10
1247

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tra Công Nhẹ Chút Đi!
7.2/10
6402

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Hàm Dục Nở Rộ FULL
7.4/10
54768

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trợ Lí Ảnh Đế Làm Sao Vậy FULL
7.4/10
2227

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Đại Ma Vương Xin Tha Mạng
7.8/10
1788

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh
7.3/10
6442

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Fans Đều Muốn Tôi Công Khai FULL
7.3/10
3614

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Đệ Nhất Chiến Trường Quan Chỉ Huy
7.6/10
1661

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng FULL
7.8/10
41948

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

80 Chi Phì Thê Nàng Lại Có Mang
7.2/10
22409

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Vị Trí Hoàn Mỹ
7.3/10
2638

Thể loại: Đam Mỹ

Con Út Khoa Cử Chi Lộ
7.9/10
17268

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

 Tổng Anh Mỹ Ngài Con Dơi Thỉnh Ký Nhận
8.2/10
4166

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Phương Tây

Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta
8.2/10
14439

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bắt Đầu Từ Giết Heo Đến Học Cơ Giáp
7.4/10
1403

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Đệ Nhất Khoa Cử Phụ Đạo Sư
7.6/10
7308

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thay Chị Gả Đại Gia FULL
7.7/10
53898

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp
7.6/10
2168

Thể loại: Truyện Khác

Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu
7.1/10
12231

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Ngụy Dị Tiên
7.9/10
3736

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Hợp Đồng Hôn Nhân
7/10
1549

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế - Giang Sơn Vi Vũ
7.2/10
2285

Thể loại: Truyện Khác

Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu
7.1/10
6457

Thể loại: Ngôn Tình

Vai Ác Công Lược
7.8/10
4933

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hải Tặc Về Hưu Phía Trước Kiếm Lời 1 Vạn Ức Không Quá Phận A
7.6/10
1317

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác

Một Thai Sáu Bảo Mẹ Của Bảo Bối Không Dễ Trọc Ghẹo
7.4/10
1463

Thể loại: Ngôn Tình

Sếp Diêm Sao Thế
7.5/10
9026

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Sếp Diêm Sao Thế
7.7/10
5227

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Từ Giết Heo Bắt Đầu Học Cơ Giáp
7.4/10
10881

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Hoa Đào
7.9/10
1444

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Huynh Muội Cấm Kỵ Dạy Dỗ
7.9/10
2686

Thể loại: Truyện Khác

Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê
7.6/10
3740

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL
7.4/10
13491

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn
7.4/10
7779

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình
7.3/10
3290

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi
7.4/10
18014

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kẹo Bông Gòn
7.3/10
1792

Thể loại: Ngôn Tình

Đệ Nhất Người Ở Rể
8.3/10
23912

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu
7.8/10
32505

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Cô Ấy Có Tiền Có Sắc Còn Có Anh Ấy FULL
7.3/10
8289

Thể loại: Ngôn Tình

Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
7.1/10
26425

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh Ly Hôn 1950
7.7/10
7575

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đạo Mộ Bút Ký Tự Dưng Nhặt Được Một A Khôn
7/10
1897

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tôi Yêu Em Tiểu Thư
7.7/10
3245

Thể loại: Truyện Khác

Dẫn Đường Này Bị Điên À
7.1/10
2519

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi Trọng Sinh
7.3/10
21247

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Sa Điêu Pháo Hôi Tự Cứu Chỉ Nam Xuyên Thành Vai Ác Pháo Hôi Nam Thê
8.3/10
6092

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Đức Vân Xã Lên Nhầm Kiệu Hoa Gả Cho Đúng Người
7.2/10
17308

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi FULL
7.9/10
4878

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội! FULL
7.1/10
21610

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 80 - Nuôi Vai Ác
7.6/10
3851

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Quá Ngon
7.5/10
1656

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Thiên La
7.2/10
4539

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp

Hương Tóc
7.1/10
1749

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50
7.4/10
8781

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng